Weert investeert in kinderen

De gemeente Weert zet zich samen met kinderopvang, scholen, Punt Welzijn en het Centrum voor Jeugd en Gezin actief in voor de jeugd in Weert. Jeugdigen van 0-25 jaar vormen een kwart van alle Weertenaren. De bedoeling is dat zij opgroeien tot actieve en zelfredzame volwassenen. Waar nodig worden ze hierin ondersteund.

Start bij het jonge kind
Riek Klaessen, beleidsadviseur jeugd en onderwijs van de gemeente Weert, vertelt over de landelijke bijeenkomst “Kansrijke Start” op 11 april jl.: “Minister de Jonge wees daar nogmaals op het belang van goede eerste 1000 dagen voor een kind. Alles wat in die periode goed gaat, rendeert een heel leven lang!”  

Antwoorden
Een tip van Riek: denk je over kinderen of heb je ze al? “Kijk eens op de site van het Centrum voor Jeugd en Gezin www.cjgml.nl. Daar staat nuttige, juiste informatie over van kinderwens tot jongvolwassene. Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt er wel een antwoord. En samen met het CJG, verloskundigen en consultatiebureau bieden we later dit jaar naast de zwangerschapsgym ook ouderschapscursussen aan. Samen met andere nieuwbakken ouders tips uitwisselen om toch te kunnen slapen, een strategie verzinnen voor variant B (of C) voor je planning, maar vooral: dat eerste lachje delen, daar doe je het voor.”  

Riek Klaessen

Peuteropvang
Gemeenten zijn vanaf 2020 verplicht om voor 2,5 tot 4-jarigen (zonder recht op kinderopvangtoeslag) 16 uur per week peuteropvang te bieden. Weert had al een regeling vanaf 2011 voor peuters vanaf 2 jaar. En vanaf 2018 zelfs 52! weken per jaar. Dat betekent dat peuters ook in de rustigere vakantieperiode samen kunnen blijven spelen en leren. In Weert werken we hiervoor samen met goede, maatschappelijk betrokken kinderopvangaanbieders als o.a. Humanitas, Hoera en Korein. De werkwijze van Weert is een voorbeeld voor andere gemeenten. Door te investeren in kinderen scoort Weert goed op het gebied van schooluitval en jeugdhulp.

Gelijke Kansen Alliantie
Minister Slob van onderwijs roept op om net de kinderen die niet in een kansrijk gezin worden geboren, de mogelijkheid te bieden om mee te doen en hun talenten te ontwikkelen. Dat lukt het beste in een positieve omgeving met een stevig netwerk. Daarmee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan. Weert sluit in juni aan bij de Gelijke Kansen Alliantie. Dit zijn gemeenten met actief, positief jeugdbeleid. Concreet: die ouders en werkers met kinderen helpen bij hun belangrijke taak.

Eigen ideeën gemeente
Wethouder Geert Gabriëls vertelt: “We zijn natuurlijk blij met die allianties en plannen van de ministers. Vanaf 2019 krijgen we op basis van nieuwe cijfers van CBS, een hogere rijksbijdrage voor het bestrijden van onderwijsachterstanden bij kinderen. Die zetten we vooral in om gelijke kansen te bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Hier hebben we met de scholen al extra acties op gezet.

Geert Gabriëls

Maar we boffen vooral met een kindvriendelijk college. Vanuit onderwijs, armoede, zorg, sport en cultuur vullen de collegeleden elkaar doelbewust aan. Weert maakt ruimte door vanuit verschillende budgetten extra activiteiten van CJG en Punt Welzijn te subsidiëren bij de kinderopvang en scholen. Er zijn extra taalgroepen en ouderbijeenkomsten en méér naschoolse activiteiten op het gebied van sport, cultuur, techniek, burgerschap etc.”

Innovatie en maatschappelijke stages
De gemeenteraad gaat daarnaast voor drie jaar extra budget en formatie inzetten voor innovatie in kinderopvang en onderwijs. Ook wordt de maatschappelijke stage opnieuw ingevoerd. De plannen zijn in ontwikkeling. Maar belangrijker: Geert verkent Weert. Wethouder Gabriëls is voorstander van de dialoog en gaat daarom naar de kinderopvang en scholen toe. Hij hoort graag rechtstreeks van leerkrachten, ouders en leerlingen hoe het volgens hen in de toekomst leuker en leerzamer kan. Zo wil het college kinderen, ouders en professionals ondersteunen onder het motto “klaar voor de toekomst”. Creatieve plannen op het gebied van natuur, cultuur, bewegen, techniek, burgerschap en diversiteit in aanbod zijn welkom. We willen vooraf niet te veel uitsluiten.  Dus heb je een goed idee: vertel het als Geert op jouw kinderopvang/school op bezoek komt. \

Als alle voorstellen zijn verzameld, wordt bekeken of ze passen in subsidieregels voor innovatie en of/hoe ze uitgevoerd kunnen worden. Dit doen we samen met leerlingen, ouders en professionals. In de nieuwsbrieven van kinderopvang en scholen volgt meer informatie over de vervolgacties.