Wat vind jij van… Bouwplannen binnen de molenbiotoop van de Wilhelmus-Hubertusmolen?

In februari 2018 bracht de vereniging De Hollandsche Molen op verzoek van de gemeente Weert een advies uit over de beoogde bouwplannen binnen de molenbiotoop van de molens Wilhelmus Hubertus en Sint Oda. Conclusie: Voor de bouw van een complex met hoge bouwdelen op korte afstand van de Wilhelmus-Hubertusmolen zou de biotoopnorm volledig los moeten worden gelaten. 

Niet doen dus. B&W negeren dit advies en verlenen eind januari 2022 een bouwvergunning aan Jongen Bouwpartners voor de bouw van het appartementencomplex Suffolk House in het plan ‘Weertervaart’ met een hoogte van 13,2 meter terwijl bij een maximale bouwhoogte van slechts 7,5 meter de molen wind blijft vangen. De eigenaren van de molen maken echter (onverwacht?) bezwaar tegen de verleende vergunning. Mede-eigenaar Rolf Zincken van de molen geeft aan dat een goede molenbiotoop van belang is om subsidies te verkrijgen voor behoud van de molen.
Naast de Weertervaart staat ook nog een ‘iconisch’ gebouw naar ontwerp van Jongen Projectontwikkeling gepland, dat mogelijk nog hoger wordt. Het college gaat nu de gevolgen van alle bouwplannen opnieuw integraal onderzoeken. 
Bezwaarprocedure en onderzoek gaan nog maanden duren. Door stijgende bouwkosten en inflatie is de bouw van het iconische gebouw inmiddels niet meer gegarandeerd.

Maar wat erger is: Omdat bezwaar is gemaakt tegen de vergunning heeft Jongen Bouwpartners de koopcontracten van 16 kopers van een appartement in Weertervaart ontbonden. Keukens en badkamers waren al door kopers besteld. Een koper heeft zelfs zijn huis verkocht en tijdelijk een huurhuis betrokken. Reactie van de gemeente: Jongen Bouwpartners is op eigen risico gestart met de verkoop van de appartementen. 

Uiteraard hebben wij ook Jongen Bouwpartners, de moleneigenaren en de gemeente Weert gevraagd om op deze inleiding te reageren. 
Zij wensten daar geen van allen gebruik van te maken.

Henk Stribos

Henk Stribos (74), gedupeerde koper van een appartement in Weertervaart

In oktober 2021 hebben wij een woning gekocht in het appartementencomplex Suffolk House. Tegen de bouw werd echter bezwaar ingediend door de eigenaren van de Wilhelmus-Hubertusmolen. Het gebouw zou te veel van invloed zijn op de windvang van deze molen.
Aangezien hierdoor de vergunning niet tijdig onherroepelijk verklaard kon worden, zijn contractueel alle koopcontracten door de aannemer ontbonden. Kopers zijn nu vrij om iets anders te zoeken, maar met hogere prijzen en een rente die drie keer zo hoog is, betekent dat een heel ander financieel plaatje!
Heeft de aannemer de woningen te vroeg te koop aangeboden en had hij zich eerder moeten vergewissen of dit eraan zat te komen?
Heeft de gemeente te laks gereageerd en had ze veel eerder actie moeten ondernemen om de vergunning onherroepelijk te verklaren?

Feit is dat het te bouwen complex in de luwte ligt van de veel hogere gebouwen aan de Werthaboulevard. En wat als de vier al in 2003 vergunde kantoorgebouwen aan de Eindhovenseweg al alle vier waren gerealiseerd? Nu is er pas één gebouwd. Dan was er méér last van de windvang geweest. Het Suffolk House staat namelijk verder weg gepland. Waarschijnlijk zal het windvangrapport uitwijzen, dat dit appartementencomplex niet of nauwelijks van invloed is op de windvang en dat de moleneigenaren de kopers flink op extra kosten hebben gejaagd.

Grad Peeters

Grad Peeters (65), voorzitter Molenstichting Weerterlandart

De gemeente Weert heeft al een mindere reputatie als het gaat om behoud van cultureel erfgoed.
Beginnend bij de ‘Breekpot-periode’ hebben al veel karakteristieke gebouwen plaats moeten maken voor karakterloze hoogbouw (stadsboerderij) en ‘blokkendozen’ (zie molen op Laar). Veelal gestimuleerd door op winstbejag beluste projectontwikkelaars en bouwbedrijven. 
De vrijwel enige cultuurhistorische monumenten die Weert ‘rijk’ is en verwijzen naar de uitgebreide, maar armoedige landbouwhistorie van Weert en zijn ‘boetenieën’ zijn de windmolens. Laten we zuinig zijn op deze monumenten. Dit kan alleen als ze met regelmaat en ongestoord wind kunnen draaien. Een molen lijdt meer van het langdurig stilstaan, maar ook van turbulenties tijdens het draaien. 

De beoogde plannen zijn de doodsteek voor de Wilhelmus-Hubertusmolen. We begrijpen de behoefte aan woningen en kantoren maar het kan ook anders! BAM Woningbouw heeft dat bewezen door hun toenmalig hoofdkantoor perfect aan te passen aan de molenbiotoop (hoogte en vorm dak). Schrijf een nieuwe goede wedstrijd uit. Eentje zonder, mijns inziens terecht, gezeur achteraf. Een iconisch gebouw staat er al: de Wilhelmus-Hubertusmolen! Ontwikkel en bouw een wijk met een unieke architectuur gericht op dit iconisch monument met respect voor en daar waar mogelijk verbetering van de molenbiotoop. Ik ben zeer benieuwd naar de kunstige dakvormen.

Andrea Peerling

Andrea Peerlings (58),gedupeerde koper van een Suffolk House-appartement

Een huis kopen maar ook een huis verkopen zijn grote beslissingen waar heel veel emotie bij komt kijken. Het verkopen van een huis waar misschien wel de kinderen ter wereld zijn gekomen, waar men als gezin goede en slechte tijden heeft meegemaakt, van waaruit de kinderen uitvlogen om hun eigen leven te gaan leiden en waar tot slot de beslissing genomen is dat het tijd wordt voor een volgende fase in het leven in een nieuw huis.

Vervolgens komt de fase van het inrichten van het nieuwe huis. Welke badkamer, welke keuken, waar moeten er extra stopcontacten komen? Leveranciers worden bezocht, beslissingen worden genomen. Wederom een tijd van emotie.
Er wordt een groepsapp van toekomstige medebewoners aangemaakt. Er begint een groepsgevoel te ontstaan, iedereen wacht vol verwachting af totdat de bouw gaat beginnen. Dan volgt weer een tijd van grote emoties; de tijd van het heen en weer geslingerd worden tussen hoop en wanhoop, tussen bouwen en niet bouwen. 
En dan de grootste emotie van allemaal … het koopcontract wordt geannuleerd! We waren er allemaal kapot van.

Laat het een boodschap zijn voor alle molenbezitters, gemeentes, projectontwikkelaars en Bouwbedrijven: Er zijn hier mensen beschadigd voor de rest van hun leven. Het was een traumatische ervaring voor ons allen.