Wat doet een burgemeester eigenlijk?

Vrijwel direct na mijn installatie als burgemeester kwam de vraag van Weert Magazine of ik iedere twee maanden een column wilde schrijven over mijn werkzaamheden als burgemeester van Weert. Uiteraard wilde ik dat doen.

Mijn columns worden gelukkig leuk ontvangen. Maar een veelgehoorde vraag is: ‘wat doet een burgemeester eigenlijk’. Op het moment dat ik dit schrijf, is het herfstvakantie. Wat niet wil zeggen dat ik die heb. Ik hou het bij twee vrije middagen, maar desalniettemin heb ik nu wat tijd om wat aandacht te besteden aan deze column en wat meer toe te lichten over mijn takenpakket.
Allereerst is een burgemeester de voorzitter van de gemeenteraad. Als voorzitter draag ik de zorg voor de orde tijdens de vergadering. Ook mag ik, als het mijn eigen portefeuille betreft, inhoudelijk deelnemen aan de vergadering.

Daarnaast ben ik ook voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Als burgemeester heb ik een aantal zelfstandige taken en bevoegdheden. Een paar daarvan zijn wettelijk vastgelegd. Bijvoorbeeld de taken rondom de openbare orde en veiligheid. Daarnaast ben ik opperbevelhebber bij crises, rampen en zware ongevallen. In Weert ben ik onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles integriteit, personeel, vergunningen toezicht en handhaving, regionale samenwerking, ICT en bestuurlijke zaken. Deze lokale portefeuilles worden bij verkiezingen of het vertrek van een wethouder herverdeeld.

Namens de gemeente ben ik ook de persoon die de rol heeft om Koninklijke onderscheidingen of andere onderscheidingen aan inwoners uit te reiken. Daarnaast mag ik inwoners van de gemeente Weert feliciteren op het moment dat ze een bijzondere leeftijd bereiken of een mijlpaal bereiken in hun huwelijk. Dat zijn absoluut de leuke taken van dit ambt.
Als laatste staat in de Gemeentewet dat de burgemeester verplicht is om binnen drie jaar na zijn of haar aanstelling in de gemeente te wonen. Ik kan u verzekeren dat deze burgemeester geen drie jaar wil wachten. Maar helaas is de huizenmarkt erg moeilijk. Tips blijven altijd welkom. Maar daar staat wel tegenover dat de ontmoetingen die ik met Weertenaren mocht hebben, aanvoelen als een warm bad. Dank daarvoor!

En nu op naar het einde van het jaar!

Raymond Vlecken
burgemeester Weert

Elke maand in Weert Magazine afwisselend de column van de burgemeesters van
Weert en Nederweert.