VERZUSTERING

En weer proberen raadsleden de vingers te krijgen achter de vóór- en nadelen van de ‘verzustering’ van Weert (50.000 inw.) met China.  Het doel om met het  district Yuhang ( 1 miljoen inw.) van de Chinese stad Hangzhou (10 miljoen inw.) een stedenband aan te gaan lag in de eerste plaats op economisch gebied. Maar zijn er inmiddels concrete resultaten behaald op dat gebied?

Sinds 2009 onderhoudt Weert intensieve contacten met China. Op voorspraak van Jaak Gabriëls, burgemeester van Bree, nam burgemeester Niederer van Weert  in oktober 2009 deel aan de International Sister City Mayors Conference in Hangzhou  met als thema ‘Culture’. In maart 2012 namen de burgemeesters van Bree en Weert deel aan de China International Import Expo en bezochten ze Yuhang. In juli van dat jaar zou een delegatie uit Yuhang een tegenbezoek van vijf dagen aan Weert brengen. Het werd een halve dag, snel ingepast in een 4-daagse Europa-zakenreis naar Spanje en Italië. In oktober 2012 toch maar weer een bezoek gebracht aan de International Sister City Mayors Conference, nu met het thema ‘City and Leisure’. Nu moet u weten dat Hangzhou een band heeft met ruim 30 steden all-over the world waaronder ook Den Haag. Zouden dan de economische samenwerkingskansen voor Nederland in het provincieplaatsje Weert liggen denkt u?

Maar, niet getreurd, “Zaken doen met China is een kwestie van lange adem”  zo is te lezen in de evaluatieverslagen van 2012, 2014 en 2018. “Is het vertrouwen er eenmaal dan volgt het zaken doen als min of meer vanzelfsprekend.”  Weert kreeg tijdens de Sister City Mayors Conference de gelegenheid om in een video van 60 seconden (ja, u leest het goed, 60 seconden) stad en Weerter vrijetijdsbesteding uit te dragen. De delegatie uit Weert reisde een dagdeel door naar Yuhang. Daar werd een vriendschapsboom herplant, een vuurwerkshow bezocht, gedineerd, een spetterende show van een dansgroep bekeken, een tour door Yuhang en een rondleiding door het gemeentearchief van Yuhang gemaakt.

Nou, als dan de tijd nog niet rijp is voor verzustering! Op 14 maart 2013 tekent burgemeester Heijmans in Yuhang de verzusteringsovereenkomst.

Nog één citaat uit het evaluatieverslag van 2012 dan: ”Door het stijgen van de welvaart en daarmee de groei van buitenlandse reizen kunnen en willen steeds meer Chinezen investeren of (luxe) aankopen doen in West Europa.”  Ziet u het al voor u, busladingen Chinezen in de Langstraat in Weert op zoek naar koopjes die in het Outlet van Roermond niet voorhanden zijn.

Van 2013 tot 2018 werd Yuhang 6 keer bezocht en bracht Yuhang 5 keer een tegenbezoek aan Weert. De overeenkomst is intussen bij collegebesluit verlengd tot 2023.

En dan de resultaten:

  • Zowel in 2014 (Weert) als in 2015 (Yuhang) vond een life kunstuitwisselingsproject plaats tussen 6 topkunstenaars van Yuhang en 6 topkunstenaars uit Weert. In 2018 volgde in China de kunstuitwisseling ‘The Great Canal’ waarvan de return in 2019 in Weert moet plaatsvinden.
  • De stichting Basketbal Academie Weert heeft jeugdspelers uit Yuhang uitgenodigd voor een groot internationaal basketbaltoernooi.
  • Yuhang en Weert willen graag komen tot een studentenuitwisseling tussen beide steden. Het LVO Weert onderzoekt de mogelijkheden.

Ja maar het ging toch in de eerste plaats om de economische belangen?

In het evaluatieverslag van 2018 wordt gesproken over ‘enthousiaste deelnemers aan de handelsmissie 2016’, ‘tot stand gebrachte matches’ en ‘perspectiefvolle afspraken’.

De handelsreis 2019 , de acquisitie van Alibaba en de bouw van een Chinees hotel, specifiek bedoeld voor de Chinese toerist , worden als prioriteiten opgevoerd.

Opgeblazen taalgebruik, grote plannen en ronkende vergezichten? We weten inmiddels dat Alibaba niet komt en ook het Chinees hotel voorlopig niet doorgaat. Blijft over dat er ‘in het kader van relatiebeheer over en weer een bestuurlijk weerzien zal plaatsvinden’.

Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van ons gemeentebestuur maar als de wens de vader van de gedachte wordt …? Ik heb zelden evaluatierapporten gelezen waarin met zoveel gebakken lucht wordt toegeschreven naar een positief resultaat.