Theatervoorstelling ZorgSamen voor vrijwilligers en mantelzorgers

‘Samenwerken en verbinden; nu en in de toekomst’

Zestig jonge talenten uit onze regio staan zaterdag 11 maart a.s. op het podium van het Munttheater. Ze brengen die dag twee theatervoorstellingen met veel zang, muziek en dans en zelfs enkele goocheltrucs. Richard de Hoop tekent voor de presentatie. De voorstelling is speciaal bedoeld voor vrijwilligers en mantelzorgers die werkzaam zijn binnen zorg en welzijn in de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert. Initiatiefneemster Bertien Nijnens: “Vrijwilligers en mantelzorgers zijn heel belangrijk. In de toekomst hebben we ze nog harder nodig. Met deze theatervoorstelling willen we hen bedanken en hopelijk ook nieuwe vrijwilligers enthousiast maken.”

Samen kom je verder dan alleen

Bertien Nijnens (57) is sinds vorig jaar coördinator van het Toon Hermans Huis Weert. Het aanbod van activiteiten van het Toon Hermans Huis staat of valt met de beschikbaarheid en inzet van vrijwilligers. Bertien: “Ik zag dat andere organisaties ook afhankelijk zijn van vrijwilligers en net als wij altijd op zoek zijn naar nieuwe mensen. We weten elkaar daar echter niet in te vinden. Als we samenwerken kunnen we veel winnen. Er wordt vaker een beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers, ze zijn steeds harder nodig. Als we de zorg in de toekomst nog willen blijven doen zoals we dat nu doen, dan moeten we het samen doen en voor elkaar zorgen!”

Iedereen enthousiast

Het Munttheater bood vorig jaar aan dat verenigingen één dag gratis de theaterzaal konden gebruiken. Dit werd mogelijk gemaakt door coronagelden beschikbaar gesteld door Provincie en gemeente. Eén van de voorwaarden was dat het podium wordt geboden aan jong, regionaal talent. Bertien zag hier de kans om met een theatervoorstelling zorgorganisaties, mantelzorgers en vrijwilligers samen te brengen en zo te verbinden. Ze zocht contact met andere zorg- en welzijnsorganisaties zoals Punt Welzijn, Hospice Weert, Land van Horne, SJG en Cordaad Welzijn. Iedereen was meteen enthousiast en wilde meewerken aan dit initiatief. De ZorgSamen-werkgroep werd opgericht en bestaat uit coördinatoren van de vrijwilligers/mantelzorgers van de organisaties (zie foto). Samen gingen ze aan de slag.

Op zoek naar talent

Voor de invulling van het programma deed Bertien een beroep op haar zoon Teun Stienen (23). Hij is muziekdocent en heeft de capaciteiten en de connecties. Vanwege een semi-tussenjaar, beschikte hij ook over tijd om de productie en regie op zich te nemen. Teun: “De insteek was dat het zoveel mogelijk jong, regionaal talent moest zijn. De werkgroep wilde graag het Weerter Dwarsfluit-Ensemble in het programma. Toevallig speelt mijn vriendin Janneke (Verspagen) daarin, dus dat was snel geregeld. Wij zochten verder naar talenten met wel wát podiumervaring maar wilden liever niet de mensen die altíjd al een podium hebben. Ik denk dat we erin geslaagd zijn om een afwisselend programma samen te stellen, dat bestaat uit zang, muziek en dans. In totaal doen er zo’n zestig artiesten, in de leeftijd van 18 tot 30 jaar, aan mee. Allemaal op vrijwillige basis. Iedereen kent wel iemand die werkt als vrijwilliger of mantelzorger voor bijvoorbeeld opa of oma. Door op deze manier iets terug te geven laten ze zien hoe ze dit waarderen.” Teun is niet alleen als regisseur betrokken bij het project maar hij speelt ook piano in het gelegenheidscombo dat de solisten tijdens de twee voorstellingen zal begeleiden.

De ZorgSamen-werkgroep met van links naar rechts;
Anita Deckers (Land van Horne), Bertien Nijnens (Toon Hermans Huis), Teun Stienen (regisseur), 
Rianne Goldenbeld (Franciscus Hospice), Pauline van Hulzen (Punt Welzijn), Bets Nies (vrijwilliger SJG en 
Toon Hermans Huis), Susanne Verhoeven (SJG), Miranda van der Laan (SJG) en Carrie van Hoef (Cordaad Welzijn).

Extraatje voor vrijwilligers

Bertien: “Het theater is gratis ter beschikking gesteld maar er zijn natuurlijk nog bijkomende kosten, zoals een consumptie voor alle bezoekers en eten voor de artiesten. We hebben van tevoren uitgehouden dat de organisaties er zelf geen geld in stoppen. Het moet niet ten kosten gaan van de reguliere activiteiten voor vrijwilligers. Het moet echt iets extra’s zijn. We zijn direct op zoek gegaan naar sponsors en hebben serviceclubs en gemeentes aangeschreven.” 

Zorgen voor elkaar

In de toekomst zullen we vaker en meer een beroep moeten doen op vrijwilligers. Bertien: “Ik denk echt dat we voor elkaar moeten gaan zorgen. Dat kan ook energie en voldoening opleveren; het is niet dat je alleen iets geeft, het brengt je ook heel veel. Je kan op zoveel vlakken vrijwilligerswerk doen, al is het maar twee uurtjes per week. Met z’n allen kunnen we heel veel bereiken.” Teun, Bertien en alle andere leden van de ZorgSamen-werkgroep kijken uit naar de theatervoorstelling van 11 maart. Bertien: “Het is echt wel een droom die ik al lang koester. Het lijkt me geweldig om een theatervoorstelling te hebben waarin vooral de saamhorigheid naar voren komt. Dan hoop ik dat bezoekers ook met dat gevoel naar huis gaan; ‘Wauw dit was mooi, hier maak ik deel van uit, samen moeten we het doen!’” 

Mocht u dit initiatief een warm hart toedragen dan kunt u uw bijdragen melden bij bertien@toonhermanshuisweert.nl.