‘Weerter politiek heeft een nieuwe boost nodig’

‘De raad is berenliefhebber en plaatst deze op de weg’

Sinds een half jaar is Leon Heuvelmans weer terug in de Weerter gemeenteraad. Namens de Partij van de Arbeid Weert wil hij het college van burgemeester en wethouders stimuleren, prikkelen en aansporen. Want de PvdA vindt het allemaal te traag gaan in Weert. “Veel grote woorden, maar als er boter bij de vis moet komen, geven ze niet thuis”, zo verwoordt oud-wethouder Heuvelmans zijn bevinding. “Als het aan de PvdA ligt moet het college meer initiatief nemen en minder afwachtend zijn.”

Op de winkel passen

“Met één zetel in de gemeenteraad heeft de PvdA-Weert de afgelopen periode (te) weinig kunnen betekenen”, erkent Leon Heuvelmans. “Dat is jammer, want het gaat veel te traag in Weert. Als je kijkt naar grote zaken als woningbouw, armoedebeleid of energietransitie gebeurt er te weinig. Deze gemeenteraad past te veel op de winkel. En elke winkelier weet dat je eens in de tien jaar de winkel moet vernieuwen.”

Leon Heuvelmans krijgt in zijn opvatting bijval van Bas Schoenmaker, met 21 jaar het jongste commissielid van de partij. Bas studeert Politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Al op jonge leeftijd was Bas geïnteresseerd in politiek en heeft nu ontdekt hoe leuk lokale politiek is. “Op lokaal niveau kun je wat betekenen voor de burger. Je kunt ze helpen en met de partij zorgen dat het een fijne stad is om te wonen en om er te zijn. Ik wil hier graag verder mee. Ik zit nu sinds een half jaar in de commissies en leer erg veel van de vergaderingen en van de andere partijleden. Door mijn leeftijd kijk ik op een andere manier tegen zaken aan. Ik voel me goed thuis bij de PvdA-Weert die net als ik vooruit wil”, aldus Bas.

Zelf initiatieven nemen

Zowel Leon als Bas hebben veel kritiek op het woningbouwbeleid van deze raad. Leon: ”Er wordt alleen maar gebouwd vanuit bestaande plannen die soms al tien jaar op de plank hebben gelegen. Of door initiatief vanuit het bedrijfsleven, zoals Horne Quartier. Nee, de gemeente moet zelf nieuwe plannen bedenken en uitvoeren. Bouwen, bouwen, bouwen, maar wel met verstand. En daarbij ook zorgen voor een goede balans in de wijken. Niet zoals op Laarveld waar alleen maar vrije sector bouw gerealiseerd is. Geen sociale huurwoningen of starterswoningen. Diversiteit in een wijk zorgt voor een betere balans, die de leefbaarheid ten goede komt.” Bas valt hem bij: “HQ is een private ontwikkelaar. De uitwerking van deze plannen duren tot 2040. Weert heeft veel sneller nieuwe woningen nodig. Voor alle doelgroepen. En Laarveld is al opgezet in 2008. De PvdA wil graag dat het college zelf nieuwe initiatieven ontplooit.”

Bas Schoenmaker (21), Studeert Politicologie, sinds juni 2021 commissielid PvdA

Voor iedereen haalbaar en betaalbaar

De beide PvdA’ers vinden ook dat er op het gebied van energietransitie op korte termijn grotere stappen te zetten zijn. “We moeten zelf actiever zijn. De inwoners meer bij de hand nemen, faciliteren, voorlichten en helpen. Niet iedereen heeft de eigen creativiteit om te isoleren of op een andere manier zijn huis te verwarmen. Als gemeente kunnen we inwoners bijvoorbeeld helpen bij voorfinanciering of via leningen om sneller te investeren. De directe besparing van energie-uitgaven kan dan deels gestoken worden in aflossing. Energietransitie moet voor iedereen haalbaar én betaalbaar zijn. Neem mensen meer bij de hand. Het is een gezamenlijke uitdaging en we moeten het gezamenlijk gaan invullen. Maar veel initiatieven vanuit het college worden door hun eigen partijleden in de raad afgeschoten of uitgekleed. Zo komen we niet verder. Op woningbouw en energietransitie staat druk. Dus we moeten sneller vooruit.”

Leon Heuvelmans (62), Raadslid van 1995-2006, oud-wethouder in Weert en Stein, sinds juni 2021 weer raadslid voor de PvdA

Anders bezuinigen

“De PvdA wil ook dat er meer aandacht komt voor mensen in de samenleving die het wat minder hebben. Bij de laatste bezuinigingsronde dreigden de klappen weer vooral terecht te komen bij de gewone man en vrouw. Tijdens die bezuinigingsronde in juni jl. was het de PvdA die als eerste aandacht vroeg voor deze groep. Pas toen er vanuit het Rijk meer financiële ruimte kwam, gingen de andere partijen met ons mee. Voor de mensen met de kleine beurs moeten de randvoorwaarden verbeteren. Ondersteunen, meedenken en met bijvoorbeeld woningisolatie de kosten helpen drukken. We willen daarmee ook zeggen dat een gemeente vaker de regisseursrol moet nemen.” Bas voegt daaraantoe: “Er moet aan andere knoppen gedraaid worden. ‘Minima’ en verenigingen (sport of cultuur) moeten de laatste groepen zijn waar je op bezuinigt.”

In hun afsluiting zijn Leon en Bas het roerend eens: “De PvdA-Weert streeft naar een eerlijke samenleving met welvaart voor iedereen. Daar willen wij ons hard voor maken.”