Overheid, werkgever én werknemer zijn erbij gebaat! “Gezond en vitaal aan het werk blijven.”

Het begrip ‘duurzame inzetbaarheid’ duikt overal op. Het is een term die organisaties gebruiken voor het gezond, ontwikkeld en vooral werkend houden van medewerkers. Feit is dat iedereen langer moet blijven werken. Daarom stelt de overheid voorwaarden aan werkgevers om medewerkers ‘werkfit’ te houden. Anders gezegd: werkgevers moeten hun medewerkers met behoud van gezondheid en welzijn in staat stellen om gezond te kunnen werken. En niet alleen nu: de huidige werkgever moet ervoor zorgen dat een werknemer – indien nodig – ook bij een volgende baan aan de slag kan.

Martijn van den Heuvel: “De gemeente zorgt ervoor dat mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt via Werk.Kom – ons re-integratiebureau – aan het werk kunnen. Maar niet alleen die groep heeft onze aandacht: de gemeente Weert buigt zich samen met ondernemers en het onderwijsveld over dezelfde vraag. ‘Hoe houd ik mijn medewerkers vitaal én ook hun kennis en kunde up-to-date voor toekomstig werk?’ Wekelijks ga ik op bedrijfsbezoek en praat met werkgevers en werknemers over onder andere het realiseren van het doel ‘levenslang leren’ en hoe zij ‘vitaal en gezond houden’ binnen hun branche zien. Wij zijn er ons van bewust dat de landelijke Banenafspraak (banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking) voor een ondernemer een andere tak van sport is, naast het ontwikkelen van een bedrijf. Het Werkbedrijf Midden-Limburg voert de regie over de taakstelling Banenafspraak. Keyport 2020 ondersteunt projecten om werknemers vitaal te houden. In beide zijn overheid, ondernemers en onderwijsveld vertegenwoordigd. Het Werkbedrijf Midden-Limburg en Keyport 2020 – waarvan ik bestuurslid ben – ondersteunt ondernemers én onderwijs bij het halen van afgesproken doelstellingen. We moeten het écht samen doen!”

Martijn van den Heuvel (wethouder van Economische Zaken, Participatiewet en Arbeidsmarkt) en Ümügül Tasim (teamleider Participatie gemeente Weert)

Martijn van den Heuvel: ‘Overheid, ondernemers, onderwijsveld: we zullen samen voor die duurzame inzetbaarheid van ieder mens moeten zorgen.’

Jamie van der Bruggen (HR-manager Blankers Schoon en Ruud Danklof (directeur Blankers Schoon).

Ruud Danklof: ”Blankers heeft een historie van ruim 53 jaar, de huidige Blankers Schoon- organisatie is nu vier jaar onderweg en heeft 300 mensen in dienst. Blankers Schoon is een mensgericht schoonmaakbedrijf. Wij zijn meer dan een totaalaanbieder op het gebied van schoonmaakdienstverlening. Natuurlijk zijn wij een bedrijf met een commerciële doelstelling, maar we hebben direct daaronder de missie geadopteerd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol aan een baan te helpen. Wij hebben hiervoor ons PSO-trede 3 (< 4% aandeel medewerkers met afstand tot reguliere arbeidsmarkt) behaald en willen hierin verder doorgroeien. Kortom, wij zijn een leerwerkbedrijf voor diverse scholen en een bedrijf dat nauw samenwerkt met re-integratiebureaus en het UWV. Vooral nu er sprake is van veel openstaande vacatures kan Blankers Schoon als ‘spin in het web’ dat goed laten zien aan opdrachtgevers. Wij werken met een professionele medewerker Werving & Selectie en hebben hierdoor geen uitzendkrachten in dienst. Bijvoorbeeld: het komt wel eens voor dat Blankers Schoon een schoonmaakmedewerker of conciërge bij een bedrijf plaatst waarvan blijkt dat dit een perfecte kandidaat is voor een functie in dat bedrijf. De medewerker van Blankers Schoon krijgt een arbeidscontract bij die werkgever aangeboden. Onze opdrachtgevers voldoen hiermee mogelijk aan de Participatiewet en kunnen hierbij openstaande vacatures invullen. Zij hebben de juiste kandidaat gevonden en de medewerker zelf voelt zich gewaardeerd. Die waardering draagt dan weer bij aan de werkvreugde en het gevoel van belang te zijn. Kortom, onze missie: ‘Dankbaar Werk’.”

Blankers Schoon: ‘Ook als commercieel bedrijf nemen wij onze verantwoordelijkheid om mensen te laten doorstromen naar de baan die perfect bij hen past.

Milou Houtman: ”Inderdaad. Zo zien wij dat bij LOKET3 ook! Het gevoel gewaardeerd te worden, van belang zijn … Dat doet zoveel meer voor een kandidaat dan alleen arbeidsvreugde brengen! Als re-integratiespecialist en jobcoach werken wij veel in opdracht van het UWV en gemeenten. Werkfit maken en houden en ondersteunen naar passend werk staat bij ons centraal. Hoe wij dat doen? We doorbreken de keukentafelgesprekken en brengen kandidaten in beweging. De verbinding tussen onderwijs, Loket3 en het bedrijfsleven is zeer dynamisch. Vroegtijdig betrokken zijn om een naadloze overgang van school naar werk te ondersteunen. Het praktijkonderwijs kan ons benaderen met de vraag om een schoolverlater verder te begeleiden van stage naar werk. Onze jobcoaches begeleiden kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt op de werkvloer. Vanuit de voorziening jobcoaching (UWV) wordt zowel de werknemer, de werkgever en de sociale (werk) omgeving ondersteunt. Met de juiste begeleiding, creatieve oplossingen voor praktische problemen en persoonlijke ondersteuning kunnen kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt wel deelnemen aan het arbeidsproces. Dat creëert waarde en betekenis; voor de kandidaat, de directe omgeving en voor de bedrijven die arbeidsplaatsen creëren. Wij ervaren dagelijks wat het met iemand doet om maatschappelijk te participeren. Als je werkt, tel je mee!”

Patrick Idema: “Iedereen kan contact opnemen met LOKET3” Wij gaan geen enkele ondersteuningsvraag uit de weg. Maatwerk staat voorop. Van participatie interventie, naar bevorderen maatschappelijke interventie naar Werkfit Maken. De jobcoach van Loket3 helpt je om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en je voor te bereiden op een nieuwe start in nieuw werk. In ons werk is het belangrijk om samen te werken met partners, werkgevers en andere zorgaanbieders om elkaars expertise te benutten. In de kern komt het altijd op hetzelfde neer: LOKET3 begeleidt mensen. Werk staat hierbij centraal maar succesvol ‘aan het werk gaan’
gaat pas als alle (persoonlijke) moeilijkheden van tevoren gestabiliseerd zijn. Wanneer we je écht hebben leren kennen, weten waar je talent ligt, rekening houdend met je belastbaarheid, dan pas kan iemand succesvol ingezet worden en deel gaan uitmaken van een team van collega’s. En ‘ergens bij horen’ voegt niet alleen arbeidsvreugde toe! Het vinden van een passende baan is een eerste succes. Daarna begint de volgende fase, waarin je jezelf in het werk gaat ontwikkelen. Je wordt ondersteunt op je werk en hoe je je leven kunt organiseren rond je werk. Uiteindelijk kun je na een traject bij Loket3 je werk zelfstandig en duurzaam blijven uitvoeren, al kun je natuurlijk altijd bij je jobcoach en werkgever terecht met vragen, of als er eens een probleem of onduidelijkheid is.”

Milou Houtman: ‘De mens eerst centraal zetten en ervoor zorgen dat alle obstakels die werken bemoeilijken, weggenomen zijn. Pas dan kan re-integreren of jobcoaching succesvol zijn en wordt het doel duurzaam inzetbaar bereikt!’

Ruud Danklof: “Heb je als werkgever ‘duurzame inzetbaarheid’ nog niet in je bedrijfsgenen zitten, dan loont het de moeite om je hierover te laten informeren. Vooral als er in jouw bedrijf veel openstaande vacatures zijn of als je verwacht dat die er gaan komen. Met het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen huidige vacatures wellicht snel ingevuld worden en je opent een nieuw potentieel om de juiste kandidaat te vinden. Met het oog op de snelle ontwikkelingen wat technologie betreft, moet je als ondernemer ook proactief zijn om jouw mensen hiermee te kunnen laten werken in de toekomst!”

Ümügül Tasim: “Inderdaad! Gezien de krapte op de arbeidsmarkt moeten we samen nieuwe invullingen vinden van huidige en toekomstige vacatures. Samen moeten we ervoor zorgen dat opleidingen aansluiten op de vraag uit de markt. Ook dienen huidige werknemers tijdig bijgeschoold te worden anders heb je bij een ouder personeelsbestand nog een ander probleem. Daarom denkt de gemeente Weert actief mee en zitten wij aan tafel bij alle betrokken partijen. De overheid kan dit namelijk niet alleen! Voor ondernemers is Konnekt’os het MVO-platform waar deze informatie met elkaar wordt gedeeld en voor een quickscan van plaatsingsmogelijkheden van arbeidsbeperkten kan Werk.Kom juist veel betekenen.”

Jamie van der Bruggen, (HR-manager Blankers Schoon): “Stel je hebt een baan en je komt – door wat voor redenen dan ook – in de schulden terecht. Of je zit met een ziek familielid. Al dit soort zorgen kunnen ertoe bijdragen dat je niet goed in je vel zit en op den duur kunt uitvallen op je werk. Met welke lastige vraag iemand ook zit: de werkgever is erbij gebaat dat iemand niet langdurig uitvalt. Ook dit is ‘duurzaam werken’. Dus – hoe moeilijk het ook soms is – práát met je werkgever voor het te laat is! Je werkgever kan je verder helpen of doorverwijzen.

Jamie van der Bruggen, (HR-manager Blankers Schoon): ‘Heb je zorgen waar je werk onder dreigt te gaan lijden? Praat erover! Een HRmedewerker kan je helpen met het vinden van oplossingen.’

Martijn van den Heuvel: “De gemeente Weert heeft armoedebestrijding hoog op de agenda staan. Werkenden kunnen hier een beroep op doen als er financiële problemen (dreigen te) komen. Onlangs hebben wij met werkgevers de ‘Moedige Dialoog’ gevoerd en met elkaar besproken wat het een bedrijf kost als je niet goed voor je personeel zorgt. Dat gesprek wilden wij als gemeente aan de ‘voorkant’ voeren. Er kwamen verfrissende ideeën boven tafel van ondernemerszijde.” Ruud Danklof: “Laatst hadden wij iemand die door de terugbetaling van toeslagen aan de Belastingdienst in de problemen was gekomen. Zijn bewindvoerder nam contact met ons op en wat eerst een negatieve insteek was, kreeg een positieve wending. Blankers Schoon gaat nu samenwerken met deze bewindvoerder zodat wij onze mensen goed kunnen helpen én voorkomen dat ze uitvallen. Een gevolg van de ‘Moedige Dialoog’ was dat samenwerkende werkgevers een schuldhulpverleningsfonds in het leven riepen om direct te kunnen helpen!”

Ook persoonlijke vragen over ‘duurzame inzetbaarheid, armoedebestrijding (ook voor werkenden), schuldhulpverlening en anderszins stel je via www.weert.nl/devraagwijzer.

Martijn van den Heuvel: “De boodschap is: heb je als werknemer een vraag? Stel hem dan! En als je werkgever of HR-medewerker een brug te ver is, neem dan contact op met de gemeentelijke Vraagwijzer of een jobcoach/ re-integratiespecialist als LOKET3. Er zijn zoveel mogelijkheden om te voorkomen dat iemand langdurig, om wat voor reden dan ook, uitvalt. Talloze mogelijkheden om bij te scholen bijvoorbeeld. Alleen vragende mensen zijn te helpen. Als wethouder wilde ik daarom naast Economische Zaken de portefeuille Participatie ook op mij nemen want beide liggen zo ontzettend dicht bij elkaar! En alleen gezamenlijk kunnen wij ervoor zorgen dat iedereen vitaal, gezond en met plezier naar zijn of haar werk kan blijven gaan. Dat draagt alleen maar bij aan ieders – DUURZAME – levensvreugde!”

Die laatste uitspraak wordt instemmend bevestigd door de zes tafelgenoten.

Deelnemers aan dit GesprekinMeervoud:
Martijn van den Heuvel, wethouder Economische Zaken: gemeente Weert.

Ümügül Tasim, teamleider Participatiewet: gemeente Weert.

LOKET3
Milou Houtman en Patrick Idema eigenaren LOKET3:
www.loket3.nl

Blankers Schoon:
Ruud Danklof directeur Blankers Schoon: www.blankersschoon.nl

Jamie van der Bruggen, HR manager Blankers Schoon: www.blankersschoon.nl