Wat zou jij doen met…. positieve discriminatie

Als een bepaalde groep mensen onvoldoende vertegenwoordigd is, mag een werkgever bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan bepaalde sollicitanten. Positieve discriminatie dus. Is daar iets mis mee? Bij de Technische Universiteit Eindhoven worden tijdelijk alle vacatures voor wetenschappelijk medewerker alléén voor vrouwen opengesteld. Doel is dat op korte termijn 20 procent van de hoogleraren aan de TU vrouw is. De een vindt het betuttelend voor vrouwen omdat vrouw-zijn boven kwaliteit dreigt te gaan en er een excuustruus wordt aangenomen. De ander wijst erop dat dit het enige is wat je nog kan doen als niets anders helpt. De nieuwe EU-commissie zal voor de helft uit vrouwen bestaan. Ook de Franse president Macron en de Canadese premier Trudeau kozen voor een 50-50-verdeling in hun regering. In het huidige kabinet-Rutte zijn echter slechts tien van de 24 bewindslieden vrouw. Meerdere onderzoeken tonen aan dat bedrijven waar vrouwen topposities bekleden makkelijker nieuw talent aantrekken en meer kans hebben om beter te presteren. De creativiteit van werknemers wordt vergroot, de bedrijven krijgen een beter imago, de werknemers zijn er gelukkiger en er is een hogere omzet. Vraagt de man-vrouw verhouding in de directiekamers van het Weerter bedrijfsleven, de plaatselijke overheid en maatschappelijke organisaties ook om positieve discriminatie?

Jamie van der Bruggen (35), HR-manager Blankers Schoon Weert

Schoonmaak wordt vaak bestempeld als een ‘vrouwenberoep’. Echter als ik kijk naar het huidige personeelsbestand binnen Blankers dan is er toch een goede man-vrouw verhouding. Dit komt mede doordat wij zowel werkzaam zijn in de reguliere schoonmaak waar overwegend vrouwen werkzaam zijn, als in de specialistische reiniging waar weer meer mannen werkzaam zijn.
Wij maken in ons aannamebeleid geen gebruik van positieve discriminatie en zullen dit ook in de toekomst niet snel doen. Ons personeelsbestand is van nature een afspiegeling van de maatschappij. Kijkend naar onze backoffice is de verhouding man-vrouw in balans zonder hier bewust op te sturen. Omdat onze backoffice een relatief klein team is, is het voor ons vooral van belang dat de juiste persoon op de juiste plek zit. Wij zullen bij gelijke geschiktheid daarom eerder kijken wie het beste binnen ons team past, dan bewust kiezen voor een vrouw of iemand met een andere achtergrond. Ik geloof in de kracht van langdurige samenwerking. Als je gebruik maakt van positieve discriminatie wil dat in mijn ogen niet zeggen dat je ook meteen kiest voor de kandidaat die het beste bij je organisatie past. Mijn conclusie: Binnen Blankers is positieve discriminatie geen noodzaak.

Dirk Küsters (33), Senior communicatieadviseur/ woordvoerder gemeente Weert

Bij de gemeente Weert werken, laten we de grapjes maar achterwege laten, 446 personen (397 FTE). Om daar even een beeld van te geven. Onze verhouding man/vrouw is 44/56 procent. De gemiddelde leeftijd is, mede door de introductie van een jongerenprogramma, dalende naar 49.4 jaar. We bereiden ons nu voor op de toekomst. Voorheen was een gemeente vooral een uitvoerende organisatie. Nu faciliteren we initiatieven van inwoners, gebruiken we onze kennis in samenwerkingsverbanden, zetten we in op ‘samen met de inwoner’ en hebben we ook nog onze kerntaken. Dat vraagt om een flexibele organisatie met een mix van kennis, kunde en innovatieve moderne inzichten. In de krappe arbeidsmarkt is het nodig om creatief te zijn om daarbij passende collega’s te vinden. Daarbij is het voor de gemeente Weert relevant dat we de juiste persoon matchen met de functie. Leeftijd, afkomst en/of geslacht zijn daarbij niet relevant. Juist de instelling en competenties van een sollicitant maken de match!
Vraagt de organisatie van de gemeente Weert dus om positieve discriminatie? Nee. Wat ons betreft niet. Want de gemeente Weert zoekt de mensen met de juiste competenties. Heb jij die? Dan word je onze nieuwe collega!

Anja Hansen-Smolenaars (56), Voorzitter ZijActief Kring Weert

Er wordt veel gezegd en geschreven over positieve discriminatie. Bij het zoeken naar de juiste persoon voor een bepaalde functie wordt te vaak te veel waarde gehecht aan de factor intelligentie. De emotionele intelligentie, gemeten met de index EQ, is echter van veel groter belang in onze huidige samenleving. Hier begint al het eerste probleem in een rationele (mannen-)wereld. Vrouwen hebben vaak meer emotionele kwaliteiten dan mannen. Deze kwaliteit zou je ook empathisch vermogen kunnen noemen. Hiermee kun je veel sneller communiceren dan met verbale communicatie. En dat is precies wat we in onze wereld willen en waar wij vrouwen goed in zijn. ZijActief Limburg is een vrouwennetwerk dat oog, oor en gevoel heeft voor vrouwen. We brengen vrouwen samen uit alle lagen van de samenleving en willen ervoor zorgen dat iedere vrouw gehoord wordt. Hierbij speelt afkomst, kleur, opleiding of leeftijd geen rol. Samen zijn, invulling geven aan gevoelige thema’s, samen op stap omdat dit leuker is maar ook helpt om eenzaamheid te voorkomen. Iedereen een kans geven erbij te kunnen horen ook als het financieel even moeilijk gaat. Oog en oor en gevoel voor elkaar! De reputatie van een onderneming staat met hoe de werknemers en klanten zich voelen. Dus EQ boven IQ in bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties.