Renewi Weert: IJzersterk in metalen

‘Metalen kunnen keer op keer gerecycled worden, dus gooi ze niet bij het restafval!’

Renewi werd vijf jaar geleden de nieuwe naam van het bedrijf dat we voorheen kenden als Van Gansewinkel. Met bijna tweehonderd vestigingen in de Benelux is Renewi de specialist in het verwerken en recyclen van afvalstromen tot een nieuwe grondstof. Bij Renewi Weert aan de Lozerweg worden per jaar bijna 70.000 ton aan reststromen binnengereden. “De missie van Renewi is om in 2025, 75% van al het materiaal dat binnenkomt op onze vestigingen te recyclen”, vertelt voorman Leon Coenen enthousiast. De hoofdmoot van inkomend materiaal in Weert zijn metalen. “Metaal is een dankbaar product, daar kan je heel veel mee.”

Safety first

En wat ze allemaal kunnen met metalen, dat krijg ik vandaag te zien. Bij aankomst word ik er door een medewerker op gewezen dat mijn auto met de voorkant richting uitgang geparkeerd dient te worden. Veiligheid staat hier hoog in het vaandel en natuurlijk houden we ons aan de regels. Leon Coenen en Ray Beckers (site manager) geven een rondleiding over het terrein. “Heb je je PBM’s meegenomen”, vraagt Leon en dan weet ik al meteen niet waar hij het over heeft. “Dat zijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen”, lachen de twee heren. En nadat ik voorzien ben van een geel veiligheidshesje, helm en veiligheidsschoenen mogen we het terrein op.

Ray Beckers en Leon Coenen

Bijna eindeloos recyclen

Renewi Weert is gespecialiseerd in het sorteren en verwerken van metalen. Onderscheid hierbij wordt gemaakt in Non-ferro (niet ijzer bevattende metalen zoals nikkel, rvs, lood en aluminium) en in Ferro (hoofdbestanddeel ijzer). Dit maakt 70% uit van al deze reststromen die hier verwerkt worden. Dit is voor het overgrote deel afkomstig van collega Renewi vestigingen. De overige 30% is huishoudelijk afval, bedrijfsafval en afval afkomstig van milieustraten. Afhankelijk van de stroom sturen ze door naar andere vestigingen van Renewi (bijvoorbeeld naar een vestiging die gespecialiseerd is in bouwafval, in chemisch afval of in elektronica). Al het metaal blijft in Weert en wordt hier gesorteerd, opgeslagen en uiteindelijk doorverkocht aan smelterijen als grondstof voor een nieuw product. Ray: “Het doel van Renewi is om zo min mogelijk reststromen over te houden. Want dit kan uiteindelijk worden verbrand en keert dus nooit meer terug in het systeem. Als we metalen sorteren, bewerken en er een nieuw product van maken dat gebruikt wordt voor iets nieuws, dan is de cirkel weer rond. Metalen lenen zich er bij uitstek voor om keer op keer gerecycled te worden. Bijna eindeloos. Dus we houden minder restafval over én we hoeven geen nieuwe grondstoffen aan te boren. We moeten zuinig omgaan met wat we hebben. Daarom doe ik ook een oproep aan mensen om alle afvalstromen zo veel mogelijk te scheiden. Als we het goed scheiden dan kunnen we het ook goed sorteren en hergebruiken!”

Gooi kabels niet in de kliko!

We zijn aangekomen bij het kabelverwerkingsdepot. Medewerkers zijn bezig met het sorteren van allerlei kabels. In een machine wordt het plastic gescheiden van het koper. Het koper wordt geshredderd tot hele kleine deeltjes, zogenaamde nuggets. Deze worden aangeboden aan smelterijen. Leon: “Het plastic van de kabels wordt ook hergebruikt en daar maken ze bijvoorbeeld die zwarte houders van tijdelijke verkeersborden van. Zo is de keten weer helemaal rond. Dus ook nu weer geldt: gooi uw kabels niet zomaar bij het restafval! Deze kabels kunnen goed gerecycled worden. We willen zo min mogelijk materiaal over houden. Daar moeten we allemaal samen aan meewerken!”

Soort bij soort

Grote machines gooien grijpers metalen op een lopende band die omhooggaat richting een cabine waarin vier dames aan het werk zijn. Dit is de Metaal Sorteer Installatie. Leon vertelt hoe het werkt: “Het gros van wat in ons bedrijf verwerkt wordt is ijzer en geslagen aluminium. De rest van de metalen wordt hier door deze medewerkers gesorteerd. Het materiaal komt voorbij en zij halen er soort voor soort uit en gooien het in de daarvoor bestemde bak. Dus messing, zink, lood, rvs, aluminium; alle denkbare materialen zitten hierin. Dat vergt echt wel kennis van zaken. De medewerkers doorlopen een leertraject van een half jaar voordat ze dit werk kunnen doen. Je moet echt wel je koppie erbij houden.”

Klein maken en omsmelten

Als we verder lopen komen we in een hal waar producten liggen opgeslagen die nog vernietigd moeten worden. Ray: “We werken voor bedrijven die alle stromen aan ons toevertrouwen. Dat betekent soms ook dat producten (vertrouwelijk) vernietigd moeten worden omdat ze niet meer op de markt mogen komen. Hier liggen bijvoorbeeld oude elektriciteitsmeters en dit zijn restanten slijp- en boormachines van een bekend gereedschapsmerk. Verderop liggen restanten van een bakkerij die niet wil dat deze machines nog elders gebruikt gaan worden. Wij zorgen ervoor op wens van de klant dat alles in stukken klein wordt gemaakt en dat de vrijgekomen grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Bedrijven krijgen de waarde van het aangeleverde metaal op nacalculatie-basis terugbetaald. De kwaliteit die ze leveren krijgen ze ook betaald.”

Uitdaging is onze kracht

Even verderop ligt een grote stapel aluminium platen afkomstig van een bedrijf uit de buurt. “Het is elke keer weer een uitdaging om dat wat we aangeleverd krijgen op een zo goed mogelijke manier te recyclen. Deze samengestelde platen bevatten drie verschillende legeringen. Samen met mijn medewerkers ga ik dan kijken hoe we die drie elementen het beste kunnen scheiden zodat de restanten zo goed mogelijk hergebruikt kunnen worden. Daar zit onze kracht; een oplossing bieden voor elke afvalstroom. Daar zijn we goed in”, vertelt Leon trots.

Opslag van huisvuil

Achter in de hal liggen zakken met plastic afval van de omliggende gemeenten Nederweert en Cranendonck. Ray: “Elke gemeente kiest zijn eigen manier van afval inzamelen en scheiden. Nederweert en Cranendonck kiezen ervoor om vooraf het PMD te scheiden. Burgers leveren het dus apart aan in plastic zakken en het komt ook apart bij ons binnen. In Weert kiest men voor na-scheiding en wordt dit samen met het restafval hier aangeleverd. Even verderop ligt het huishoudelijk afval van alle drie de gemeenten. Ray: “De inzamelaars halen het afval bij de mensen thuis op en brengen het vervolgens naar ons. Wij slaan het hier op, totdat we een lading van 25 tot 30 ton hebben om het vervolgens per vrachtwagen naar de eindverwerking te brengen.”

Van afval tot grondstof

We lopen verder en staan stil bij een berg afgedankte steenwol. Leon: “We hebben een deal met de bekende steenwolfabrikant dat al het steenwol-afval dat uit de bouw vrijkomt bij ons in Weert wordt opgeslagen. Omdat we als Renewi een landelijke dekking hebben is dat logistiek gezien heel gemakkelijk. Wij sorteren de steenwol op kwaliteit en sturen het weer door voor hergebruik.” We lopen verder langs grote stapels hout, spaanplaat, folie, tapijten, vloerbedekking en tuinafval. Alles wordt hier gesorteerd op kwaliteit, eventueel kleiner gemaakt en weer doorgesluisd naar een andere verwerker die het product weer kan hergebruiken. 

O ja, nog twee dingen

Teruggekomen op kantoor mogen de PBM’s (ja, ik weet nu wat het zijn) weer uit en af. Leon en Ray zijn trots op hun bedrijf. En trots op hun team (van in totaal vijftien mensen) waarmee ze elke dag opnieuw weer de uitdaging aan gaan om zoveel mogelijk te recyclen en zo min mogelijk weg te gooien. Twee zaken zijn nog niet besproken en willen ze toch echt nog even meegeven aan de lezers van Weert Magazine. Ten eerste: hebt u een container nodig bij de verbouwing van uw huis, laat dan niet een container uit Eindhoven komen maar bel Renewi; dichter bij huis, dus ook minder CO2 uitstoot en dus beter voor het milieu. Ze merken namelijk dat het nog niet altijd bekend is dat Renewi die service ook levert. Ten tweede doen ze allebei de dringende oproep om batterijen niet bij het restafval te gooien maar in de daarvoor bestemde bakken bij de supermarkt of de milieustraat. Hierdoor kunnen er namelijk brandjes ontstaan omdat bij het verwerken van restafval batterijen beschadigd worden (door een grijpmachine of vrachtwagen), dan ontstaat er een vonkje, dat gaat smeulen en kan vervolgens branden. Ray: “Daar moeten mensen wel moeite voor doen maar ook hier weer geldt: Scheiden loont! Een beter milieu begint bij onszelf. Wij bij Renewi Weert zijn er in ieder geval elke dag druk mee in touw!”