Samenwerken in de hoogste versnelling

Vijf jaar Gezondheidshuys: vijf jaar intensief samenwerken.

Een mooi moment om bij stil te staan. In de gezondheidszorg moet het om samenwerking draaien. In het Gezondheidshuys maken we net dat beetje extra verschil.

Uw apotheek heef het totaaloverzicht en de kennis van al uw medicatie. Zeker wanneer u van meerdere voorschrijvers medicatie krijgt voorgeschreven is de apotheek de plek waar dit overzicht ‘up to date’ is.  Juist hierdoor is de apotheek de aangewezen plek voor de controle op uw medicatie.

Dagelijks vinden er er vanuit de apotheek enkele tientallen telefoontjes plaats met artsen of andere behandelaars om voor onze clienten de optimale zorg te kunnen bieden.

Heel vaak overleggen we ‘voor de zekerheid’. Enkele keren per week trekken we aan de noodrem. Er kan dan niet afgeleverd worden zonder overleg over de medicatie. In veel gevallen komen we dan tot een veiliger alternatief of een andere dosering.

Steeds vaker voeren we in de apotheek medicatiegesprekken. Dat noemen we met een mooi woord ‘medicatiereview’.  We bespreken de medicatie met de client: Zijn er bijwerkingen? waarom worden de medicijnen gebruikt en heel veel andere zaken die toelichting vragen. Daarna wordt de medicatie door de apotheker met de huisarts besproken: is alles volgens de huidige stand van de wetenschap, kan er medicatie worden gestopt, of moet er misschien toch een tabletje bij, is de combinatie van medicijnen nog wel goed enz. enz.

Met de zorgverleners in het Gezondheidshuys gaan we nog een stap verder in een  multidisciplinair overleg. Samen met meerdere behandelaren (o.a. fysiotherapeut, dietiste, logopediste, ergotherapeut, psycholoog en thuiszorg) wordt de zorg voor een client zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het Gezondheidshuys hebben we daar veel ervaring mee opgebouwd en we passen deze methodiek inmiddels met meerdere zorgverleners toe.

Hiermee geven we net dat beetje extra aandacht en zorg aan de client, daar gaan we de komende vijf jaar graag weer mee verder. We blijven denken in oplossingen.

Pieter Zuydgeest

www.serviceapotheek.nl/zuijdgeest