Veelzijdigheid van een burgemeester

Soms vind ik het schrijven van een column wel ingewikkeld. ‘Zet toch gewoon op papier wat je hebt meegemaakt’, hoor ik u denken. Maar ja, wat is interessant? Wat kan ik delen? Nu was ik afgelopen week bij een bruidspaar dat hun 60-jarig huwelijk vierde. Daar kreeg ik de vraag, die ik wel vaker krijg: ‘wat doet u als burgemeester eigenlijk allemaal?’ Geen gekke vraag. Dus, ondanks dat ik een aantal columns geleden al grofweg heb beschreven hoe mijn werkzaamheden eruitzien, neem ik u nu wat dieper mee in mijn agenda. Gewoon omdat ik vind dat u een goed beeld mag krijgen van het takenpakket van een burgemeester.

Het uitoefenen van het ambt van burgemeester is een prachtige functie! Geen dag is hetzelfde. Veel ceremoniële taken, met enige regelmaat een bijzonder huwelijk, leuke dingen, netwerkmomenten, Weert regionaal en landelijk op de kaart proberen te zetten, maar ook minder leuke dingen. Denk bij dat laatste aan bijvoorbeeld ernstige incidenten.  

Mijn week begint standaard met het doornemen van mijn agenda, waarbij ik kijk of er bijzonderheden zijn. Omdat ik als burgemeester ook een aantal portefeuilles zoals Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Integriteit en Personeel, onder mijn hoede heb, zijn er op maandag vaak reguliere overleggen met ambtenaren. Hierin bespreken we de stand van zaken van projecten en bewaak ik de voortgang. Uiteindelijk moet ik namelijk ook gewoon verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over mijn portefeuilles. Gemiddeld genomen heb ik één keer per week een bezoek aan een bruidspaar dat bijvoorbeeld 60 jaar of langer getrouwd is. Daarnaast staan er vaak bestuurlijke conferenties met instanties tegen criminaliteit of cybercriminaliteit zoals het RIEC, de politie, of rondom brandweerzorg in de agenda. 

U vindt uw burgemeester ook met enige regelmatig in het provinciehuis of bij ministeries in Den Haag om daar met instanties te praten over regionaal of landelijk beleid. Denk daarbij aan wetgeving die voor gemeenten gaat gelden of, heel actueel, de opvang van (Oekraïense) ontheemden.

In de avonduren vindt u mij gemiddeld twee tot drie avonden per week aan de vergadertafels. Natuurlijk als voorzitter van de gemeenteraadsvergaderingen, maar ook soms als portefeuillehouder in een commissievergadering ter voorbereiding op een gemeenteraadsvergadering. Of zoals vorige week, bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting.

En voor je het weet is het dan weer weekend. Voor mij staat het weekend vaak in het teken van activiteiten zoals een opening, het bijwonen van een concert, evenement of bijzondere gelegenheid.  

Snapt u nu wat ik zo leuk vind aan deze baan? Het diverse, afwisselende en prachtige contact met zowel inwoners, bedrijfsleven als politiek. 

En ja, ik hou gelukkig ook nog tijd over om die samen met mijn vrouw en kinderen te besteden. Maar voor nu vooral veel klussen in ons toekomstige woonhuis in Weert. 

Raymond Vlecken
burgemeester Weert

Elke maand in Weert Magazine afwisselend de column van de burgemeesters van
Weert en Nederweert.