Toch draait het allemaal om pies en poep!

Het land stond -en staat nog steeds-  op zijn kop vanwege de stikstofproblemen en de boeren waren de grote boosdoeners. Maar het is slecht kersen eten met boeren en zeker met boeren die de kop in de wind en de kont tegen de krib gooien! Hun acties gingen soms wat ver maar konden door de halsstarrige reacties van onze bewindslieden toch op de sympathie van ‘het volk’ rekenen. Caroline van der Plas sprak heldere taal: ‘Het moet anders!’ Hoe was vers twee. Met boerenverstand zou zij niet alleen het stikstofprobleem maar álle grote problemen in Nederland gaan oplossen. Nou dat opportunisme ging erin als koek. Iedereen die ook maar een beetje twijfelde aan Rutte & Co stemde bij de provinciale statenverkiezingen op de BBB. 

En plots waait er een andere politieke wind. Iedereen wil praten met Caroline. ‘Als we de stikstofdoelen maar halen ergens zo rond 2030-2035’. ‘Boeren gedwongen stoppen? Ben je gek!’
In Limburg wordt nu zelfs gewaarschuwd: We hebben straks te weinig boeren! ‘Forse krimp Limburgse veestapel betekent klap voor de economie’. ‘Bijna 40 procent van de boeren in Limburg stopt’. 

Intussen rijst de ster van Caroline internationaal tot ongekende hoogte. Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, ging bij haar op audiëntie. Het schijnt dat ook presidentskandidaat Donald Trump gecharmeerd is van onze BBB-coryfee. Zijn propagandamachine heeft beelden van ‘onze’ boerenprotesten, waarbij politiewagens worden bekogeld, snelwegen met brandstapels geblokkeerd, een trekker de deur van het provinciehuis Groningen ramt en ‘thousands of tractors occupy The Hague’ deskundig versneden met beelden van de bestorming van het Capitool.  De overeenkomsten zijn treffend. 
Donald wil de toekomstige minister-president van Nederland nu uitnodigen voor een tête-à-tête op zijn buitenverblijf Mar-a-Lago. Het protocol voorziet in een ontvangst met alle egards. Mevrouw Van der Plas wordt met ‘The Beast’ opgehaald op Palm Beach Airport en geëscorteerd door 50 trekkers vóór en 50 trekkers achter Trumps gepantserde limousine. Tijdens het hijsen van de omgekeerde Nederlandse driekleur op de binnenplaats van dit Winter White House zal Neil Diamond zijn hit Sweet Caroline zingen. 

Sorry dat ik mij even liet gaan, maar welke realiteit staat ons te wachten? 
We hebben in Nederland zelf (teveel?) Natura 2000- gebieden aangewezen; sommige ter grootte van een postzegel. Nu zijn we volgens Europese afspraken verplicht de natuur daar te beschermen en ‘daarin is stikstof cruciaal’ benadrukte Timmermans. Het overgrote deel van de stikstofneerslag komt van twaalf miljoen schijtende varkens en vier miljoen koeien. Nederland is de grootste stikstofuitstoter van de EU. Hoe het anders moet met die stikstof weet oneliner-Caroline ook niet. Laat staan dat de BBB alle andere problemen oplost.

Gaan door de wol geverfde politieke stromingen met grondleggers als Thorbecke, Troelstra, Drees of  Groen van Prinsterer hun verantwoordelijkheid nemen en de problemen in ons land aanpakken? Of geven we uit pure onmacht en frustratie het landsbestuur in handen van de struise woordvoerster van een boerenprotestpartij?  

Ton