Regie over je eigen leerproces én over je leven!

Door: Maartje Derckx.

Maatschappelijke veranderingen vinden veel en snel plaats. Dat vraagt om een grote mate aan flexibiliteit van leerlingen. Elk individu beweegt zich daarin op zijn eigen manier. Toch wordt binnen het reguliere onderbouw-onderwijs aan elke leerling hetzelfde lesaanbod gepresenteerd en wordt er verwacht dat elke leerling dit in eenzelfde mate tot zich neemt en vervolgens eenzelfde niveau bereikt. Maatwerk is in alle facetten van ons leven van groot belang, waarom in het onderwijs dan niet? Met de wens dit te veranderen ontwikkelde het Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) in 2016 het nieuwe onderwijsconcept “Koers”.

Koers is een vorm van gepersonaliseerd onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum waarbij de leerling zelf richting geeft aan én eigenaar is van zijn leerproces. Binnen deze innovatieve vorm van onderwijs staan keuze, ruimte, structuur en coaching centraal. Bij Koers werken leerlingen en docenten met elkaar samen, willen leerlingen graag leren, uitgaande van hun eigen interesses en kwaliteiten.

Bij Koers wordt er niet meer klassikaal en vakgebonden lesgegeven op de manier die ons allemaal bekend is. Leerlingen worden vanaf het begin gekoppeld aan één vaste docent, die als coach fungeert en verantwoordelijk is voor de algemene begeleiding van het leerproces van de leerling. Het onderwijsteam van Koers bestaat uit gedreven vakdocenten met een berg aan ervaring in het voortgezet onderwijs en kennis van het hele curriculum. Er zijn in de week altijd voldoende vakdocenten aanwezig die in overleg met en naar behoefte van de leerlingen, een vakcollege aanbieden. Samen staan zij voor de kernwaarden vertrouwen, autonomie, duurzaamheid, betrokkenenheid en openheid.

Middels gepersonaliseerde leerdoelen doen de leerlingen vakkenkennis op, waarbij ze zelf bepalen wat ze daarvoor nodig hebben. Binnen Koers is er veel aandacht voor het leren leren, voor het loskomen van vaste patronen. Niet de leerstof, maar de leerling staat centraal. Zo is gebleken dat leren vanuit je eigen interesses en leren van eigen initiatieven motiverend werkt en bijdraagt aan het uitbouwen van de zelfstandigheid en het leren maken van eigen keuzes.

Koers legt de nadruk op een brede ontwikkeling van de leerling, waarbij eigen inbreng van de leerling aangemoedigd wordt. Op die manier wordt de leerling gestimuleerd na te denken over zijn toekomst en hoe deze vorm te geven. Er worden zoveel mogelijk verbindingen met de samenleving gemaakt, zo wordt de vakkenkennis onder andere opgedaan middels contextrijke, functio­nele opdrachten. De opgedane stof wordt door de jaren heen getoetst door een eindopgave waarna duidelijk wordt of de leerling de stof voldoende beheerst of dat er nog meer input van dit vak vereist is.

De leerlingen en docenten werken met en bij elkaar in een omgeving/organisatie die inspirerend werkt en in mindere mate regulerend is. Koers is een onderwijsvorm met veel keuzevrijheid, waarbij de verplichte onderdelen afgewisseld worden met keuzedelen. Er wordt gestreefd naar een flexibele organisatie. Dat betekent dat er in de week zo weinig mogelijk wordt vastgelegd om de individuele leerroutes veel ruimte te geven. Toch heeft elke leerling behoefte aan een bepaalde mate van richting en regeling en liggen er enkele zaken vast, zaken die de nodige structuur bieden aan het individuele leerproces.

Met een scala aan zowel vakkennis, als kennis over zichzelf, stromen de leerlingen door naar de bovenbouw, waar zij deelnemen aan hun examenjaar.

Ben je nieuwsgierig geworden naar deze vernieuwende manier van onderwijs en wil je weten of het bij je past? Kijk dan eens op www.koersweert.nl en neemt contact met ons op!