Samen sterk voor duurzame inzetbaarheid, voor duurzaam sociaal ondernemen.

Door: Nicole Smolenaers.

De krappe arbeidsmarkt verlangt van bedrijven dat zij hun horizon verbreden en niet krampachtig vasthouden aan (te) starre vacatureprofielen. Juist door met een open, flexibele houding het personeelsbestand op te bouwen, en tevens te kijken naar minder voor de hand liggende intermediairs, kan vaak een krachtig fundament gelegd worden. Als daarmee dan ook nog een bijdrage geleverd wordt aan de MVO-gedachte is dat mooi meegenomen. Voor HC Group uit Weert is dit de normaalste zaak van de wereld. Algemeen directeur Ramon Camp heeft steevast een aantal medewerkers op de werkvloer die geïntroduceerd zijn door Werk.Kom, het werkgeversservicepunt en reïntegratiebedrijf van gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck en Risse Groep.

Werk.Kom bemiddelt mensen met én zonder afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Met op maat afgestemde ondersteuning groeien zij binnen de betrokken bedrijven uit tot de beste versie van zichzelf. Een geweldig pluspunt, maar in de basis wil iedere ondernemer een gezonde organisatie neerzetten. Ramon vormt geen uitzondering op die regel. Werkgeluk vindt hij wel cruciaal, omdat dit zowel de medewerkers persoonlijk als het bedrijf in zijn geheel ten goede komt. “Ik wil breed en stabiel in de arbeidsmarkt staan, kansen creëren en loyale mensen aantrekken die passen in het bedrijfsprofiel, nu en in de toekomst.” HC Group (operatief sinds 2012) is een sterk groeiende speler in de internationale e-commerce. Het bedrijf verzorgt de distributie van webshops en retailers met zo’n vijfhonderd tot tienduizend orders per maand. Binnen deze onderneming weet Ramon zijn scherp commercieel inzicht doeltreffend te combineren met zijn inventiviteit, ict-kennis en zijn fingerspitzengefühl voor mensen.

Fingerspitzengefühl
“Waar Ramon vooral goed in is, is het kijken naar wat mensen wél kunnen in plaats van naar de eventuele beperkingen of bagage. Als iemand een been mist, vraagt hij wat die persoon met het andere wel nog kan of kan leren”, vertelt Claudia Moonen voor de beeldvorming. Als manager van Werk.Kom heeft ze regelmatig contact met de gedreven ondernemer die zichzelf duidelijke doelen stelt. Ook wat betreft zijn medewerkers. “Zijn bereidheid om daarvoor anders te kijken en te denken is inspirerend. Onlangs heeft hij op uitnodiging van ons een presentatie gegeven voor onze kandidaten. Deze is ontzettend goed ontvangen, het overgrote merendeel is blijven zitten voor meer informatie. Dat zegt veel over Ramons enthousiasme. We zoeken samen telkens naar creatieve oplossingen. Er zijn weinig personeelsvragen waarop we geen antwoord vinden. En hebben wij de oplossing niet zelf in huis, dan schakelen we met partners die deze wel kunnen bieden.”

De krappe arbeidsmarkt verlangt van bedrijven dat zij hun horizon verbreden en niet krampachtig vasthouden aan (te) starre vacatureprofielen. Juist door met een open, flexibele houding het personeelsbestand op te bouwen, en tevens te kijken naar minder voor de hand liggende intermediairs, kan vaak een krachtig fundament gelegd worden. Als daarmee dan ook nog een bijdrage geleverd wordt aan de MVO-gedachte is dat mooi meegenomen. Voor HC Group uit Weert is dit de normaalste zaak van de wereld. Algemeen directeur Ramon Camp heeft steevast een aantal medewerkers op de werkvloer die geïntroduceerd zijn door Werk.Kom, het werkgeversservicepunt en reïntegratiebedrijf van gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck en Risse Groep.

Op dit moment heeft Werk.Kom voor haar kandidaten plaatsingen geregeld bij een groot aantal bedrijven in de regio. Een vijftal gemotiveerde mensen is aan het werk bij HC Group. Zo opent Jeffrey Tjia (63) iedere ochtend om 06.00 uur het magazijn en start met het wegzetten van vervoerspakketten. Verder helpt hij met het in- en opruimen van goederen en het orderpicken. Een afwisselend takenpakket en dat ervaart hij als heel prettig. Ook met zijn fulltime contract is hij erg in zijn nopjes. “Ik vind het fijn dat ik een baan heb. Na 24 jaar bij Roto Smeets te hebben gewerkt, heb ik 36 maanden thuis gezeten na een reorganisatie. Sinds 1,5 jaar zit ik nu hier en dat bevalt heel goed”, vertelt Jeffrey. “Het financieel onafhankelijk zijn geeft een gevoel van vrijheid en voldoening!”

Het gewenste resultaat
Voor Ramon heeft vooral kwaliteit prioriteit. “Ik vind het geen probleem om drie functies om te buigen naar vijf functies als dat het gewenste resultaat oplevert. De regelingen en subsidies spelen voor mij eveneens geen rol, het gaat om de mensen. Soms moeten we de inzetbaarheid bijstellen, in samenspraak met Werk.Kom een begeleidingspakket samenstellen, trainingen regelen of een jobcoach inschakelen om op de werkvloer verbeteringen in performance te realiseren, maar dat is geen enkel probleem.” Die range aan mogelijkheden om het beste uit medewerkers naar boven te halen is essentieel. Onbewust schept dat een sfeer van vertrouwen; bij werkgevers en werknemers. Bijvoorbeeld bij Dik Valstar (56). Een aantal maanden geleden is hij als Sw’er (medewerker met een indicatie voor de sociale werkvoorziening) gestart als magazijnmedewerker. “Nu zit ik voornamelijk op projecten, waar ik met plezier het laden, lossen en interne goederenvervoer verzorg. Net als Jeffrey had ik hiervoor een tijdje geen werk en miste vooral het contact met collega’s.” Dik tekent dan ook voor de nodige gezelligheid en maakt graag grapjes. “Het is af en toe lastig om mijn afspraken en werkuren soepel te organiseren, maar het voelt goed om weer ergens mijn plekje te hebben.”

Duurzame inzetbaarheid
Susan Caris, een van de zes werkcoaches van Werk.Kom, knikt instemmend. “Je ziet vaak mensen weer helemaal opbloeien. We verzorgen in eerste instantie de introductie en begeleiding, houden het overzicht en fungeren als tussenpersoon tussen werkgever en werknemer.” Daar waar intensievere begeleiding nodig is dan de werkcoaches kunnen bieden, werken zij samen met een jobcoachorganisatie, bij HC Group is dit bijvoorbeeld Loket 3. “Als mensen echt op hun plek zitten of volledig zijn gereïntegreerd, stromen zij regulier uit en komen op de loonlijst van de werkgever of een ander bedrijf. We werken allemaal samen aan de persoonlijke groei en ontwikkelpunten van kandidaten.” 

“Samen; dat is het juiste woord”, benadrukt Claudia. “Samen maken we ons sterk voor duurzame inzetbaarheid, voor duurzaam sociaal ondernemen. Het in hokjes denken en enkel cv’s doorspitten om vacatures in te vullen, past niet meer in dit tijdsbeeld. Het draait veel meer om competenties en talenten waarover iemand beschikt. En dat maakt de doelgroep veel breder en diverser dan mensen in eerste instantie denken.” 

Meetbare kwalificaties
Om kwalificaties toch enigszins meetbaar te maken, loopt momenteel de pilot ‘Praktijkleren met de Praktijkverklaring’. “Doel is om mensen op een praktische manier weer in de leermodus te krijgen, ze te stimuleren om dit verder op te pakken en hun kansen op langdurige deelname op de arbeidsmarkt te vergroten. Van statushouders tot kwetsbare jongeren, werkenden, kandidaten die een WW-uitkering ontvangen of kandidaten die al jaren in de bijstand zitten”, legt de manager van Werk.Kom uit. “De Praktijkverklaring is afgeleid van de kwalificatiestructuur van de ROC’s en we hopen binnen twee jaar alle hiaten eruit te halen. Daarom is de pilot bewust klein gestart bij een aantal erkende leerbedrijven, waaronder HC Group. Na de zomer zullen we de pilot verder uitrollen in de regio.”
HC Group is sowieso wars van de hokjesgeest. “Iedereen verdient een eerlijke kans”, aldus Ramon. “En iedere medewerker heeft zijn sterke en minder sterke punten. De kandidaten die via Werk.Kom bij ons komen, zijn soms volledig inzetbaar en hebben soms iets meer ondersteuning of
een aangepaste werkplek nodig. Daartegenover staat dat de diversiteit op de werkvloer groter wordt en dit heeft invloed op alle medewerkers. Deze bijzondere groep collega’s brengt vaak onverwachte kwaliteiten in andere collega’s aan het licht en zorgt voor een goede, sociale balans.”

Meer weten over Werk.Kom? Neem contact op met onze accountmanagers Marco Vink 06-42314096 of Kim Hendriks 06-43844287 www.werkpuntkom.nl, info@werkpuntkom.nl.