Zorgen maar ook een beetje verwennen…

Het Gezondheidshuys viert eerste lustrum
 
Door Mathilde Dominikowski.

Op de plek waar ooit Citroëns werden verkocht en gerepareerd en later carnavalswagens werden gebouwd, staat nu Het Gezondheidshuys. Een markante plek in de wijk die voor bewoners van Moesel in Weert, en daarbuiten, nu al sinds vijf jaar een vertrouwd adres is. Een vertrouwd adres als het gaat om gezondheid en leefstijl. Met een tiental disciplines in de zorgverlening in huis, mag je spreken over een compleet aanbod. Vijf jaar – een lustrum – een mijlpaal. We blikken terug en kijken vooruit met de apothekers Annemarie Boelens (45) en Pieter Zuijdgeest (46), de huisartsen Ralph Janssen (50) en Thei Wolters (55) en fysiotherapeut (38) Raymond van Boxtel.

Van linksboven naar rechtsonder. Bovenste rij: Thei Wolters, Ralph Janssen, Loek van der Putten, Roland Gertsen, Glenn Sonneville, Pieter Zuijdgeest, Sander Kusters, Raymond van Boxtel, Lieke Das. tweede rij: Natascha van de Waarsenburg, Linda Tullemans, Toos Mennen, Mieke Baudoin, Sabine van Elst, Nancy Verhoeven, Ellen Schouten, Imke Bongaerts, Mirjam Coolen, Yvonne Cuypers, Susanne Maas. Onderste rij: Lieke Gerits, Marleen van Hoef, Marieke Geven, Floor Kamerbeek, Janneke Janssen, Annemarie Boelens, Ellen Truyen, Diane de Lepper, Wendy Clement.

Leefstijl
Zo’n 12 jaar geleden waren er al eerste initiatieven om in Weert tot een gezondheidscentrum te komen. Je ziet veranderingen in de samenleving en daarmee ook in de gezondheidszorg. Mensen leven langer, ook dat vraagt om een omslag. Thei Wolters: “Als je het woord ‘vergrijzing’ hoort, heeft dat soms een negatieve klank. Dat heeft het voor ons allerminst. Het is een gegeven dat je positief moet benaderen. Zie het als een uitdaging. Ja, mensen worden ouder maar met een goede leefstijl, en als het nodig is zorg op maat, kan het leven heel plezierig zijn. Mensen kunnen langer productief zijn en meedoen in de samenleving.”

Korte lijntjes
Raymond van Boxtel is samen met Loek van der Putten eigenaar van fysiotherapiepraktijk JouwFysio. Zij zijn mede-initiatiefnemers van Het Gezondheidshuys. Raymond van Boxtel: “Door fysiek op een locatie gevestigd te zijn, kunnen lijntjes ook daadwerkelijk heel kort zijn. Je loopt als collega’s gemakkelijk bij elkaar naar binnen. Als het nodig is, kun je meteen schakelen. Dat is in de eerste plaats voor de cliënt heel prettig. Het betekent overigens niet dat als een van de huisartsen hier bijvoorbeeld fysiotherapie adviseert of voorschrijft dat je dan automatisch naar JouwFysio moet. De cliënt is altijd vrij om zijn of haar fysiotherapeut te kiezen. Wij hebben geen verplichtingen naar elkaar.”

Compleet
“Na vijf jaar samen in een huis werken, ken je elkaars kwaliteiten natuurlijk wel”, lacht Pieter Zuijdgeest. “In een tijd dat iedereen de mond vol heeft over ‘zorg op maat’, kun je in zo’n compleet huis als het onze echt wel dat maatwerk leveren. En dat is wat ook steeds vaker gebeurt; overleggen over zorgplannen. We noemen dat MDO (MultiDisciplinair Overleg). Uiteindelijk is een cliënt erbij gebaat als er ‘breed’ gekeken wordt naar zijn of haar situatie.”

Verwennen
Annemarie Boelens vertelt enthousiast: “Wat we vooral ook horen van mensen is dat ze het heel fijn vinden dat we ‘in de buurt’ zijn. Meedoen in de samenleving is ook zelfstandig de gang naar de huisarts of de apotheek of een andere zorgverlener maken. En als je wil kun je heel ‘rondje zorg’ op een adres maken. Kijk bijvoorbeeld eens naar onze herhaalservice voor cliënten die chronisch medicatie gebruiken. Dat is enerzijds ‘ontzorgen’ en anderzijds ook een beetje verwennen. Niks mis mee, toch?”

Toekomst
Ook Ralph Janssen kijkt met genoegen terug op vijf jaar Gezondheidshuys. “Het heeft veel goeds teweeggebracht. En we blijven in beweging natuurlijk. De visie op gezondheidszorg is dat immers ook. Preventie gaat een steeds belangrijker begrip worden. Juist dat zien we als een uitdaging. We zien de toekomst daarom ook met vertrouwen tegemoet.”

Klanten aan het woord over Het Gezondheidshuys…

Henri Koevoets:

‘Sinds 1989 ben ik door een dwarslaesie verlamd en ben ik aangewezen op de hulp van mijn echtgenote Elly, vrienden en zorgverleners. Al die 30 jaar is de zorg in beweging. Maar niet iedere verandering een verbetering is. Zo verhuisde de Thuiszorg/Groene Kruis in die jaren van het wijkgebouw aan de Nassaulaan als Zorggroep naar de Oranjeflat om zich enkele jaren later te vestigen in het nieuwe Gezondheidshuys.

Henri Koevoets

Wat ondanks de veranderingen voor patiënt en medewerker bleef, was de goede zorg die we, soms meerdere malen per dag, krijgen. Nooit is iets te veel. Altijd goed gehumeurd, vrolijk en dienstbaar. Het is een leuk en empathisch team waar ik positieve energie van krijg.  Via speciale zorgapps kan ik zien wie mij komt verzorgen. Hoewel er soms een personeelstekort is, lukt het toch altijd om in mijn zorgbehoefte te voorzien. Het is ontzettend fijn en rustgevend dat de zorg zo veel mogelijk wordt uitgevoerd door dezelfde personen.

Doordat de Zorggroep nu is gevestigd in het Gezondheidshuys, is de afstand naar andere specialisten korter. Zo zijn ze ook gemakkelijker bij het zorgproces te betrekken. De ergotherapeut wordt door de Zorggroep geraadpleegd over kennis en hulpmiddelen bij transfers. Wij vinden het prettig om gebruik te maken van andere medische en paramedische diensten van het Gezondheidshuys. Je weet dat de onderlinge lijntjes en communicatie effectief en doeltreffend zijn. Dienstbaarheid, betrokkenheid en empathie staan bij iedereen hoog in het vaandel.’

Mevrouw Hendriks:

‘Ik woon al jaren in de Johanna van Polanenstraat. Door mijn leeftijd ben ik wat vaker afhankelijk van de gezondheidszorg. Een paar jaar geleden heb ik een openhartoperatie gehad. Sindsdien ben ik aangewezen op fysiotherapie. Ik kwam terecht bij de praktijk van JouwFysio aan de Maaseikerweg. Vijf jaar geleden werd hier op Moesel het gezondheidscentrum gebouwd en verhuisde de fysio hierheen. Ik was blij dat het nu dicht in de buurt was. Ik ben toen ook overgestapt naar de huisartsen die in dit centrum zitten en ik maak inmiddels ook gebruik van apotheek Zuidgeest. Ik ben ook klant bij Podotherapie Verhoeven en de medisch Pedicure Toos Mennen.  Zo fijn dat ik nu alles onder een dak aantref. Van de huisarts kan ik nu zo naar de apotheek en als ik naar de fysio moet probeer ik ook mijn afspraak bij de medisch pedicure te combineren. Na mijn hartoperatie liep ik met de rollator, toen was afstand extra belangrijk. Na de hartrevalidatie doe ik nu fysiofitness en is het een goede oefening om lopend naar de therapie te gaan. En als het hard regent is de auto geen probleem vanwege de goede parkeerfaciliteiten.’

Gonnie Hendriks