We zijn trots op dit mooie gebouw in onze straat…

Maasstraat-ondernemers bezig met nieuw project

Het hoofdgebouw van de abdij in de Maasstraat stamt uit 1442 en het slotklooster werd gebouwd in 1843. De laatste jaren vertonen de gebouwen helaas enkele bouwtechnische gebreken; lekkages, gebroken balken, achterstallig schilderwerk en vooral slechte muren. Reden voor enkele ondernemers in de straat om te hulp te schieten. “Want wij zijn erg trots op dit monument dat zowel voor onze straat als voor de stad Weert een enorme meerwaarde heeft. En daar willen we ons graag voor inzetten”, aldus de kartrekkers Jan Duppen, Eric Mertens en Eddy Posno (op de foto v.l.n.r.). 

De Maasstraat is een van de mooiste straten van Weert. Veel oorspronkelijke gebouwen zijn bewaard gebleven en geven de winkelstraat een sfeervol en stijlvol gezicht. Een prominent gebouw in de straat is de kloosterabdij van de Zusters Birgittinessen. Maar op meerdere plekken is de tand des tijds hier zichtbaar. Na een grote restauratie in 2005 is er niets meer gebeurd aan het gebouw, waardoor ingrijpen echt noodzakelijk werd.

De oude stadsmuur verkeert in zeer slechte staat

Meer openheid

Sinds 2006 is in het klooster een nieuwe tak van de Birgittinessen-orde gevestigd. Jonge zusters tussen de 25 en 40 jaar, afkomstig uit verschillende werelddelen. Deze zusters kiezen voor meer openheid. Zowel naar binnen als naar buiten. Het klooster en de geweldige tuin worden meer én vaker opengesteld voor publiek en er zijn mogelijkheden om te overnachten. In 2017 werd er door de Maasstraat-winkeliers voor de eerste keer een kerststal opgebouwd in het klooster. De opbrengst hiervan zou ook voor de zusters zijn. De ondernemers zijn de kartrekkers van de activiteiten. Jan: “Het eerste jaar trok de kerststal 10.000 bezoekers en hadden we een mooi bedrag verdiend voor de zusters en het klooster. 

Het tweede jaar hadden we een dure lichtshow toegevoegd wat helaas niet het gewenste resultaat bracht qua bezoekers en in het derde jaar zijn we begonnen met een levende kerststal. Maar met deze opbrengsten van de kersstal zijn de kosten van de restauratie niet te dekken.” Eddy Posno vult aan: “We hebben de Monumentenwacht ingeschakeld. Zij maakten een realistisch inschatting van de noodzakelijke kosten. Dat bleek uiteindelijk in de eerste fase € 225.000,- te bedragen.”

Fondsen

Via via kwamen de ondernemers in contact met Leo Janssen uit Venray. Hij is thuis in de wereld van fondsen en subsidies van waaruit wellicht bijdragen te verkrijgen waren voor deze restauratie. Eric: ”Deze man spreekt ook de ‘taal van de fondsen’ en kent de mogelijkheden en kansen. We waren heel blij toen we kennis met hem maakten”. Uiteindelijk slaagde Leo Janssen erin om ruim € 200.000,- aan subsidies en ondersteuning te krijgen. Jan: “Een fantastisch resultaat waarmee de restauratie inmiddels begonnen is. Er is geschilderd, muren zijn opnieuw gevoegd, rotte balken zijn al vervangen en lekkages zijn gerepareerd. Het gaat voortvarend dus.” Eddy: “Om alles transparant te doen hebben we een stichting opgericht die de gelden beheert. Het gaat toch om grote bedragen. Mede omdat er na deze spoedreparaties een nog grotere uitdaging aan staat te komen willen we alles goed en veilig regelen.”

Stadsmuur

Die volgende grote uitdaging betreft de stadsmuren rondom de kloostertuin. Deze zijn naar waarschijnlijkheid gebouwd rond 1500 en verkeren in zeer slechte staat. Eddy legt uit: “Op heel veel plekken brokkelen stenen af, valt het voegwerk eruit en kan op termijn instorting dreigen. Van deze muren is een inspectierapport opgesteld waarin de dreigende situatie beschreven wordt. Een opknapbeurt voor deze muur is zeer specialistisch werk en is geschat op ruim  € 200.000,- .“  Jan gaat verder: “Om te voorkomen dat de muur aan de Singelzijde instort, of deels instort, wat vorig jaar ook in Maastricht is gebeurd, willen we op korte termijn de gelden bij elkaar krijgen. We vragen Weertenaren die net zo trots zijn op dit mooie stukje Weert om ons te helpen. Dat kan door ‘Vriend van de Birgittinessen’ te worden. Die mogelijkheid is er al vanaf € 2,50 per maand”.

“Met elkaar moet het toch kunnen lukken om het klooster, de tuin en de prachtige muren in stand te houden”, vat Eric enthousiast samen. “Het komende jaar willen we – zodra de maatregelen het toestaan – enkele evenementen organiseren in de tuin van het klooster om ook op die manier gelden in te zamelen. Samen voor Weert”.

Meer info via Eric Mertens, 06-11 48 11 24, vriendenbirgittinessen@gmail.com 
Donateur worden voor/vanaf € 2,50 p/mnd;  NL44 SNSB 07 05 71 12 26  tnv donatie Vrienden van Birgittinessen Weert