Stichtingsbestuur trekt aan de bel! Bestaat Haaze-Hoof over vijf jaar nog?

Vindt u ook dat gemeenschapshuis Haaze-Hoof in Ospel moet voortbestaan? Wilt u de handen er voor uit de mouwen steken? Of heeft u er een donatie voor over? Help het bestuur van Haaze-Hoof dan uit de brand om er met hen een superlocatie van te maken, waar voorbijgangers met plezier een kopje koffie op het gezellige terras drinken en waar altijd iets te doen is in het horecagedeelte, de beugelbaan of in de verhuurbare ruimtes.

Gemeenschapshuis Haaze-Hoof moet een écht huis van de Ospelse gemeenschap worden. 24 Ospelse verenigingen hebben er hun stek gevonden. Toch staat er nog regelmatig een ruimte leeg. “Dat is jammer”, volgens voorzitter Jan Hermans. “De grote zaal en diverse andere ruimtes bieden mogelijkheden voor verenigingen en kleine bedrijvigheid. Een parkeerplaats ligt voor de deur en straks is er een mooie horecavoorziening om hier een leuke middag of avond te organiseren.”

Rode cijfers in huishoudboekje
Ondernemersnetwerk Bizz’Cu, dat in 2012 de oprichtingsbijeenkomst hield in Haaze-Hoof, organiseerde in mei jongstleden een bijeenkomst voor ondernemers uit Ospel en daarbuiten. Om hen te laten kennismaken met de mogelijkheden van dit gemeenschapshuis én hen te motiveren een letterlijke of figuurlijke duit in het zakje te doen. Wat is het geval? Het gemeenschapshuis is eigendom van de Stichting M.F.A. Haaze-Hoof Ospel en ontvangt geen structurele subsidie van de gemeente Nederweert. Het bestuur van het gemeenschapshuis moet, door horecaopbrengsten en door de verhuur van ruimtes aan bedrijven, organisaties en verenigingen, zelf de ‘broek ophouden’. Met het verlies van enkele vaste huurders, kleurden de cijfers rood. “Zou Haaze-Hoof over vijf jaar nog bestaan?”, was het bericht dat het bestuur de wereld in stuurde. Een aantal brainstormsessies met belanghebbenden en geïnteresseerde inwoners volgde. Het resultaat was een plan voor een verbouwing van het gemeenschapshuis, waardoor het aantrekkelijker wordt om er te verblijven.

Crowd funding voor verbouw
Bij uitvoering door een aannemer kost de geplande verbouwing ca. 475.000 euro. Zowel de gemeente Nederweert als de provincie Limburg zegden een subsidie van 100.000 euro toe. Het bestuur gaat ervan uit dat zij zelf een bedrag van 150.000 euro kunnen bijdragen. Deels uit eigen budget, deels door fondsenwerving. Er resteert echter een ‘gat’ van 125.000 euro. Gehoopt wordt op donaties of hand-en-span-diensten van ondernemers en handige Harry’s. Noem het crowdfunding, noem het gemeenschapszin. Hoe dan ook, zoals zich eerder heeft bewezen weten mensen in Ospel elkaar goed te vinden en grandioze resultaten neer te zetten. Immers, de renovatie van de kerktoren in Ospel werd mede door crowdfunding bekostigd. Ook de bouw van een mantelzorgwoning en de aanpassing van de tuin voor een hulpbehoevende dorpsgenoot werd door samenwerking met ondernemers en diverse vrijwilligers een groot succes. Het stichtingsbestuur hoopt op dezelfde gemeenschapszin en trekt aan de bel voor ondersteuning. Heeft u een idee, wilt u financieel ondersteunen of meehelpen, meld u dan bij Haaze-Hoof via www.haaze-hoof.nl.

Toegankelijker Haaze-Hoof moet meer mensen trekken.
Vanaf volgend jaar wordt het horecagedeelte door JCS Partyrent uit Ospel geëxploiteerd. De verbouwplannen zijn in samenspraak met hen opgesteld. Het café wordt uitgebreid met een grote terrasserre met schuifpui. Hierdoor breekt men de accommodatie letterlijk open en worden de gezellige activiteiten meer zichtbaar voor jong en oud.

Bijdrage voor commerciële exploitant?
U zou de indruk kunnen krijgen dat de financiële ondersteuning van de verbouwing ten faveure is van de commerciële exploitant van het horecagedeelte. Dat zou getuigen van weinig visie van het stichtingsbestuur. Nee, het bestuur heeft het goed geregeld. De financiële en fysieke bijdrage om de verbouwing tot stand te brengen heeft als doel van het gemeenschapshuis een écht huis van de Ospelse gemeenschap te maken en een thuisbasis te bieden aan verenigingen. Met als resultaat dat het aantrekkelijker wordt om er een ruimte te huren en er zich nog meer verenigingen permanent zullen vestigen. Ook de horeca-exploitanten betalen huur voor de door hen gebruikte ruimte. Door eigen inzet kunnen zij inkomsten verwerven.

Welke dienst biedt u aan?
Een werkgroep Accommodatie & Activiteiten begeleidt de verbouw én organiseert een Ospelse Dörpsdaag. Een dienstenveiling is onderdeel van de dorpsdag, die op zondag 6 oktober 2019 plaatsvindt. Iedereen, particulieren en ondernemers, wordt uitgenodigd om diensten en/of goederen voor de veiling aan te bieden. Denk aan een gratis knip- en kleurbeurt voor jezelf of een was- en knipbeurt voor de hond, teksten voor startende ondernemers, een dag tuinonderhoud, een optreden van een band of orkest, een beugelclinic, een culinaire avond. Draagt u Haaze-Hoof een warm hart toe? Doe dan een mooi aanbod dat een goede duit in het zakje doet voor een levensvatbaar Gemeenschapshuis Haaze-Hoof.