actueeluitgelicht

Lees meer

Steun lokale verenigingen en goede doelen Speel mee met Regio Loterij Weerterland

Inleg komt rechtstreeks ten goede aan projecten Trainingsattributen voor een sportclub, een harmonie die smacht naar nieuwe instrumenten of het verduurzamen van een accommodatie. Veel verenigingen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom hebben drie Weerter ondernemers die het lokale verenigingsleven een warm hart toedragen Regio Loterij Weerterland opgericht. De stichting zonder winstoogmerk […]

actueeluitgelicht

Lees meer

We zijn trots op dit mooie gebouw in onze straat…

Maasstraat-ondernemers bezig met nieuw project Het hoofdgebouw van de abdij in de Maasstraat stamt uit 1442 en het slotklooster werd gebouwd in 1843. De laatste jaren vertonen de gebouwen helaas enkele bouwtechnische gebreken; lekkages, gebroken balken, achterstallig schilderwerk en vooral slechte muren. Reden voor enkele ondernemers in de straat om te hulp te schieten. “Want […]

actueeluitgelicht

Lees meer

Wél wat te verbergen

Heb je een vraag over de beveiliging van je computer, tablet of andere digitale diensten? Kijk dan op www.studeskweert.nl. Wij zijn op donderdag- en vrijdagochtend direct bereikbaar op 06 – 14 88 47 18 of stuur je vraag per e-mail via www.studeskweert.nl/contact. Onze studenten reageren dan zo snel mogelijk. Bij de Studesk komen nogal eens vragen […]

actueeluitgelicht

Lees meer

Beste lezers van Weert Magazine

Bij een jubileum hoort een feestje. En dat zouden we graag vieren, helaas corona zegt dat we de slingers niet mogen ophangen! Maar de creativiteit van het team van Weert Magazine kent geen beperkingen. Wij versieren ons 12½ jarig jubileum met een verfrissing van uw vertrouwde magazine. In meer eigentijdse termen heet dat een upgrade!  […]

actueeluitgelicht

Lees meer

Ruim 1300 leerlingen kregen les van meester Jos

Hij gaf 44 jaar les in het basisonderwijs en kreeg in die jaren ruim 1300 kinderen in zijn klassen. Van meneer Leenders tot meester Jos en van de Wilhelmusschool tot de KoaLaschool op het voormalige AZC. Er veranderde veel in die jaren, maar zijn liefde voor het vak bleef al die jaren groot. Enkele weken na zijn prepensioen kijkt Jos Leenders (65) terug op zijn loopbaan in het onderwijs in Weert.

actueeluitgelicht

Lees meer

Museum W in Wording

Ruim een jaar staat het rijksmonument aan de Markt in de steigers. Een ingrijpende verbouwing, renovatie en herinrichting van één van de meest markante gebouwen van Weert. Het gebouw dateert uit ca. 1550 en zal op sommige plaatsen in oude staat hersteld worden. Zo zijn er in de zijgevel kleine ornamenten aangetroffen die zichtbaar blijven en in de achtergevel zijn twee oorspronkelijke doorgangen met ovale raamversieringen ontdekt.

actueeluitgelicht

Lees meer

Koninklijke onderscheidingen Koningsdag 2021

Dertien inwoners van de gemeente Weert kregen een Koninklijke onderscheiding toegekend vanwege Koningsdag 2021. Burgemeester Ina Leppink-Schuitema reikte de onderscheidingen uit op maandag 26 april. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dit niet tijdens een bijeenkomst, maar bij de gedecoreerden thuis. Mevrouw Veugen, de heer Kuipers en de heer Peters werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

actueeluitgelicht

Lees meer

Eerst checken, dan klikken

Heb jij een vraag over de beveiliging van je computer, tablet of andere digitale diensten? Kijk dan op www.studeskweert.nl We zijn op donderdag- en vrijdagochtend direct bereikbaar op 06 – 14 88 47 18 of stuur je vraag per mail via www.studeskweert.nl/contact/. Onze studenten reageren dan zo snel mogelijk.

actueeluitgelicht

Lees meer

Fanida Kadra: ‘Vijftien jaar raadslidmaatschap, het was de beste leerschool die je als mens kunt hebben.’

Fanida Kadra (37), fractievoorzitter van de PvdA in Weert, neemt per 14 april 2021 afscheid van de gemeenteraad en stelt in overleg met het bestuur van de PvdA haar zetel beschikbaar aan Leon Heuvelmans. Het bestuur geeft aan Fanida zeer erkentelijk te zijn voor haar bijdrage aan de Weerter politiek en de samenleving en gaat op zoek naar een nieuw politiek profiel en naar nieuwe kandidaten voor de verkiezingslijst 2022. Samen met Fanida kijk ik terug op vijftien turbulente jaren raadslidmaatschap.

actueeluitgelicht

Lees meer

Al die wachtwoorden, wat een gedoe?!

Heb jij een vraag over de beveiliging van je computer, tablet of andere digitale diensten? Kijk dan op
www.studeskweert.nl. We zijn op donderdag- en vrijdagochtend direct bereikbaar op 06 – 14 88 47 18 of stuur je vraag per mail via www.studeskweert.nl/contact. Onze studenten reageren binnen 24 uur.