watvindjijvan

Lees meer

Citotoetsen?

Het begint al in groep 3 van de basisschool: toetsen die dienen als ‘verwachtingsmanagement’ richting ouders of de onderwijsinspectie. Scholen zijn verplicht om een leerlingvolgsysteem (LVS) te gebruiken en een eindtoets af te nemen. Dit ook om toezicht door de Inspectie van het Onderwijs mogelijk te maken. De eindtoets laat zien in welke mate leerlingen […]

watvindjijvan

Lees meer

Liefde voor lezen?

Leesplezier is je laten meevoeren in de betoverende wereld van een boek en alles en iedereen om je heen vergeten. Pure ontspanning! Het stimuleert bovendien je taalontwikkeling, je fantasie, je sociaal-emotionele ontwikkeling, je denk- en je concentratievermogen. Lezen is dus erg belangrijk.Toch leest ruim de helft van de Nederlandse tieners niet of nauwelijks voor hun […]

watvindjijvan

Lees meer

Statiegeld op blikjes?

Op 1 april 2023 is het statiegeldsysteem van 15 cent op blikjes ingegaan. Dat was gepland voor 1 januari 2023 maar het bedrijfsleven bleek er, ondanks twee jaar voorbereidingstijd, niet klaar voor. Volgens milieuorganisatie Recycling Netwerk werd de invoering botweg gesaboteerd. 6 april kreeg Heineken een dwangsom opgelegd tot een maximum van 1 miljoen euro […]

watvindjijvan

Lees meer

Pensioen, en dan?

De een kijkt hoopvol uit naar zijn pensioen, de ander ziet een zwart gat voor zich: Hoe ga ik in godsnaam al die vrije tijd zinvol invullen. Eenmaal met pensioen wordt ook dat door iedereen anders ervaren.Hoe ga je de langste vakantie van je leven vormgeven? Kies je voor een afbouwfase in je werkende leven? […]

watvindjijvan

Lees meer

Mantelzorg- en kangoeroewoningen?

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wil je als kind daar een bijdrage aan leveren dan zijn er op het gebied van samenwonen meerdere opties. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een mantelzorgwoning of een kangoeroewoning. De voordelen zijn dat je er meer zicht op hebt hoe het met je naasten gaat […]

watvindjijvan

Lees meer

Studie- en beroepskeuze en de onderwaardering van vmbo/mbo?

Iets met dieren? Iets met sport? Iets met recreatie? Animatie dan? Ouders worden soms moedeloos van de beroepswensen van hun kind. Het beste zou zijn om zowel school- als beroepskeuze na de basisschool nog enkele jaren uit te stellen. Dat bepleit minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). Collega Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) […]

watvindjijvan

Lees meer

‘Vastelaovundj’ in de kerkdorpen en verdwijnende accommodaties

In Altweerterheide is zaal De Paol verloren gegaan als gemeenschapshuis. Het pand verliest zijn horecafunctie en wordt verbouwd tot wooncomplex. Ook in dit kerkdorp is het essentieel voor de leefbaarheid om een ontmoetingsplaats te hebben. Van de nieuwe eigenaren mag CV de Heiknuiters nog één keer gebruik maken van De Paol. Daarna? Het kerkdorp Laar […]

watvindjijvan

Lees meer

Wat vind jij van… Kerstverlichting in tijden van energiecrisis?

In de binnensteden van Maastricht, Kerkrade, Heerlen, Roermond, Venlo en Venray zal dit jaar de kerstverlichting minder uitbundig branden vanwege de hoge energiekosten en als signaal naar de burger om zuiniger met energie om te springen. Hoe wordt daar in Weert over gedacht? Besparen op energie is een kwestie van keuzes maken. Er valt natuurlijk […]

watvindjijvan

Lees meer

Wat vind jij van… Representativiteit, kledingvoorschriften en uiterlijke verzorging? 

Worden aan de representativiteit van vrouwen hogere eisen gesteld dan aan die van mannen? In deze vrouwspecial leg ik deze vraag voor aan drie vrouwelijke raadsleden. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde onlangs dat Rituals vrouwelijke medewerkers op grond van geslacht discrimineerde met make-upvoorschriften. De Finse premier Sanna Marin veroorzaakte nogal wat ophef toen […]

watvindjijvan

Lees meer

Wat vind jij van… Bouwplannen binnen de molenbiotoop van de Wilhelmus-Hubertusmolen?

In februari 2018 bracht de vereniging De Hollandsche Molen op verzoek van de gemeente Weert een advies uit over de beoogde bouwplannen binnen de molenbiotoop van de molens Wilhelmus Hubertus en Sint Oda. Conclusie: Voor de bouw van een complex met hoge bouwdelen op korte afstand van de Wilhelmus-Hubertusmolen zou de biotoopnorm volledig los moeten […]