Triagetent, om een veilige selectie te maken

Sinds enkele weken staan op het buitenterrein van het ziekenhuis meerdere tenten en cabines. Patiënten die door huisartsen zijn doorverwezen, worden hier onderworpen aan een eerste screening om vast te kunnen stellen of er al dan niet sprake is van corona-problematiek. Hiermee wil het SJG bereiken dat besmette patiënten sneller afgezonderd worden van niet-besmette mensen. In de tenten en ‘medical-units’ hebben artsen en verpleegkundigen voldoende faciliteiten ter beschikking om bij patiënten de eerste onderzoeken en behandelingen te doen en om vast te stellen of er al dan niet moet worden opgenomen. Dit tijdelijke complex is nodig om de noodzakelijke behandeling vast te stellen en tegelijk de niet-corona verdachte patiënten op te kunnen blijven vangen op de SEH binnen het hoofdgebouw, waardoor onnodige besmetting voorkomen kan worden.

Aan de noordzijde van het ziekenhuis zijnde extra faciliteiten opgebouwd

In de triagetent zijn wacht- en onderzoeksruimtes ingericht. Hier worden de binnengekomen patiënten onderzocht, getest en wordt een diagnose gesteld. Alle gegevens worden direct ingevoerd in het patiëntendossier zodat op de afdelingen in het ziekenhuis de noodzakelijke behandeling direct kan worden ingezet.

Op de buitenlocatie is een wachtruimte ingericht voor mensen die als begeleiding zijn meegekomen. Om besmetting te voorkomen mogen zij niet mee in de triagetent.

Op het terrein staat ook een mobiele CT-unit om tijdens het vooronderzoek een scan te maken, om de toestand van de longen zo goed mogelijk te kunnen beoordelen. Het coronavirus nestelt zich namelijk in de longen. Bij het vaststellen of iemand mogelijk besmet is, zijn deze uitslagen belangrijk voor de eerste beoordeling.

De speciale ‘medical-units’ zijn efficiënt ingericht. Hoewel de beschikbare werkruimte beperkt is, beschikken artsen en verpleegkundigen over voldoende ruimte. Met schermen wordt de privacy per patiënt enigszins gewaarborgd. In de triagetenten en units worden geen patiënten opgenomen. Hier vindt alleen een screening en selectie plaats. Weert beschikt over twee Intensive Care’s. Een daarvan is bestemd voor corona-positieve patiënten. Op de operatiekamers en de bijbehorende recovery is een tweede IC ingericht waar niet-positieve corona patiënten liggen. Dit onder meer voor mensen met hartklachten.

Als in de triagetent een besmetting wordt vastgesteld, gaat deze patiënt in een isolatiebed. Om dit bed zit een soort tent die verdere besmetting van verplegend personeel of andere patiënten dient te voorkomen. De patiënt wordt hiermee – afhankelijk van de ernst van zijn klachten – naar de IC of de speciale verpleegafdeling gebracht.

De eerste en vierde etage van het ziekenhuis zijn volledig vrijgemaakt voor de opvang van verdachte en bewezen corona-patiënten Op de vierde etage is aan de buitenzijde van het gebouw een afzuiginstallatie aangebracht. De afzuiging gaat via een apart kanaal, zodat de lucht van de isolatieafdelingen gescheiden wordt van de ‘reguliere’ afdelingen. In deze afzuiging zitten ook nog eens speciale filters. Daarnaast wordt er via het systeem een onderdruk gecreëerd waardoor de lucht niet in andere delen van het gebouw terecht kan komen, maar daadwerkelijk afgevoerd wordt.

Op de parkeerplaats van het ziekenhuis is een gedeelte vrijgehouden als landingsplek voor een traumahelikopter. Deze wordt al enkele weken ingezet om coronapatiënten over te plaatsen in geval van overbezette IC’s. Op dit gedeelte mogen voorlopig geen auto’s geplaatst worden. Vanwege het bezoekverbod in het ziekenhuis leidt deze afzetting niet tot problemen.