Weert Magazine - page 13

actueel
dat hij ziek was, genoot hij van alles. Zelfs nog de
laatste maand toen hij niet veel meer kon gingen
we nog met de vriendengroep weekendjes weg.
Maar hij zei ook vaak ‘sorry’, omdat hij zich dan
schuldig voelde. Hij heeft zo gevochten, nu gaan
wij vechten op die berg…”, zegt ze met tranen in
haar ogen. Er valt een bijzondere stilte aan tafel.
Rob werd geconfronteerd met een hersentumor.
Totaal onverwacht, totaal uit het niets. Als politie-
functionaris was hij kerngezond, hij sportte veel
en had een zeer positieve levensstijl. Rob en Léan-
ne wisten dat patiënten met deze agressieve her-
sentumor nog een gemiddelde levensduur van 15
maanden hebben. Léanne: “Dat maakt dat ik me
zo wil inzetten voor deze ziekte. Doordat we er zo
weinig van weten, kunnen we er ook nog zo weinig
aan doen. Bij de uitvaart van Rob hebben we in
plaats van bloemen gevraagd geld te doneren.
Met de opbrengst kon het Maastricht UMC+ een
bijzonder apparaat aanschaffen, een zogenaamde
‘shudder’. In het laboratorium van het MUMC+
heeft hoogleraar Marc Vooijs een techniek ontwik-
keld die het mogelijk maakt tumorcellen, direct
uit de patiënt, in het laboratorium te kweken. De
tumorcellen groeien in bolletjes die in beweging
worden gehouden door ze te schudden, waardoor
ze langer blijven leven en onderzocht kunnen wor-
den”, legt Léanne gedreven uit. Zo kunnen er in
het laboratorium in een schaaltje kleine tumoren
groeien voor onderzoek. Met deze methode kun-
nen er in principe oneindig veel tumorcellen wor-
den verkregen voor onderzoek, bijvoorbeeld voor
het testen van nieuwe geneesmiddelen. Léanne
vervolgt: “Omdat er relatief weinig mensen een
hersentumor hebben en de tumor zich vaak in een
niet te opereren deel van de hersenen bevindt,
is er weinig weefsel beschikbaar voor onderzoek.
Daarom is deze techniek een echte vooruitgang.”
De kinderen zijn gedurende het ziekteproces van
hun vader nauw betrokken bij alles wat er gebeur-
de. Léanne: “We zijn altijd heel eerlijk en open
naar de kinderen geweest. Wij vonden dat ze
daar recht op hadden. Als gezin moet je het toch
met elkaar dragen.” Ook nu, ruim een jaar na zijn
dood, wordt er erg open gesproken over Rob en
zijn dood. Zoon Jint (11): “Ik voel vaak dat papa
nog hier in huis is. Ik ga ook een spreekbeurt hou-
den over Alpe d’HuZes en hersentumoren”. Sita:
“Ik weet dat papa ons altijd zou beschermen. Ik
denk ook vaak aan zijn positieve instelling en dat
geeft me kracht. Nori: “Ik heb deze week proef-
werkweek en vraag papa dan vaak om hulp.”
Verbondenheid en saamhorigheid heeft ertoe ge-
leid dat het gezin nu volop in training is voor de
beklimming(en) van de Alpe d’Huez. Inmiddels
zijn er dertien fietsers en twee hardlopers die
als ‘Team Rob’ de berg gaan bedwingen. Voor de
familie is sporten een regelmatige activiteit: vol-
leybal, hockey en hardlopen. Jint, Nori en Sita
zijn vol overtuiging van het slagen van hun missie.
De zusjes willen ‘zeker drie keer omhoog…’ Ook
Léanne gaat de uitdaging aan. “En weet je wat
mooi is? Ann Hoeben, de behandeld internist-
oncoloog van Rob, rent zelfs mee de berg op. Zo
slaan we als patiënten, nabestaanden en medici
de handen in elkaar voor hersentumoronderzoek.
Deze agressieve vorm van kanker moet een halt
toegeroepen worden.”
Ann Hoeben licht haar deelname toe: “Ook voor
een medisch team zijn dit zeer intensieve be-
handelingen. Het verlies van een patiënt is altijd
zwaar, zeker op jonge leeftijd. Toch is dit voor mij
en mijn collegae ook de kracht en motivatie om
te streven naar ‘beter en meer behandelen’. Niet
met enkel het verlengen van levensduur, maar ook
van de levenskwaliteit. Toen Léanne me benader-
de met het plan om de Alpe d’Huez op te fietsen,
is dit initiatief in ons neuro-oncologie-team on-
middellijk omarmd en ondersteunen wij waar we
kunnen. Enerzijds ter nagedachtenis aan Rob en
al onze andere patiënten die we in de afgelopen
jaren aan deze tumor hebben verloren, anderzijds
ter ondersteuning van hersenkanker-onderzoek.”
Het gezin Clement is in ieder geval heel enthou-
siast bezig met alle voorbereidingen. Half maart
zijn de buitentrainingen begonnen. Ze liggen goed
op schema. Om zoveel mogelijk geld in te zame-
len heeft het team meerdere evenementen geor-
ganiseerd. Er is een muzikale benefietavond, een
wijn- en spijsproeverij en een grote brunch (meer
op facebook: teamRobAlpedhuzes). Het streefbe-
drag van Team Rob ligt op 20.000 euro. Een enorm
bedrag, maar gezien de grote liefde en gedreven-
heid waarmee ze aan de slag zijn is het haalbaar.
“Het mag niet zo zijn dat Rob voor niks zo jong is
gestorven”, besluit Léanne.
“Papa heeft keihard
gevochten tegen
zijn ziekte,
nu gaan wij vechten…”
Wijn & Spijsproeverij ‘Celebrate la vita’,
vrijdag 13 april 2018
De Schuttershoeve Weert, i.s.m.
Silverlicious en Enoteca Italvini
Mail
voor info
en aanmelding.
Alpe d’HuZes Brunch,
zondag 29 april 2018
Restaurant Twee, Weert-Laar
Mail
voor info
en aanmelding.
Rob’s Benefietconcert ‘Alpe d’HuZes’,
vrijdag 25 mei 2018
Muziekcentrum De Bosuil, Weert
Kaarten zijn verkrijgbaar via
“Het mag niet
zo zijn dat Rob
voor niks zo jong is
gestorven…”
Rob Clement, stierf
op 51-jarige leeftijd
aan een hersentumor.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...32
Powered by FlippingBook