Predicaat ´Excellent´ voor OBS de Graswinkel

Groot feest eind januari jl. op OBS de Graswinkel! De school, die deel uitmaakt van de stichting Eduquaat, werd uitgeroepen tot excellente school. De onderwijsinspectie heeft de school meerdere keren bezocht, meegelopen en getoetst, met als uiteindelijke resultaat het predicaat ‘Excellent’. De Graswinkel is hiermee de eerste basisschool in de regio die dit heeft bereikt. Een trots team en trotse leerlingen. Want ook hier geldt: “We hebben het samen gedaan.” Het onderwijsprofiel: Actief samenleven, beleven en ontwikkelen om optimaal te leren, passend bij jou.

Drie jaar geleden besloot de school een andere weg in te slaan. Het traditionele onderwijs waarbij de leerkracht ‘frontaal’ voor de klas staat om les te geven, werd losgelaten. De opzet werd anders, omdat de schoolleiding en het team overtuigd zijn van het feit dat kinderen meer leren en zich breder ontwikkelen in een ander concept.
Dat leidde tot het ‘loslaten’ van de groepen 1 t/m 8. Op OBS de Graswinkel zitten de kinderen in basisgroepen in verschillende leeftijden bij elkaar. Directeur Vivian Berden: “Hierdoor leren de kinderen veel meer van en met elkaar. Er zijn verschillende werkplekken in de klas en op de gang gecreëerd. Er zijn hoekjes met verschillend meubilair en een indeling met kleine en grotere groepjes. Deze indeling past bij de flexibele werkwijze. De kinderen kiezen de werkplek die zij passend vinden bij het werk dat ze op dat moment gaan doen.”
Bart Keijers is leerkracht van team 4 (10 –12 jaar). “We werken veel meer op maat dan voorheen. De instructie gebeurt niet meer klassikaal maar in kleine groepjes of soms één op één. Hierdoor kan elk kind werken op zijn of haar niveau. Met behulp van digitale middelen en observaties kijken we wat het kind nodig heeft om de volgende stap te zetten. Zodoende volgen we het kind en kan het zich in eigen tempo ontwikkelen.” De leerkrachten nodigen uit voor instructie of kinderen geven zelf aan wanneer ze geholpen willen worden. Ze leren beter plannen, overleggen en –waar nodig- hulp te vragen. We willen dat kinderen groeien ten opzichte van zichzelf.


Ook Jeanne Vleeshouwers, leerkracht team 2 (6-8 jaar), is erg enthousiast. “Wat zo mooi is, de kinderen kunnen ook onderling hulp vragen. Want het ene kind is goed in rekenen, maar wat minder in taal en de ander kan dáár dan weer mee helpen. Kinderen hebben al heel snel door dat ze leren van en met elkaar. We hebben weinig toetsen. Binnen dit concept zien we dagelijks wat kinderen leren en wat de volgende stap is. Er is minder prestatiestrijd waardoor hun zelfvertrouwen groeit en de kinderen sterker en zelfstandiger gaan functioneren. We zien minder frustratie en het kind mag meer zichzelf zijn.” Vivian: ”Drie jaar geleden zijn we begonnen met deze nieuwe manier van werken. Een jaar later zijn we de lokalen anders gaan inrichten en zijn de deuren weggehaald, zodat kinderen ook op de gang of in de hal kunnen gaan werken. Nu zien we dat deze openheid de discipline vergroot. Er is veel structuur en iedereen weet wat wel en niet kan. Kinderen leren veel meer rekening met elkaar te houden.”

De school werkt in de middaguren volgens het Jeelo-systeem. Dit staat voor JE Eigen LeerOmgeving. Dit houdt in dat kinderen werken in bepaalde projecten waarin alle vakken zijn geïntegreerd. Uitgangspunten als: ‘zorg goed voor jezelf, zorg goed voor anderen, zorg goed voor onze planeet, werk duurzaam samen, wees baas over je eigen ontwikkeling’, zijn uitdagingen die spelenderwijs in elk project verweven zitten. Ook in deze projecten werken kinderen op hun eigen tempo en niveau. Alleen of met elkaar. Dankzij de digitale leeromgeving (een leerlingvolgsysteem en een portfolio waarin werk is vastgelegd) kunnen kinderen er altijd en overal bij, ook thuis. Daarnaast kunnen niet alleen de leerkrachten maar ook de ouders de kennis en de competenties volgen. “Erg boeiend en effectief”, aldus de enthousiaste directeur.


Jeanne vervolgt: “Deze erkenning ‘Excellent’ is voor ons de kers op de taart. Je kunt zelf wel overtuigd zijn van je werkwijze, maar dit predicaat geeft aan dat we de goede weg zijn ingeslagen en kwaliteit neerzetten.” Vivian: “Dat gunnen we alle scholen, dat zij de juiste weg vinden om voor hun kinderen het verschil te maken. Samen ontdekken en persoonlijk groeien, iedereen wordt gezien.” De directeur sluit af: “Leren doe je altijd en overal. Wij doen dat door Actief samenleven, beleven en ontwikkelen om optimaal te leren, passend bij jou”.