Wat zou jij doen met… De stadsboerderij aan de Beekpoort?

Het college van B&W van Weert wil haar medewerking  verlenen aan de bouw van zeven levensloopbestendige woningen op de plek van de ruim honderd jaar oude boerderij op de hoek Beekpoort en Nazarethsteeg. Deze stadsboerderij verkeert in zeer slechte staat en ligt bovendien te dicht op de weg. Het college ziet dan ook een verbetering van het straatbeeld in de bouw van de woningen. Ook de sloop van enkele garageboxen en een voormalige bedrijfsruimte zullen het straatbeeld ten goede komen. Het pand is geen gemeentelijk en/of rijksmonument en mag van het college van B en W dan ook gesloopt worden.
Dat valt echter niet bij iedereen in goede aarde.  Er is zelfs een petitie gestart voor het behoud en renovatie van de eeuwenoude stadsboerderij die inmiddels door honderden mensen is ondertekend.

De commissie Cultuurhistorie, waarin zes lokale historische verenigingen zijn vertegenwoordigd, heeft B&W geadviseerd de boerderij te behouden. De leden van deze commissie vragen zich af of het college zich voldoende heeft verdiept in de historie van de stadsboerderij als markeringspunt van de oude stadsrand van Weert. Uit bestudering van oude kaarten is gebleken dat de oorsprong van het pand rond 1700 kan liggen.Waardevol of waardeloos?  ‘That is the question’. 

Theo van de Sande

Waardevol. Er is in Weert slechts één stadsboerderij bewaard gebleven.  Het pand stamt uit eind 17e eeuw. In de jaren ’60, ’70 en ’80 is er in de binnenstad van Weert enorm veel gesloopt. Van de Laat Middeleeuwse stad die Weert was, is op de kerk  en het muntgebouw na vrijwel niets bewaard gebleven. De panden die behoed zijn voor de sloop zijn gebouwen waarin geen gewone mensen, laat staan boeren, woonden.

De stadsboerderij is een eenvoudige boerderij, een goed voorbeeld uit de 17e eeuw, aan de rand van een ommuurde stad. Als de boerderij wordt gesloopt verdwijnt een uniek cultuurhistorisch pand in Weert. Het gaat hierbij niet om de prachtige architectuur zoals we zien bij kerken en kastelen, maar om de geschiedenis van de boerderij (ruim 300 jaar oud) en de culturele betekenis: boeren woonden in de 17e eeuw vlak bij het centrum.

Het is onbegrijpelijk dat de eigenaar, de gemeente en sommige politieke partijen hieraan voorbij gaan en van mening zijn dat slopen een logische optie is. Ik loop, fiets of rij elke dag langs de boerderij en stel mij dan voor hoe boeren 300 jaar geleden leefden.  Daarom waardevol, niet slopen, maar behouden en opknappen! Er is genoeg gesloopt in Weert en daar hebben we regelmatig spijt van als stad. Als dit unieke boerderijtje weg is, is het definitief weg.

Jackie Rademakers

‘De stadsboerderij is, ook zonder monumentale status, van waarde voor de cultuurhistorische identiteit van Weert. Dit pand markeert een agrarische periode en karakteristieken die zeer lange tijd ‘leitmotiv’ voor Weert zijn geweest. Dat de boerderij in zichtlijn aan de singel ligt en stedenbouwkundig onderdeel daarvan is  maakt het object extra bijzonder. Bovendien kan deze stadsboerderij bij toekomstige herwaardering van de singel voor de benodigde diversiteit zorgen. 

De zoveelste – waarschijnlijk oersaaie – levensloopbestendige woningen kunnen hier geen bijdrage aan leveren; tenzij deze bijzonder vormgegeven worden. In dat geval worden ze een identiteitsdrager voor de toekomstige karakteristieken van Weert.

Daarnaast is het storend dat voor de initiatiefnemer maximalisatie van winst een belangrijkere motivatie is dan een bijdrage leveren aan de cultuurhistorische identiteit van Weert. 
Met een transformatie van het gehele perceel en behoud van de stadsboerderij is natuurlijk nog steeds een financieel haalbaar project te realiseren en winst te behalen. Alleen een beetje minder winst dan met zeven levensloopbestendige woningen op een volgepropt perceeltje. Daar heeft alleen de initiatiefnemer baat bij. Bewoners en inwoners hebben baat bij een goed functionerend stadscentrum waar historie en toekomst het dagelijks leven aangenaam maken.’

Lars Lambers

Wat een karakteristiek of beeldbepalend pand is, dat is voor eenieder anders. Wel is het een feit dat de stadsboerderij geen gemeentelijk en/of rijksmonument is; de Monumentenwelstandcommissie in eerste aanleg positief heeft geoordeeld over het nieuwe plan en het daarbij particulier eigendom is. 
Wie zijn wij als gemeenteraad dan om hier over te oordelen als de vergunningsaanvraag aan alle vereisten voldoet? 

Het is juist dat in Weert veel waardevolle panden (helaas) verloren zijn gegaan, maar een overdreven hang naar historie kan ook doorslaan. Dus om nu in deze casus te spreken van waardevol? Dat gaat mij persoonlijk erg ver. Zeker als het pand in kwestie in een dermate slechte staat is dat enkel een grootscheepse renovatie het nog zou kunnen redden. Laten we dan kiezen voor toekomstbestendige nieuwbouw en een hedendaags straatbeeld. Immers, van vooruitgang is nog nooit iemand slechter geworden, want als we alles behouden hadden, reden we nu nog met paard en wagen rond.