WTV Magazine - page 9

vertel `ns
Door Winnie van Oorschot
Gaby Sadowski-Rasters schreef niet alleen haar eerste roman “Herkenning” maar
maakte er een heel project van waarbij veel mensen die gebruik maken van sociale
media betrokken werden. Het boek kun je gewoon lezen maar door gebruik te ma-
ken van onder meer Apps, QR-codes en Augmented Reality komen de personages
ook op een andere manier (via geluid en beeld) tot leven.
9
Trots laat Gaby een gedrukt boekje zien waarin alles
staat wat ze tot nog toe heeft meegemaakt rondom
het schrijven van haar eerste roman. Het project in een
notendop met daarin alles wat ze op Facebook heeft
gezet en de reacties die ze kreeg. “De hoofdpersoon
uit mijn boek is Mila”, vertelt Gaby. “Ze was ooit een
succesvolle advocate met een gezin. In het boek staat
ze in haar Franse achtertuin te ploeteren om een olijf-
boomgaard op te zetten. Ze voelt zich eenzaam maar
via de sociale media onderhoudt ze contacten met
haar Nederlandse vriendinnen. Door Facebook bloeit
de liefde voor haar vriend Chris weer op. Juist omdat
Mila in het boek gebruik maakt van sociale media wilde
ik dat ook in het echt doen.
Omdat ik Mila echt op Facebook heb gezet en ze een
blog heeft, lijkt ze daarom werkelijk te bestaan. Zo re-
ageren mensen op wat ze schrijft net als op Chris die
ook een blog heeft. Reacties gebruik ik soms voor mijn
verhaal. Ik kreeg een reactie uit Frankrijk waarin een
vrouw contact met Mila wilde en haar wilde ontmoeten.
Het was allemaal te echt. Maar het zijn ctieve guren
die een eigen leven zijn begonnen in de virtuele we-
reld. Toen moest ik duidelijk gaan maken dat Mila een
hoofdpersoon in mijn boek is!”
Meer dan een boek
Gaby Sadowski-Rasters is afkomstig uit Weert, ze
groeide op in de wijk Leuken. “Met mijn man Bert,
onze drie kinderen en twee raspoezen wonen we nu
nog in Ittervoort maar we willen weer in Weert gaan
wonen. Ons huis staat nu te koop. Sara (een naam die
gevormd is door de twee eerste letters van onze ach-
ternamen) is zeven. Sabijn is vijf en de jongste, Sybren
is twee jaar oud.
Vier dagen in de week werk ik bij de gemeente Eind-
hoven als strategisch adviseur sociale innovatie. In Nij-
megen heb ik culturele wetenschappen gestudeerd en
ben in 2004 gepromoveerd met mijn boek over virtuele
communicatie. In feite speelt de virtuele communicatie
een belangrijke rol in mijn leven. Het is mijn werk, ik doe
er zelf veel mee en nu is het de rode draad in mijn boek
en het project eromheen. Ik wilde mijn personages een
extra dimensie geven door ze te laten communiceren
met mensen via Facebook, Twitter en eigen blogs.
Twitter bracht mij in contact met bekende actrices en
acteurs. Fabienne de Vries en Henkjan Smits vonden
“Sociale media hebben bijgedragen aan
het verwezenlijken van mijn droom”
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook