‘De mouwen omhoog en er tegenaan.

CDA-gedeputeerde Hubert Mackus kent maar één werkstand…                                     

Na 16 jaar heeft de regio Weert weer een krachtige stem in het dagelijks bestuur van onze provincie. Gedeputeerde Hubert Mackus (41) uit Nederweert legt sinds 2017 al zijn energie in Limburg en in het Weerterland waar zijn hart ligt. Als het aan hem ligt, was dit nog maar een voorproefje. De nummer 3 op de CDA-kandidatenlijst voor de provinciale statenverkiezingen op 20 maart a.s. bruist van de plannen en de levenslust.

Elke maandagmorgen om kwart voor zeven stapt hij in zijn dienstauto, een rijdend kantoor. De telefoon opgeladen, de tas vol dossiers. Stukken voorbereiden en bespreken. Zaken afstemmen. Lijnen uitzetten. Netwerken aanboren en onderhouden. Kennis ophalen en delen. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Vaak zeven dagen in de week. 

Hubert Mackus heeft maar één vijand: de tijd. En dus draait de Nederweertenaar met gemak werkweken van tachtig uur. “Vervelend? Nee hoor, werken geeft me juist energie. Ik heb een prachtige baan. Ik mag kansen voor Limburg en de regio Weert proberen te verzilveren.”

Verbinding zoeken

Uitdagingen zijn er legio. “De maakindustrie, agro en de bouwsector maken deze regio sterk. Om dat voor de toekomst zo te houden, moet het hele plaatje eromheen kloppen. Een aantrekkelijke stad met een goed vestigingsklimaat en een sterk cultureel aanbod. Gezonde, leefbare dorpen. Nieuwe woningen voor ouderen en starters. Ruimte voor nieuwe natuur. Aandacht voor ons cultureel erfgoed, voor monumenten die het verhaal van de stad en de streek vertellen. Alles heeft met elkaar te maken. Een sterke stad is gebaat bij een sterk platteland en omgekeerd geldt hetzelfde.”

Hubert Mackus is niet het type bestuurder dat met het vingertje wijst en zijn zin doordramt. Hij zoekt de verbinding, niet alleen omdat dat prettiger is, maar omdat goed overleg veel meer resultaat oplevert. “Als provincie staan we schouder aan schouder met de gemeente. We bieden ruimte voor woningbouw en dragen financieel bij waar het kan. Denk aan de restauratie van het monumentale openluchttheater De Lichtenberg, de natuurontwikkeling rond het Kempenbroek en de aanleg van het Blauwe Meertje. Verder hebben we samen met Weert het EK Triatlon naar de stad gehaald. Een groots evenement, in mei dit jaar, waarmee we de regio Weert ook als producent van gezonde voeding op de kaart zetten. Het is deze variatie die mijn werk zo mooi maakt.”

Een opgeruimd buitengebied

Als opvolger van gedeputeerde Patrick van der Broeck werd de voormalig wethouder van Nederweert in 2017 voor de leeuwen geworpen. Hubert Mackus nam diens hele portefeuille over: Landbouw, Natuur, Openbaar Vervoer, Infra, Rail en Monumenten. “Als wethouder kun je bij wijze van spreken op je fiets stappen om ergens in je gemeente een probleem op te lossen. Als gedeputeerde kun je niet overal zijn. Je werkgebied beperkt zich niet alleen tot Limburg, maar strekt zich uit vanuit Maastricht uit tot België, Duitsland en Den Haag. Je moet goed kijken wat er om je heen gebeurt en met de juiste mensen praten, oftewel: goed luisteren en snel tot de kern doordringen. Op basis van de informatie die ik ophaal, bekijk ik samen met mijn ambtenaren hoe we het beleid kunnen bijsturen.”

Diverse dossiers vragen de komende jaren om zijn aandacht. Hubert Mackus baalt er naar eigen zeggen van dat Weert ’s ochtends nog steeds in de file staat en blijft in Den Haag dan ook strijden voor een verbreding van de A2. Maar misschien nog wel de grootste uitdaging ligt in het buitengebied waar de komende jaren tientallen agrariërs met hun bedrijf gaan stoppen. “Die leegstaande stallen moeten netjes opgeruimd worden. Daarnaast willen we agrariërs die dat kunnen en willen, helpen om een doorstart te maken en zich te blijven ontwikkelen. Om het platteland leefbaar te houden, moeten we op zoek naar nieuwe economische dragers voor het buitengebied. Dat vraagt per ondernemer om een innovatieve en duurzame oplossing. Maatwerk dus.”

Energie tanken

Eén ding staat vast. Als Hubert Mackus na 20 maart door mag gaan als gedeputeerde, doet hij dat weer met volle overgave. De 41-jarige Nederweertenaar, die komend najaar september zijn grote liefde Paulien trouwt, kent maar één werkstand: de mouwen omhoog en er tegenaan. Het geheim van die tomeloze energie? Vier keer in de week, bij dag en dauw, hardlopen en fitness. “Zitten is het nieuwe roken, zeggen ze. Als gedeputeerde zit ik zo’n 1000 uur per jaar in de auto. Ik moet bewegen. Als ik ’s avonds om elf uur thuiskom, wandel ik nog een rondje. Even de dag van me laten afglijden en weer nieuwe energie voor Limburg tanken.”