Yuverta, een gezellige school waar iedereen elkaar kent

‘Ik gun ieder kind zo’n school’

De komende maanden moeten leerlingen van groep 8 en hun ouders een keuze maken voor de school waar ze het voortgezet onderwijs gaan volgen. Vaak een lastige opgave. Wat is een leuke school, waar willen vriendjes of vriendinnetjes naar toe, hoe ver is het fietsen en meer van dit soort vragen. Open dagen op de scholen geven vaak een goed beeld aan kinderen en ouders. Yuverta mavo Nederweert organiseert daarom op 12 november a.s. een Open Dag.

De school in Nederweert is een relatief kleine school. Marisol Becerra (44), directeur, licht toe: “We hebben 350 leerlingen. Dat maakt het erg geborgen en laagdrempelig. Kinderen voelen zich hier snel thuis, de lijnen zijn kort en iedereen kent elkaar. We vinden het belangrijk dat iedere leerling in beeld is en aandacht krijgt. We hebben de ambitie om een pestvrije school te worden. Onze leerlingenbegeleider maakt het thema ‘pesten’ in samenwerking met de mentoren bespreekbaar.”

Nanet Hazenbosch (33) is communicatiemedewerker. Zij vult aan: “Onlangs was er een landelijk leerling-tevredenheidsonderzoek. Hieruit kwamen we als één van de besten naar voren, dat wil zeggen dat onze leerlingen heel tevreden zijn over onze school. Vooral op het gebied van veiligheid en omgang scoorden we hoog.” 
Marisol: “En het voordeel van klein zijn, is dat we veranderingen snel kunnen doorvoeren. Korte lijnen met docenten en leerlingen geven veel ruimte en mogelijkheden.” 

“Naast de theoretische vakken bieden we veel praktijkvakken aan zoals techniek, tekenen, LO, expressie, koken en groen. Yuverta is een groene school, inclusief een ‘groen paradijs’ (buitenruimte). De tegels werden uit het schoolplein verwijderd, het hemelwater wordt op eigen terrein afgevoerd, we hebben een kas met een plantenasiel, een buitenlokaal, een volière, een moestuin, een pannakooi en een grote natuurvijver. Vanuit een vertrouwde basis werken we aan de ontwikkeling van de leerlingen en leiden we hen op tot wereldburgers. Leren door te doen en te ervaren. Bewustwording, zelfkennis en sociale omgang spelen een belangrijke rol.”

Het schoolgebouw werd duurzaam gerenoveerd en heeft een prettige uitstraling. Huiselijk, compact en gezellig. Nanet: “We willen dat leerlingen zich hier thuis voelen. En dat werkt. We zien dat steeds meer leerlingen na de lessen blijven hangen om met elkaar en met docenten te kletsen. ‘Chillen’, zoals ze zelf zeggen. Mooi om te zien.”
Marisol: “Leerlingen nemen makkelijker dingen aan omdat ze het gevoel hebben dat de docenten benaderbaar zijn. De docenten werken hier met plezier, wij hebben niet de ervaring dat er een lerarentekort is, men wil hier graag werken.”

De leerlingen Silke Keulen en Lynn Lenders (beiden 13) bevestigen die goede sfeer. “Wij komen uit Weert en vinden het fijn dat dit een kleine school is. En ook het werken met dieren en in het groen is leuk. Dat zijn ook vakken waarin je veel moet samenwerken.” Lynn merkt ook op dat het opvalt wat de school doet aan pesten: “Er is een leerlingbegeleider en er is een ‘anti-pest muur’ waar teksten en spreuken hangen die leerlingen op papier hebben gezet. Dat vind ik erg goed.” Silke benoemt de fijne omgang met docenten. “In de aula zitten we vaak te kletsen en dan komen er docenten bij zitten met wie je over alles kunt praten. En het fietsen van Weert naar school is met ons groepje erg gezellig.”

Duurzaamheid en gezondheid staan op deze school centraal. Zo is de automaat met frisdrank en chocolade vervangen door watertappunten. Elke leerling heeft een drinkfles gekregen zodat het afval beperkt wordt. Daarnaast is er elke dag gratis fruit verkrijgbaar en heeft de school een inpandige gymzaal waar de leerlingen lichamelijke opvoeding krijgen. Een pannakooi, de pingpongtafels en de picknicktafels verleiden de leerlingen om buiten te bewegen en te pauzeren. “We leggen de nadruk op gezonde keuzes. Het zijn allemaal kleine aanpassingen in je leven, die het beter en leuker maken”, aldus Nanet.

De directeur vertelt nog over de leerlingenraad die betrokken wordt bij diverse schoolzaken. “De leerlingen dragen zelf onderwerpen en ideeën aan. Een voorbeeld van de persoonlijke werkwijze op de school. We geven veel aandacht aan de behoeften van de leerlingen op didactisch en sociaal-emotioneel niveau. Dat maakt op termijn dat ze zich lekker voelen en beter presteren. En dat zien we terug in het slagingspercentage: 97% met het afgelopen jaar 5 leerlingen die cum laude slaagden. Ik gun ieder kind zo’n school!”

Een indruk krijgen van Yuverta? 
Op 12 november a.s. van 10.00 tot 13 uur is er Open Dag.
Meer informatie op: yuverta.nl/mavonederweert