Waarom makkelijk als het moeilijk kan?

  • De btw op groente en fruit verlagen? Ja hoe dan? Hoef je vóór 2025 niet op te rekenen. Kunnen de computers van de belastingdienst niet aan. En wat is groente en wat is fruit? Leg dat maar eens uit. Een supermarkteigenaar in Rozenburg voerde het op eigen houtje in: ‘Was een fluitje van een cent.’ 
  • Zelfs als je een Ferrari van een half miljoen kan kopen krijg je € 380,- korting op je energierekening. Véél te moeilijk om die alleen aan de mensen te geven die het echt nodig hebben. 
  • Huisartsen hebben de griepvaccinatie ieder jaar prima op orde. Toch tuigen we voor corona iedere keer een krakkemikkig GGD-vehikel op.  
  • Is je sociale huurflatje op blokverwarming aangesloten? Krijg je te maken met een dubbel gesplitst prijsplafond voor energie. Héél ingewikkeld. 
  • Als de Eerste Kamer akkoord gaat komt er na 15 jaar (!) discussie een nieuwe pensioenwet. 
  • Een nieuwe omgevingswet is al 10 jaar in voorbereiding. Super ingewikkeld! 

Toeslagenwet, Jeugdzorg, reorganisatie van de Nationale Politie, openbaar vervoer enz. Het vormt een eindeloze reeks door duur betaalde denkers ingewikkeld gemaakte problemen die zelfs honderd Remkesen niet kunnen oplossen. We verzanden in eindeloze procedures, visies, kaders en bla-bla-bla-bla… Waarom makkelijk als het moeilijk kan?

Stankcirkels, geitenpaadjes in de natuurbeschermingswet, piekbelasters, extern salderen, overschot differentiaties, stikstofdeposities, additionele alloceercriteria, hybride dualiseringsmechanismen, congruentaal analyses en ruttepetutsie-verzoeken, het klinkt interessant. Maar door de stikstofproblematiek onnodig gecompliceerd te maken hebben we alle boeren op de kast gejaagd en ligt de bouwwereld stil. Voor een groot bouwproject moeten er stapels rapporten opgesteld worden waarin tot drie cijfers achter de komma wordt aangegeven voor hoeveel CO2 uitstoot iedere vrachtwagen, cementmolen of baksteen op het bouwterrein verantwoordelijk is.

Complexe problemen zijn inderdaad niet eenvoudig op te lossen maar maken we het zelf vaak niet onnodig ingewikkeld? Het is tijd voor decomplexering. Zo, dat woord houden we erin.

Eén lokaal voorbeeldje: Wat doen we in Weert met Cwartier?
Al vanaf 2009 wordt er gewerkt aan het plangebied Beekstraatkwartier. In 2015 werd een exploitatieovereenkomst gesloten voor het tijdelijke gebruik (10 jaar) van het voormalige gemeentehuis. In de nieuwe bestuursopdracht van mei 2022 staat dat er uiterlijk 1-1-2023 duidelijkheid over verlenging van de overeenkomst zou moeten zijn. Helaas niet gehaald.

Wel zijn er kaders aangegeven (Strategische visie, Omgevingsvisie, Visie op de binnenstad, Resultaat behoefte- en functieonderzoek, Structuurvisie Weert 2025, Visie op het stadshart, Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg, Mobiliteitsvisie, Weerter Routekaart Energietransitie, Weerbaar Weert, Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025) én is er een nieuwe organisatie opgetuigd met: een bestuurlijk en een ambtelijk opdrachtgever, een projectmanager, een stuurgroep, een strategisch adviseur, een gemeentelijk projectteam, een kernteam en diverse werkgroepen. 
Kosten planvoorbereiding tot eerste beslismoment:  € 240.000, – . Plankosten na 2023 kunnen nog niet worden geraamd. 

Decomplexeer! Leg in een burgerraadpleging drie scenario’s voor: 

  • Opknappen voormalige stadhuis en handhaven van de huidige toestand;
  • Transformeren met behoud van de huidige constructie en behoud van de woningen;
  • Volledige sloop en nieuwbouw.

EN GA AAN DE SLAG!

Ton Adriaens

Reacties? Mail de redacteur, Ton Adriaens, mensendingenweert@gmail.com