Wie het kleine niet eert…

Dit kleine huisje aan de Sint Sebastiaanskapelstraat was ooit een bakhuis. Deze straat vormde tot 1992 de grens tussen Weert en Nederweert. Het huisje stond op Nederweerts grondgebied. Het is een gemeentelijk monument en hoort nu bij de gemeente Weert. 

Als je nu door de Sint Sebastiaanskapelstraat loopt of rijdt richting de Ringbaan krijg je bijna een hartverlamming. De eeuwenoude kleinschaligheid van het Laarveld, waar het bakhuis een exponent van was, is helemaal verloren gegaan. Een grotere tegenstelling dan tussen het huisje aan de ene kant van de straat en de gigantische hallen van DHL aan de andere kant is niet denkbaar. Enkele oude (woon)boerderijen worden nu gesloopt voor deze gedrochten.

Hier woonde de weldoener van het SJG

Het 200 jaar oude bakhuis is gebouwd door Jan Meijers, de weldoener dankzij wie het Sint Jansgasthuis is gebouwd. Opmerkelijk is dat de rijke boer Meijers zijn laatste levensjaren in dit bakhuisje heeft gewoond. Geert Thijssen zocht uit hoe dit kwam: Meijers liet bij testament een groot deel van zijn vermogen na aan het RK Armbestuur van Weert om een gasthuis te bouwen.

Jan Meijers wilde niets meer met Weert te maken hebben

Kort daarna werd hij ernstig ziek. Het Armbestuur wilde snel over zijn geld beschikken om het gasthuis te kunnen bouwen. De doodzieke, totaal verdoofde Meijers werd ‘bewerkt’ om in te stemmen met een lening, vooruitlopend op de schenking. Maar Jan Meijers genas wonderbaarlijk en wist niets meer van een lening. Hij voelde zich niet alleen bedrogen maar wilde ook niets meer met Weert te maken hebben. Hij verhuisde zelfs van zijn grote boerderij in Weert naar de overkant van de straat, naar zijn Nederweerts bakhuis.

Kunnen we in het bakhuis niet een expositie houden over doel en nut van deze vreselijke ‘dozen’ in een landelijke omgeving? Onder de titel: ‘wie het kleine niet eert, is het grote niet … Weert!’ Ook ter ere van Jan Meijers.  

Door Koos Neijnens i.s.m. Stadsgidsen Regio Weert
Reageren: info@stadsgidsenweert.nl
Bron: Beeldbank Gemeentearchief Weert