Weertenaar verkozen als jongerenvertegenwoordiger Verenigde Naties

Weertenaar verkozen als jongerenvertegenwoordiger Verenigde Naties

Hij is pas negentien, net gestart met een universitaire studie waar hij de komende tien jaar druk mee is, en onlangs verkozen tot Nederlandse jongerenvertegenwoordiger voor de Verenigde Naties. Jens Gigase uit Weert heeft opnieuw een doel in zijn jonge leven bereikt. “Ik wil er altijd ‘toe doen’ en mezelf inzetten voor anderen en hun belangen behartigen. Dan is dit het hoogste wat je daarin kunt bereiken.” Een gesprek over rechtvaardigheid, zorgzaamheid en verantwoordelijkheid, drie belangrijke waardes voor Jens die sinds juli 2020 in een studentenhuis in Utrecht woont.

Opgroeien

Jens komt uit een gezin met drie jongens en is geboren in Leiden. “Op mijn tweede zijn we naar Weert verhuisd omdat mijn ouders (zelf geboren in Zuid-Limburg) ons wilden laten opgroeien in een minder stedelijke omgeving. Weert paste perfect in hun beeld. Ik ben opgegroeid in een ondernemersfamilie. We zijn opgevoed met de belangrijke normen en waarden als rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid. Dat zit er bij mij dus al van jongs af aan in. Dat bleek al op de lagere school op Boshoven. Ik gaf me op voor de leerlingenraad. Later op het College deed ik hetzelfde. Enkele jaren later werd ik gekozen als bestuurslid voor het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren). Ik vond het belangrijk om op te komen voor mijn medeleerlingen en ze te vertegenwoordigen bij de schoolleiding”, vertelt Jens.

Fel verzetten

Maar dat opkomen voor belangen van anderen niet altijd op prijs wordt gesteld, bleek wel bij een geschil dat ontstond op het College. Jens: “Er ontwikkelde zich een felle discussie over wijzigingen die de schoolleiding wilde doorvoeren maar waar ik me fel tegen verzette. Uiteindelijk zijn meerdere wijzigingen teruggedraaid. Dat leidde dit wel tot een onhoudbare situatie die ertoe geleid heeft dat ik uiteindelijk mijn Vwo-diploma in Eindhoven heb behaald. Dit voorval heeft mijn drijfveer om grote groepen te blijven vertegenwoordigen en op te komen voor hun doelen en belangen versterkt. Ik vind rechtvaardigheid heel belangrijk en wil me daar ook graag voor inzetten.”

Ertoe doen

Jens startte in september van dit jaar met zijn studie Geneeskunde aan de universiteit van Utrecht. Een opleiding die zes jaar duurt, drie jaar voor de Bachelor, dan nog drie jaar tot de Master. Dan volgt een specialisatie, waarbij Jens nu denkt aan trauma-arts of cardioloog (hartspecialist), die ook nog eens vier tot zes jaar kan duren. Jens: “Ik wilde altijd al arts worden. Was op jonge leeftijd al geïnteresseerd in het menselijk lichaam, keek het liefste naar medische programma’s op TV en biologie was een mijn beste vakken. Uiteindelijk wil ik heel graag gaan werken voor Artsen zonder Grenzen. Dat werk heeft voor mij de meest waardevolle impact. Dan ‘doe je er echt toe’ en kun je écht het verschil maken en iets betekenen voor anderen.”

Verkozen

Naast zijn studie gaat Jens nu de jongeren van ons land vertegenwoordigen bij de Verenigde Naties. “Zo’n twee jaar geleden werd ik geprikkeld door een vacature als Jongeren-vertegenwoordiger bij de VN. Omdat ik toen te druk was met afstuderen en met mijn bestuursjaar bij het LAKS, heb ik dat toen geparkeerd. Pas nadat ik mijn diploma had gehaald wilde ik voor dit nieuwe doel gaan. Er waren vier rondes om jezelf te presenteren; een motivatiebrief en cv, sollicitatiegesprekken, pitchen, publieke campagne en stemrondes. Ik kwam steeds verder en uiteindelijk – op 29 oktober jl. – werd ik door het aantal stemmen en de beoordeling van een vakinhoudelijke jury gekozen voor deze functie. Supergaaf”, straalt de jonge student. “Er zijn drie portefeuilles. Ik heb met een collega-vertegenwoordiger de portefeuille ‘Mensenrechten en Veiligheid’. Hierin kunnen wij ons hard maken voor de ‘Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen’. Dat zijn zeventien doelen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ik ga me ook bezighouden met de schending van mensenrechten en ervoor zorgen dat hier door de wereldgemeenschap daadkrachtiger tegen wordt opgetreden.”

foto: Jessie Huijbrechtse

Duurzame toekomst

Er zijn in totaal acht jongeren die Nederland vertegenwoordigen. Twee voor Europese zaken en de zes anderen voor de VN. We werken met tweetallen. Mijn directe collega voor ‘Mensenrechten en Veiligheid’ is vorig jaar gekozen. Zo’n benoeming is voor twee jaar. Zij maakt mij nu wegwijs, een soort trapsysteem. Wij hebben straks meerdere malen overleg tijdens een ‘Conferentie-top’ in New York of Genève. Hier kunnen wij lobbyen bij de beleidsbepalers en hen informeren over de rol, de positie en de belangen van de jongeren op weg naar de duurzame wereld in en na 2030. Veel landen die aangesloten zijn bij de VN vaardigen jongeren af voor deze bijeenkomsten. Zo moet er een mondiaal beeld ontstaan van de toekomst van de jongeren. Om goed te weten wat er leeft en speelt in mijn doelgroep ga ik gastlessen geven, zodat ik hoor wat de stem van de jongeren is. Zo probeer ik de jongeren in ons land zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.”

foto: @boldnjr + @fotoskianamaria

Te veel

Jens bruist van de energie maar heeft wel heel veel hooi op zijn vork. “Ja, dat klopt. Dat merkte ik ook steeds vaker. Ik deed naast geneeskunde ook nog de studie University College. Ook had ik een bijbaan als ‘helpende’ in een verzorgingstehuis in Utrecht en als beleidsmedeweker bij het ISO, (het Interstedelijk Studenten Overleg), waar ik me inzet voor meer gelijke kansen voor studenten. En natuurlijk had ik ook mijn studentenvereniging. Al die ballen in de lucht houden, werd me te veel. Daarom stop ik per 1 december met drie nevenactiviteiten (zorgtehuis, ISO en University College) en ga ik me volledig concentreren op mijn studie geneeskunde én de belangrijke rol voor de VN.”

Of Jens ooit de politiek in gaat is een voor de hand liggende vraag. “Nee”, zegt hij resoluut. “De politiek past niet bij mij. Is te log en dat ‘politieke spel’ wil ik niet spelen. Politici komen mijns inziens te vaak voor hun eigen belangen op en nemen populistische standpunten in om het goed te doen in de peilingen. Ook de omgangsvormen in de politiek kunnen me niet bekoren. Ik ga meer voor verantwoordelijkheid en zorgzaamheid en wil daarom als arts ooit het verschil gaan maken”, sluit de weloverwogen jongerenvertegenwoordiger af.