Wat zou jij doen met… Kinderen tijdens corona en een volgende lockdown?

Het internet staat vol met tips om het voor kinderen leuk te houden tijdens een lockdown, variërend van sport en spel tot pannenkoeken bakken, pyjamadagen en filmmiddagen. Dan lijkt het allemaal geinig en gezellig. Maar in de praktijk valt dat behoorlijk tegen. De spanning kan oplopen door vrijheidsbeperkingen, thuisonderwijs, uren op sociale media of alleen noodzakelijke boodschappen mogen doen.

Tijdens de schoolsluiting in de eerste lockdown hebben leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs gemiddeld zo’n twee tot drie maanden leerachterstand opgelopen. Ook de achterstand van leerlingen in het voortgezet onderwijs is te groot om op korte termijn bij te spijkeren. Er komt een ‘Nationaal Programma Onderwijs na Corona’ om de achterstand op de langere termijn op te vangen.

Naar schatting 40.000 kinderen zijn tijdens die lockdown het slachtoffer van kindermishandeling geworden. Hoewel de cijfers over kindermishandeling, seksueel misbruik, eetstoornissen, zelfverminking en suïcidepogingen bij minderjarigen in de eerste maanden van 2021 nog niet voorhanden zijn, zijn de signalen die kinderartsen krijgen uiterst alarmerend! Het advies luidt: ‘Mocht u veel geruzie bij de buren horen, of u kent een kind dat ineens heel teruggetrokken is, of er zijn andere zaken die niet pluis lijken, neem contact op met het meldpunt Veilig Thuis 0800 – 2000.’
Zover zal het in de meeste gezinnen niet komen maar ook de kleine ‘strubbelingen’ kunnen veel stress opleveren. Welke ervaringen en tips heb jij? 

Lian Niellissen

In mijn omgeving merk ik dat verschillende jongeren het met name tijdens deze tweede lockdown erg moeilijk hebben met de scherpe maatregelen. In het begin was het nog voor iedereen nieuw en hadden de meeste mensen begrip voor de situatie. Maar naarmate de tijd verstrijkt, heb ik het idee dat dit begrip steeds meer afneemt, denk bijvoorbeeld aan de rellen tegen de avondklok. Ik probeer me zo goed mogelijk aan de maatregelen te houden alhoewel dit niet altijd lukt. Voor verschillende vriendinnen voelt het alsof hun tijd stilstaat, ze zitten de hele dag thuis, hebben online les en nauwelijks de mogelijkheid om hun praktijkvaardigheden onder de knie te krijgen.  

Omdat ik in het eindexamenjaar zit mag ik gewoon naar school, wat ik erg prettig vind. Doordat ik naar school mag heb ik ook niet het idee dat ik een leerachterstand oploop en als je ziek bent of in quarantaine zit kun je de lessen online volgen. De online lessen zijn raar, maar ik heb niet het idee dat ik er minder van leer. In mijn gezin hebben we geregeld meningsverschillen, maar ik denk dat dat er ook bij hoort. Zolang je maar met elkaar blijft praten.  

Daniëlle Beeren

Het was even schakelen. Van schoolgaand enthousiast leergierig meisje, naar elke dag thuis met een moeder die digitale lessen moet verzorgen. Wij hebben meteen de structuur en regelmaat erin gehouden en duidelijk uitgelegd aan haar wat er aan de hand is. 

We hebben geen gebruik gemaakt van de noodopvang ondanks mijn vitale beroep. Dat vind ik echt voor nood. Wij hebben het gelukkig thuis op kunnen vangen. Voor Lenny dus zeven dagen in de week thuis. Dat vergt wel wat van een kind. Het wordt nu wel tijd voor haar ontwikkeling dat ze weer lekker naar school gaat en les krijgt van haar eigen juf. Voor mijn digitale lessen in het voortgezet onderwijs is het pittig maar te overzien. Ik heb alles om moeten gooien om digitaal goed onderwijs te kunnen bieden. Het lesgeven achter een laptop is niet waar mijn passie voor het onderwijs ligt. Ook daarvoor geldt dat het tijd wordt om weer naar school te gaan en mijn leerlingen écht te zien. 

Thuis hebben we deze lockdown-maanden voornamelijk als ‘cadeautje’ ervaren. Van een druk sociaal leven naar elke dag samen zijn. We genoten en genieten daar intens van!

Ivy Janssen

Mochten we nog een keer in een lockdown komen, dan wens ik alle kinderen toe dat ze door ons volwassenen gestimuleerd gaan worden om in contact te blijven met leeftijdsgenootjes. Kinderen in de basisschoolleeftijd moeten elkaar ontmoeten, met elkaar spelen. Kinderen leren van en met elkaar. Die sociale interactie en omgang met elkaar beslaat een groot deel van de ontwikkeling van het kind. Deze interactie heeft een grote invloed op het welzijn van het kind. 

Mijns inziens is dat alles wat telt. Een kind moet lekker in z’n vel zitten voor het tot leren kan komen. Het welzijn moet, denk ik, altijd primair zijn aan het leerproces. 

Dus leerachterstanden? Laten we vooral spreken over een nieuwe beginsituatie. Geen enkele school heeft dezelfde populatie en dus is de situatie overal anders. Alle scholen zijn prima in staat om voor zichzelf te bepalen welke koers er gevaren moet worden om het leerproces van de leerlingen in goede banen te blijven leiden. Laten we vooral niet generaliseren. Heb vertrouwen in de besturen en de onderwijsprofessionals, die dit monitoren en bijsturen waar nodig. Juist het vertrouwen is helpend … ook voor het kind.