Wat zou jij doen met… Cwartier?

Ideeënontwikkelaar Skice werd in 2015 de mogelijkheid geboden het voormalige gemeentehuis aan de Beekstraat in Weert onder de naam Cwartier voor tien jaar te exploiteren. Het lukte de politiek namelijk niet tot overeenstemming te komen over een definitieve (her-)bestemming van het oude stadhuis, parkeerdek en enkele omliggende huizen. In 2025 is deze kwestie dus weer actueel. Politieke partijen lopen al warm om de strijd opnieuw aan te gaan.

Cwartier geeft op dit moment sociaal-maatschappelijk gezien een prima invulling aan het gebouw. Alle ruimtes zijn bezet, er is leven in de brouwerij en velen zien het als een aanwinst voor de binnenstad. En er is een wachtlijst met 35 bedrijven. Skice kwam in 2020 nog met het plan om negentig houten woonunits boven op het huidige gebouw te plaatsen.

Wat is wijsheid? Wordt het renovatie van het gebouw? Krijgt het een andere bestemming? Wordt alles platgegooid inclusief omliggende woningen en komt er een complete herinrichting van het gebied? De politiek zal de knoop over permanente invulling moeten doorhakken.
Voor de VVD is oprekken van het plangebied tot aan het politiebureau en de Rabobank een optie. Zo kan er een verbinding gemaakt worden tussen het vernieuwde stadspark en het centrum. Het Munttheater en de bibliotheek zouden kunnen verhuizen naar nieuwbouw aan de Beekstraat. Dit gaat andere partijen te ver.
De belangrijkste vragen zijn natuurlijk: Waar is behoefte aan? En wat mag het kosten?
Enkele direct betrokkenen geven hun mening.

Brian Voesten

Brian Voesten(53) mede-initiatiefnemer van Cwartier

Toen we startten met Cwartier was het voor de gemeente Weert en ons een sprong in het diepe. We zagen in de markt een groeiende behoefte aan vernieuwende gebouwconcepten. Strijp-S in Eindhoven en C-mill in Heerlen waren in het oog springende voorbeelden.

De vraag, in 2015, was of er in Weert ook ruimte was voor een creatieve ontwikkeling. We zijn nu zeven jaar verder en we kunnen wel concluderen dat Cwartier geslaagd is. Met bijna honderd zeer diverse Cwartiermakers is er een impuls gegeven aan de levendigheid van de binnenstad.

Wat mij betreft ontwerpen we een toekomst voor het hele gebied met behoud van de omliggende woningen en Cwartier. Dus maximaal hergebruik van de bestaande kwaliteit aangevuld met nieuwe ambities zoals wonen, groen en duurzaamheid.

Fun van den Berg

Fun van den Berg (73) buurtbewoner

Als buurtbewoner moet mij van het hart dat het me stoort dat de gemeente Weert blijkbaar 10 jaar niet naar dit ‘dossier’ heeft omgekeken. Nu die 10 jaar op hun eind lopen, schiet het stadhuis in de stress. Gevolg: alles gaat in een snelkookpan. Daarvan worden de ondernemers én bewoners die in het gebied werken, wonen en verblijven de dupe. Voor de tweede keer in 12 jaar slaat de gemeente Weert de bodem onder hun/onze werk- en woonsituatie uit, veroorzaakt onduidelijkheid, onrust en onzekerheid. Waarom, waarvoor? De wensen van projectontwikkelaars? Ik kan in Weert zo enkele locaties aanwijzen waar een herontwikkeling veel logischer én wel noodzakelijk is.

Volgens mij is herontwikkeling van Cwartier nergens voor nodig. Skice heeft hier al een uitstekende invulling aan gegeven. Die herontwikkeling is geslaagd. Die herontwikkeling verdient een verdere toekomst, er is aantoonbaar behoefte aan. En Skice wil graag. Waar géén behoefte aan is, is bestuurlijke of ambtelijke luchtfietserij. En het gebied mag ook geen speelplaats voor projectontwikkelaars worden. Op een nieuw ‘Gaât vanne Hoeëge-Kei-j’ zit niemand te wachten. Net zomin als op een tweede Poort van Limburg-fiasco. Dus laten staan, opknappen en ruimte geven aan de plannen van Skice.

Bas Poell

Bas Poell (49) van Bas Tekst & Communicatie, kantoorhouder in Cwartier

Via deze weg wil ik politici en beleidsmakers graag uitnodigen om een kijkje te komen nemen in Cwartier. Loop gewoon eens binnen en je zult het ervaren: het oude raadhuis is aan een tweede leven begonnen. Het hart van de stad klopt als nooit tevoren.

Cwartier is zóveel meer dan een verzameling stenen. Het is de plek waar tientallen ondernemers kantoor houden. Nieuwe plannen smeden. Successen vieren. Verbindingen leggen. Groeien. Vrije geesten uit de meest uiteenlopende sectoren vinden en versterken elkaar aan de Beekstraat.

Zonder Cwartier zouden kleine zelfstandigen zoals ik zijn veroordeeld tot hun werkkamer thuis. Vind in de binnenstad maar eens kleine, betaalbare kantoorruimte. Ook ik ben ooit begonnen op zolder. Vriendelijk voor de portemonnee, maar dodelijk voor de geest. De muren kwamen op me af, werk en privé raakten met elkaar verstrengeld.