Wat zou jij doen met …

Gevaarlijke transporten dwars door Weert?

Door: Ton Adriaens

In januari van dit jaar werd de discussie rondom de IJzeren Rijn weer actueel. De verkeersministers van Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen ondertekenden een intentieverklaring waarin ze aangaven er alles aan te doen om deze goederenspoorlijn die de Antwerpse haven verbindt met het Ruhrgebied heropend te krijgen. In een haalbaarheidsstudie uit 2017 werden drie routes onderzocht. Nu blijkt dat ze zich sterk gaan maken voor het zgn. 3RX- tracé. Ook in deze route gaan de gevaarlijke chemische transporten dwars door het beschermde natuurgebied Weerterbergen én door het centrum van Weert. Het gaat dan om ruim 70 treinen per dag, bovenop de tientallen goederentreinen die al dagelijks door Weert rijden.

In 2009 zei toenmalig wethouder Anton Kirkels: “Je moet vooral geen angst hebben om als gemeente je stem te laten horen. Dit project is een grove inbreuk op de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de veiligheid. De gemeente Weert eist een tunnel om de IJzeren Rijn onder Weert door te loodsen.”

Voor de gemeente Weert staat deze eis nog steeds overeind zoals blijkt uit een brief van B&W aan de Raad van 23 januari 2018 waarin het ‘opvallend’ wordt genoemd dat in de 3RX-studie géén tunnel onder de stad Weert is opgenomen.

Wat er op dit moment achter de schermen gebeurt, is niet bekend maar misschien moeten we Stadsschutte Sinte Catharina alvast bij de gemeentegrenzen posteren om te voorkomen dat chemische bommen straks door Weert denderen.

Henk Gubbels (53 jaar), Officier van Dienst brandweer, voorheen brandweercommandant in Weert

Henk Gubbels

Ik kan er begrip voor opbrengen dat de rijksoverheden van België en Nederland hun best doen voor hun eigen achterland, in dit geval de havens van Antwerpen en Rotterdam. Het economische belang voor een goede verbinding met het Ruhrgebied is groot.

Maar als Officier van Dienst, en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de bestrijding van een calamiteit, heb ik mijn bedenkingen.

Wie herinnert zich niet de trein- en giframp in het Belgische Wetteren op 4 mei 2013. Destijds raakten zes wagons met gevaarlijke stoffen van het spoor waarvan er twee kantelden en er drie in brand vlogen. Er ontstond een enorme brand. Het resultaat: een dode, 100 gewonden, 400 personen die zich in het ziekenhuis meldden, 2000 mensen geëvacueerd en grote schade voor land- en tuinbouw. De laatste bewoners konden pas na drie weken naar huis. Er moesten noodwegen aangelegd worden om dit incident af te handelen. Totale kosten 3,5 miljoen euro.

Als je het gedeelte van dit tracé bekijkt dat over Weerter grondgebied loopt en je denkt aan bovengenoemd scenario dan baart mij dat wel zorgen. Als er besloten wordt tot reactivering dan moeten we in de voorbereiding nog veel doen. Ik wens onze bestuurders veel wijsheid in deze.

Paul Jacobs (54), bewoner langs het spoor

Paul Jacobs

Provinciale Staten stuurde mij op aanvraag een rapport omtrent de status van de IJzeren Rijn.

Uit dit rapport blijkt dat er reeds vele onderzoeken zijn gedaan en dat met name België en Duitsland staan te popelen om de IJzeren Rijn te reactiveren. Ten koste van de haven in Rotterdam…wil Antwerpen met het Ruhrgebied heel graag zakendoen! Gelukkig zijn er ook nog vele hordes die genomen moeten worden op financieel, milieu- en technisch gebied. Bij reactivering trekt Weert wel aan het kortste eind …want de route loopt te allen tijde dwars door onze mooie stad.

Vooropgesteld dat iedereen het recht heeft op een prettige leefomgeving, wordt het nu de hoogste tijd dat de Gemeente Weert en de Provincie Limburg de gevolgen in gaan zien voor Weert en haar inwoners en is actie dus geboden!

Anton Kirkels (56), voormalig wethouder in Weert

Anton Kirkels

Als de buren iets vragen dan moet je daar serieus naar kijken. Hun initiatief, reactivering van de IJzeren Rijn als Trans Europese goederenlijn, is zo’n vraag van de buren. En ja, we willen zoveel mogelijk van het goederenverkeer op onze verstopte snelwegen af (kijk maar naar de A2) en bijvoorbeeld omzetten naar spoorvervoer. Liefst schoon, dus elektrisch en duurzaam opgewekt.

Voor Weert staan er toch een paar extra zaken op het spel. Vrachttreinen zijn nu eenmaal zwaar en veroorzaken daardoor overlast: lawaai en trillingen. De treinen rijden door onze stad op een talud van vier meter hoog en dragen zo onwillekeurig hun geluid de stad in. Het tracé inpakken met geluidschermen is ook niet de oplossing. Dan krijgen we een betonnen wal die met een totaal van 8 meter hoog de stad doormidden deelt. Wie wil dat?

Tien jaar geleden zag een Nederlandse minister van verkeer wel iets in het Tunnelplan van Weert en de regio. Nog steeds een goed vertrekpunt voor het gesprek lijkt me.

Dus ja, serieus kijken naar wat de buren willen. Maar daar mogen we ook wat voor terug vragen: de bescherming van de stad tegen al te veel overlast. Dus niet voor een ‘frankske op de eerste rang’.