‘Samen komen we verder; laten we het dan ook samen blijven doen’

Verkiezing voor nieuwe BIZ-periode

De binnenstad van Weert biedt een grote diversiteit aan winkels, boetieks en horeca in een sfeervolle omgeving. Dat is het resultaat van een goede samenwerking tussen de ondernemers en de gemeente. Samen blijven werken aan een gezamenlijke doelstelling: de aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroten met alles wat daarbij hoort. Een belangrijk instrument daarin is ‘de BIZ’. Wat is het en waarom is het zo belangrijk? Voor nu maar zeker ook voor de toekomst.

BIZ staat voor Bedrijven Investeringszone, een collectieve samenwerking tussen alle ondernemers in de binnenstad. Via een verplichte afdracht draagt iedereen (naar rato) bij aan de investeringen in het centrum. Vanuit dit platform wordt de nadruk gelegd op evenementen in de binnenstad, de aankleding, de promotie en de winkelacties. Omdat de BIZ een bestuur heeft dat bestaat uit ondernemers zijn de keuzes ook échte ondernemerskeuzes. 

Hema Weert
Als Hema bevelen wij het behouden van een BIZ voor ondernemers erg aan. Saamhorigheid binnen het centrum en verder kijken dan je eigen zaak is belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. Door met z’n allen een bedrag in te leggen kan er veel gedaan en georganiseerd worden. De evenementen op de koopzondag en bijvoorbeeld tijdens Winters Weert geven de extra gezelligheid waar de klant naar op zoek is en de aankleding en muziek zorgen voor een aangename verblijfssfeer. Voor het bedrag van de heffing is op individuele basis nauwelijks iets te organiseren. In een vergelijkbare stad betalen we een heffing die vele malen hoger ligt en we merken dat de output ook groter is. De BIZ heffing zien we daarom niet als uitgave, maar als een goede (gezamenlijke) investering in het centrum.

Eric Mertens Optiek
Beste ondernemers van de Binnenstad van Weert, waarom BIZ-O zult u zich wel afvragen na deze klote-periode die bijna iedere ondernemer getroffen heeft. BIZ-O zorgt dat we veel, zeer veel geregeld krijgen met de Gemeente Weert. We zijn namelijk een gezamenlijke organisatie van ondernemers van juist de Binnenstad van Weert en dat moeten we proberen te houden zo. Ik kan goed begrijpen dat jullie, of in ieder geval velen van jullie, denken waar betaal ik dit allemaal voor. Juist, waar gaan die centjes naar toe? Veel gaat naar promotie! Promotie van de Binnenstad van Weert. Dat kun je als éénling niet! Je zaak promoten! Je weet zelf wat een advertentie kost in de krant of in een Magazine. Nou, voor een advertentie ben je een jaar lang lid van de BIZ-O! dus wat let je? Met een BIZ wordt er gezorgd dat ons centrum In the picture blijft, dat mensen zien dat ze naar Weert moeten gaan om gezellig te shoppen. Het liefst zie ik zelf een verdubbeling van de contributie, zodat BIZ-O nog veel en veel meer kan doen voor ons Binnenstad Ondernemers.

Via overleg in vergaderingen is dit met elkaar vastgelegd. Een deel van de uitvoering van deze missie en visie is in handen van Centrum Management.

Deze vorm van samenwerking via de BIZ functioneert nu bijna vijf jaar. De binnenstadondernemers hebben samen gekozen voor deze vorm van samenwerking en bijdrage voor een periode van vijf jaar. Dit betekent dat er in november nieuwe verkiezingen zijn. Ondernemers kiezen dan of ze opnieuw voor vijf jaar deze vorm van samenwerking willen in het stadscentrum. 

Celine van Lien & Otje (met Yvon en Stef)
Als nieuwe ondernemer in Weert ben ik blij met de BIZ en de andere ondernemers in de buurt. Naast mijn eigen ervaring in de horeca- en evenementenbranche is het fijn dat ik weet dat er mede-ondernemers zijn die mee willen denken in het nemen van moeilijke beslissingen. Het is goed om te weten dat er mensen zijn waar ik op terug kan vallen voor advies. Zo is het ook superleuk om te ervaren dat andere horecaondernemers en winkeliers, mij zelfs in de avonduren appen met tips & tricks. Er is als (beginnend) ondernemer zo veel om aan te denken en dan is het fijn als de BIZ bijvoorbeeld de onderhandelingen over het oud-papier ophalen op zich neemt of met de gemeente in gesprek wil gaan over de fietsers die ondanks een verbod toch wekelijks bijna onze werknemers met volle dienbladen van de sokken rijden.

Omdat naar verwachting het herstel van de economie enkele jaren zal duren, is het juist nú extra van belang om gezamenlijk op te trekken en verenigd te blijven. Individueel maak je geen vuist, samen wel. Doorgaan met de BIZ betekent ook voor de komende vijf jaar feestverlichting, veel evenementen in het centrum, sfeer, bloemen en muziek en promotie/marketing. Zaken die als individuele ondernemer niet of nauwelijks te realiseren zijn. Ondernemers zijn vaak zo druk met hun eigen zaak dat het breder kijken er (te) vaak bij inschiet. Zaken als een nieuwe muziekinstallatie, de aangepaste sfeerverlichting, de versiering met vaantjes en ook de sfeervolle hanging-baskets zijn gerealiseerd uit de middelen die via de BIZ zijn samengebracht. Ook de organisatie en bekendheid van evenementen, die moeten zorgen voor meer toeloop naar de stad, worden geregeld vanuit de BIZ.

Vanuit de BIZ worden jaarlijks bezoekersdata geanalyseerd. Hieruit is af te lezen wat het gedrag van de consument en/of de toerist is. Aantallen bezoekers, verblijfsduur, routing, aankoopbedragen: allemaal informatie die belangrijk is voor aanpak en inrichting. De BIZ maakt de ondernemers onderling sterker en het centrum krachtiger. Dat geldt ook voor de schoonmaak in de binnenstad, de veiligheid op straat en de bereikbaarheid, inclusief goede parkeervoorziening. Allemaal zaken die beter een bestuur kan afhandelen dan dat ondernemers dat individueel doen. Denk daarbij ook aan overleg met de marktmeester, de gemeente, (BOA’s) en de politie. 

Kees Buys  – Grillhuis Buys
Als Munt-ondernemer vinden wij het belangrijk dat er ook de komende 5 jaar een BIZ-ondernemers binnenstad blijft. Een BIZ zorgt voor een aangekleed en bruisend stadscentrum.

Wat is de ambitie van de BIZ?

In een nieuwe BIZ-periode zal vanuit de samenwerking geïnvesteerd worden in de ‘totaalbeleving’ van de binnenstad als centrumstad en toeristische stad met een gevarieerd aanbod aan winkels en horeca. Met oprechte gastvrijheid en voelbare gezelligheid die hand in hand gaan in een groene en historisch aantrekkelijke omgeving. Goed bereikbaar, veilig en schoon en waar altijd wel iets te doen is. Daarom wordt er ook kritisch gekeken naar evenementenvernieuwing. Het terugdringen van de leegstand een absoluut aandachtspunt.

Iedere ondernemer binnen het BIZ-gebied wordt, bij goedkeuring tijdens de verkiezing, verplicht een afdracht te doen. Deze is afhankelijk van de grootte van de zaak met een ondergrens van € 24,- per maand en een bovengrens van € 66,-. Hiermee worden free-riders voorkomen (ondernemers die niets betalen en wel meeprofiteren van de investeringen).

Mark Kok – Shoezz by Glamz 
Zonder BIZ is er geen gedeeld draagvlak voor een centraal platform om de binnenstad te ondersteunen en promoten . Onze klanten zien graag eenduidigheid en waarderen de beleving die door een BIZ gecreëerd worden. Als ondernemers heb je elkaar nodig, zeker in deze tijd tijdens/na corona. Samen de stad gezelliger maken en contact met elkaar onderhouden versterkt het wij-gevoel. 

Wat als de ondernemer niet meer voor de BIZ kiest?

Als er niet voor een nieuwe BIZ gekozen wordt, valt het samenwerkingsverband in deze vorm weg. Een alternatief zou een vrijwillig lidmaatschap van Centrum Management zijn, met als gevolg dat een groot aantal zaken (vaak de filiaalbedrijven) niet meer meebetalen maar wel meeprofiteren.

Het huidige bestuur van de BIZ roept ondernemers dan ook op om ‘Samen te blijven investeren in een sterk(er) en bruisend centrum. In ieders belang. Ook de komende vijf jaar.’