watvindjijvan

Lees meer

Betutteling van ouderen?

Worden ouderen niet te veel betutteld met kortingen en bejaardenpasjes? Hoe vaak zie je niet entreeprijzen voor een museum, pretpark of dierentuin met bedragen voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar en 65-plussers? Wordt de 65-plussers niet meer tot de categorie volwassenen gerekend? ‘En hoe voelen wij ons vandaag?’ of ‘Hebben we ons bordje helemaal leeggegeten?’ […]

watvindjijvan

Lees meer

Overlast door beschermde dieren?

Korenwolf, eikelmuis, rugstreeppad, kamsalamander, zandhagedis en kieuwpootkreeft leggen in het hele land bouwplannen plat. Als de teunisbloempijlstaart, een beschermde nachtvlinder, zijn oog laat vallen op een braakliggend bedrijventerrein kan dat tot een flinke vertraging van bouwplannen leiden. Daar valt natuurlijk veel voor te zeggen maar zijn we niet doorgeschoten in de bescherming van diersoorten die […]

watvindjijvan

Lees meer

Leesvaardigheid van kinderen?

Dat de leesvaardigheid van kinderen in Nederland verslechtert is een feit. ‘De slechte leesvaardigheid van basisschoolleerlingen belemmert hun functioneren in de maatschappij’, waarschuwt de Onderwijsinspectie. Lezen draagt bovendien bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind en bevordert concentratie en creativiteit. Internationaal onderzoek toont aan dat een derde van de Nederlandse 15-jarigen niet het niveau […]

watvindjijvan

Lees meer

Doping in de sportschool?

Steeds meer fitnessbezoekers gebruiken doping voor een cosmetisch doel zoals een gespierder lichaam. En ‘met wat extra’s’ gaat dat veel sneller. In Nederland gebruiken tussen de honderd- en tweehonderdduizend recreatieve sporters doping. Dit bleek uit onderzoek van Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Onder doping worden alle illegale middelen verstaan […]

watvindjijvan

Lees meer

Kerstbomen … nep of naald?

Officieel duurt de kerstperiode van 21 december tot Driekoningen op 6 januari. Toch wordt in veel huishoudens de boom al eind november opgetuigd. De een zweert bij de romantische echte kerstboom, de ander bij de praktische kunstkerstboom. Argumenten vóór en tegen vliegen in soms heftige discussies over de kersttafel.“Kunstbomen gaan jaren mee en zijn tegenwoordig […]

watvindjijvan

Lees meer

Kale mannen?

Wie kent ze niet, de mannen met een raar, in kleur vaak afwijkend toupetje of met de spaarzame haren in slierten over de kale plekken gekamd? Dat is zo goed als verleden tijd. Nu zijn er nogal wat ijdele heren die kiezen voor implantaten: Arie Boomsma  Gerard Joling, Ruud Gullit en zelfs de nuchtere profvoetballer […]

watvindjijvan

Lees meer

Verpreutsing?

Voor een reünie was ik op zoek naar een bepaalde foto uit de jaren ‘70. Oude albums doorbladerend viel mij op dat op de foto’s van strandvakanties alle vrouwen topless lagen te zonnen. Dat zou nu echt niet meer kunnen: te shockerend.  Ook in ons progressieve landje is er sprake van verpreutsing. Er is een […]

watvindjijvan

Lees meer

Optoppen in de bouw?

Het streven van de overheid is vóór 2030 zo’n 900.000 nieuwe woningen bouwen én dat alle gemeenten naar 30% sociale huurwoningen toegroeien. Elke gemeente moet een woonzorgvisie en een huisvesting- of urgentieverordening opstellen waarin wordt vastgesteld hoe bepaalde aandachtsgroepen met voorrang een woning kunnen krijgen.Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe aan woningbouw te voldoen. […]

watvindjijvan

Lees meer

Citotoetsen?

Het begint al in groep 3 van de basisschool: toetsen die dienen als ‘verwachtingsmanagement’ richting ouders of de onderwijsinspectie. Scholen zijn verplicht om een leerlingvolgsysteem (LVS) te gebruiken en een eindtoets af te nemen. Dit ook om toezicht door de Inspectie van het Onderwijs mogelijk te maken. De eindtoets laat zien in welke mate leerlingen […]

watvindjijvan

Lees meer

Liefde voor lezen?

Leesplezier is je laten meevoeren in de betoverende wereld van een boek en alles en iedereen om je heen vergeten. Pure ontspanning! Het stimuleert bovendien je taalontwikkeling, je fantasie, je sociaal-emotionele ontwikkeling, je denk- en je concentratievermogen. Lezen is dus erg belangrijk.Toch leest ruim de helft van de Nederlandse tieners niet of nauwelijks voor hun […]