Wat zou jij doen met….’kostenoverschrijding herinrichting stadspark?

We krijgen in Weert een prachtig ingericht stadspark van bijna 3 ha. Ook zo benieuwd naar het ‘nieuwe’ stadspark? Het terrein van houthandel Scheijmans aan de Biest is als voorhof opgenomen in het herinrichtingsplan waarbij cultuurhistorie het leidende thema was. De spanten van de houthandel worden hergebruikt in een multifunctioneel paviljoen met ruimte voor ontmoeting, educatie en ontspanning. De woning en bijbehorende tuin blijven eigendom van de familie Scheijmans en worden niet openbaar toegankelijk. Via enkele bruggen kunnen wandelaars straks gemakkelijk naar het voorhof binnen de grachten lopen. Ook wordt het mogelijk om langs de kasteelmuur te wandelen. In het stadspark kunnen straks bijeenkomsten en evenementen georganiseerd worden. Het ruiterstandbeeld van Philips van Horne krijgt natuurlijk een prominente plaats in het park. Er was in Weert breed draagvlak voor dit standbeeld en de fondsenwerving kwam dan ook goed op gang. Het bronzen beeldhouwwerk is ruim twee en een halve meter hoog en heeft een gewicht van meer dan 1000 kilo. Kosten: € 150.000, – De kosten van de sokkel zijn geraamd op € 100.000, – Voor de herinrichting van het park werd uitgegaan van 2 miljoen euro. De herinrichting blijkt nu 4,5 ton duurder uit te vallen en is daardoor vertraagd. Binnenkort wordt deze tegenvaller in de raad besproken. Niet alle raadsleden zijn het eens met deze kostenstijging: ‘Als ik privé iets verbouw of laat aanleggen vraag ik een offerte en dan komt daar later niet 20 -25 procent bovenop!’ De vraag: Wat zou jij doen met…?


Gerty Koppen (54), Huupkens ijssalon tegenover het stadspark

Allereerst mijn complimenten aan het architectenbureau omdat zij het Stadspark met deze herinrichting een geweldige boost gaan geven. Ik vind het een schitterende opwaardering van het park. Met onze IJssalon zijn wij al 79 jaar gevestigd aan dit stukje groen in het centrum van Weert. Ik heb lang gedacht waarom wordt met dit mooie stukje Weert niet méér gedaan? Het is het enige stukje groen in het centrum van Weert. Wij zijn inmiddels alweer 8 jaar geleden begonnen met het plaatsen van picknickbanken en deze plek in het park is inmiddels uitgegroeid tot een vast stekje van veel Weertenaren. “Fijn dat dit straks in het hele park kan” hoor ik onze gasten vaak zeggen. Dat de herinrichting geld gaat kosten weten we allemaal, en dat een verbouwing achteraf meer kost dan begroot weet ik ook uit eigen ervaring. Er komen altijd onvoorziene kosten bij. Zeker bij zo’n groot project als het Stadspark. Het is zeker niet leuk en kost heel veel geld maar we krijgen er straks als Weertenaren wel iets moois voor terug. Een toevluchtsoord, even weg van de zorgen, een plek waar je je vrienden kunt ontmoeten. In het tempo van het leven, soms langzaam en genietend, soms sneller.

Harry Peters (73), gepensioneerd registeraccountant

Laat ik vooropstellen dat ik het een prachtig initiatief vind om het stadspark te herinrichten. Dit had al veel eerder moeten gebeuren! Beter laat dan nooit. Voordat je met een dergelijk project begint wil je natuurlijk weten: Wat gaat het kosten? Om hier inzicht in te krijgen heeft een aantal ongetwijfeld financieel deskundige mensen de koppen bij elkaar gestoken. Uitkomst van dit overleg was dat de kosten voor de herinrichting werden geraamd op 2 miljoen euro. Een raming is een schatting. Dat betekent niet dat het project ook zoveel gaat kosten. Er is meestal sprake van overschrijding, gek genoeg zelden van onderschrijding. Een overschrijding van 4,5 ton op een raming van 2 miljoen is echter erg veel, om niet te zeggen onacceptabel! In mijn praktijk als registeraccountant heb ik regelmatig prijsopgaven moeten doen. Ik moest het niet wagen daar 20 tot 25 % overheen te gaan! Ik denk dat het goed is om uit te zoeken wat de oorzaak van de overschrijding is. Is er foutief gerekend? Is er sprake van onverwachte tegenvallers? Als er geen goede verklaring is zou ik de overschrijding niet accepteren. Het zijn per slot van rekening gemeenschapsgelden!


Lizbeth Steinbach (40), raadslid en fractievoorzitter D66 Weert

Het stadspark heeft allure en de potentie om uit te groeien tot een ontmoetingsplek voor veel Weertenaren en bezoekers van buiten. Het wordt een park waar cultuurhistorie, klimaat-adaptieve maatregelen en verblijf gerealiseerd gaan worden. En niet een park waarover gesproken moet worden in verband met kostenoverschrijding. Gekeken moet worden naar wat het oplevert. Niet gerekend in harde euro’s, maar in gevoel, uitstraling en trots. Ik ben ervan overtuigd dat het park met de juiste aandacht een grote aantrekkingskracht krijgt. Het toeschrijven van de kostenoverschrijding op de herinrichting van het park gaat wat mij betreft niet op. Zaken worden tot in de bodem uitgezocht en laat dat nu net zijn wat de overschrijding veroorzaakt. Bodemsanering en archeologisch onderzoek. Beide zijn van groot belang. Het ene raakt onze gezondheid, het andere onze geschiedenis. Wanneer de verontreiniging en geschiedkundige vondsten 100 meter verderop gedaan waren, zouden de extra kosten er ook zijn. Deze kosten drukken dan niet op het budget herinrichting stadspark, maar komen mogelijk op een andere manier voor rekening van de gemeente of misschien wel voor een deel voor rekening van een inwoner, die dacht zijn tuin op basis van een offerte te laten aanleggen.

Een ontwerp in de plannen voor de herinrichting van het stadspark