Over vrouwen

Voor mij als vrouwelijke burgemeester is het een mooie gelegenheid om in deze VrouwSpecial van Weert Magazine iets over ‘vrouwen’ te schrijven.

Laat ik beginnen met mijn mening dat ik er in principe geen voorstander van ben om, bijvoorbeeld in een vacaturetekst, te vermelden dat de voorkeur uitgaat naar een vrouw (of man). Soms is het juist wenselijk een vrouw in een team te benoemen, als dat team bijvoorbeeld uit allemaal mannen bestaat. Het omgekeerde kan overigens evengoed het geval zijn. Toch blijf ik erbij dat het zo zou moeten zijn, dat altijd de beste kandidaat gekozen wordt en eventueel bij volledig gelijke geschiktheid, de voorkeur uitgaat naar een vrouw. Dan is de selectie primair gericht op de kwaliteit.

Dat naast de biologische verschillen mannen en vrouwen van nature anders zijn, is wetenschappelijk bewezen. Er is uit veel onderzoek en testen met zeer jonge baby’s gebleken dat jongens en meisjes verschillen. De hersens zijn anders ontwikkeld, waardoor de interesses en talenten ook anders zijn. Het is geen kwestie van beter of minder, maar anders. Vanzelfsprekend is dit heel generalistisch en zijn er natuurlijk veel mensen, die niet passen in dit algemene beeld.

Mijn eigen ervaringen zijn er vooral op gericht dat de samenwerking tussen mannen en vrouwen heel prettig is. Ze vullen elkaar meestal goed aan en de eigenschappen van beiden kunnen een team goed versterken.

Jarenlang bestond de mening dat met name Limburg achterliep in de emancipatie van vrouwen en dat er actief ingezet moest worden op de deelname van vrouwen in allerlei beroepen. Ik heb de indruk dat dit wel aardig gelukt is. Er zijn steeds meer vrouwen in leidinggevende posities. Dat ‘glazen plafond’ is ondertussen wel doorbroken. Als ik alleen al in mijn beroepsgroep kijk, zijn er procentueel in de provincie Limburg de meeste vrouwelijke burgemeesters. Waarbij opgemerkt moet worden dat Limburg natuurlijk niet de meeste gemeenten heeft van de provincies in ons land, maar toch! Vorig jaar waren de vrouwelijke burgemeesters nog landelijk nieuws. Er waren rond de zomer van 2019 nog nooit eerder zoveel vrouwelijke burgemeesters. Dat waren er toen 101, wat neerkomt op 29% van het totaal.

Zoals u weet ben ik waarnemend burgemeester in Weert. U heeft recent online of via papier allemaal uw mening kunnen geven over eigenschappen waar een nieuwe burgemeester volgens u aan moet voldoen. Het criteria man/vrouw stond hier niet bij. U zult begrijpen dat ik dan ook erg nieuwsgierig ben aan welke vrouw, of man, ik de ambtsketen over mag dragen.

Als laatste wil ik toch nog iets kwijt. Het blijft echter nog steeds een feit, dat aan een vrouw vaak gevraagd wordt hoe ze een bepaalde baan combineert met haar gezin, terwijl dat voor een man kennelijk geen vraag is.

Er blijft nog werk aan de winkel!

Ina Leppink-Schuitema, waarnemend burgemeester van Weert