Nieuwe directeur zet volop in op nieuwe koers Risse Groep

‘Samen maken we werk van talent’

Sinds 1 januari jl. is Niek Eijsberg directeur van Risse Groep. De 34-jarige Eijsberg was hiervoor al twee jaar actief als manager Industrie en Commercie binnen de organisatie. Na een interne sollicitatieprocedure is hij benoemd tot directeur en kan hij de nieuwe toekomstvisie van het bedrijf in praktijk brengen. Een visie waaraan hij sinds zijn komst in januari 2021 heeft meegeschreven en waarin de medewerkers van De Risse centraal staan. Niek: “Binnen Risse Groep helpen we mensen te groeien zodat ze volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. We stimuleren hun talent en ontwikkeling en doen dat hier intern op onze unieke ontwikkelcampus of bij onze partners.” 
Tijd voor een toelichting.

Verliefd

Niek Eijsberg (34) is geboren in Middelburg en kwam in zijn jeugd vaak in Maastricht. “Ik werd daar verliefd op de provincie en jaren later op een meisje uit Ospel.” Niek heeft oorspronkelijk een HRM-achtergrond. Hij werkte jarenlang als commercieel directeur bij een internationaal distributiebedrijf. Toch bleek dat werken met mensen dichter bij hem lag. “Tijdens mijn MBA-opleiding vroeg ik me af ‘waar word ik in mijn werk nu echt gelukkig van’?” 

Zodoende maakte hij eind 2020 de overstap naar het sociaal werkbedrijf Risse Groep. Inmiddels woont Niek met zijn gezin (partner en twee zoons) in Weert. Niek: “Hier bij De Risse kan ik iets betekenen voor mensen. We hebben met onze medewerkers, onze aandeelhouders (gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck red.), het bestuur, RvC en met onze partners in de regio een half jaar gewerkt aan onze toekomstvisie. Deze moest weer aansluiten bij de veranderende markt en wetgeving en een duidelijke stip op de horizon bieden. Een heel mooi, boeiend en uitdagend proces. Ik ben trots dat ik nu als directeur de kar mag gaan trekken om met ons energieke team uitvoering te geven aan deze mooie visie.”

Talent centraal

Risse Groep zet zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Dit is een zeer diverse groep mensen. Het kan gaan om mensen met een aangeboren beperking, maar ook om mensen die door een ongeval, ziekte of situatie (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig hebben om aan het werk te komen. Na de invoering van de Participatiewet is de doelgroep voor Risse Groep veel breder geworden. Ook inwoners met een bijstandsuitkering, statushouders en langdurig werklozen met allerlei achtergronden  (van laag- tot hoogopgeleid) komen in aanmerking voor de diensten van Risse Groep.   
Niek: “Al deze mensen proberen we zo goed mogelijk te begeleiden naar een passende plek op de arbeidsmarkt. Deze verandering vraagt van ons een andere werkwijze. We gaan nu uit van de talenten van mensen. Wat kunnen ze wél, in plaats van te constateren wat ze niet kunnen. Risse Groep verandert van werkbedrijf naar ontwikkelbedrijf. Voorheen voerden medewerkers hier voornamelijk eenvoudig werk uit in opdracht van bedrijven. Tegenwoordig hebben we leerlijnen en werken onze medewerkers zoveel mogelijk op locatie bij partnerbedrijven in de regio. Dit doen ze onder begeleiding van onze eigen werkcoaches en ontwikkelcoaches (Werken op Locatie) of ze worden gedetacheerd door Werk.Kom, het Werkgeversservicepunt van de regio (onderdeel van Risse Groep). We zoeken dus met onze partners naar een passende omgeving en passende werkzaamheden die aansluiten bij de ontwikkeling van onze mensen. Onze missie luidt dan ook: Samen maken we werk van talent!
We ontwikkelen de talenten die de mensen hebben, samen met partners als het UWV, PSW-dagbesteding, regionaal onderwijs zoals de Widdonckschool en het Kwadrant en tal van bedrijven in onze regio. Een aantal van deze partners zijn bij ons op het terrein gehuisvest waardoor medewerkers intern opgeleid worden. We bieden op deze manier een ‘ontwikkelcampus’ voor alle leeftijden. En die opzet is uniek in Nederland.”

Werk is belangrijk

“Ons doel is om mensen te ontwikkelen én te begeleiden naar een passende plek op de arbeidsmarkt. Want werk is superbelangrijk. Het biedt mensen eigenwaarde, onafhankelijkheid, zelfvertrouwen en het gevoel ‘ik hoor erbij’. Ze krijgen structuur, hebben collega’s en zijn onderdeel van de maatschappij. Mensen maken dan stappen. Daarbij is het belangrijk dat wij ook een vangnet bieden als het even wat minder gaat en iemand dreigt terug te vallen.”     

Brede doelgroep

Om aan te geven hoe breed de doelgroep is, geeft Niek ook enkele zijstappen aan. “Jonge schoolverlaters die even geen richting vinden worden onder onze vleugels gericht begeleid. Wat vinden ze leuk, wat hebben ze nodig en welke stage kunnen we ze aanbieden? Dat gebeurt dan in samenwerking met scholen. Ook hier op de ontwikkelcampus. De Widdonckschool heeft hier bijvoorbeeld een afdeling houtbewerking ingericht. Ook worden er door onze logistieke afdeling heftruckopleidingen (zelfs een-op-een) aangeboden. We hebben op de ontwikkelcampus dus meerdere leerlijnen en trainingen ingericht om mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling.
Tot slot is onze inzet óók gericht op het voorkomen van maatschappelijke uitval en beperkt het zodoende extra kosten en uitkeringen die we met onze werkwijze voorkomen. Maar het zorgt bovenal voor gelukkige en gemotiveerde mensen. Dáár draaien onze inspanningen om. Dat is waar we het samen met onze partners voor doen”, rondt de bevlogen directeur af.

Bent u als ondernemer benieuwd naar de visie en mogelijkheden van Risse Groep of wilt u een kijkje komen nemen op onze ontwikkelcampus? Neem dan gerust contact met ons op, dan zorgen wij dat de koffie klaarstaat.

Risse Groep, ontwikkelcampus
Risseweg 8, 6004 RM Weert 
communicatie@risse.nl |  06-45 38 43 62