Moeselkapel, staat al jaren open voor iedereen

De Moeselkapel dateert uit 1912. Ontstaan nadat een leegstaande boterfabriek in 1909 werd omgebouwd tot ‘kapel’ voor een boerenbruiloft met carnaval. Omwonenden deden het verzoek er een echte kapel van te maken. Met steun vanuit het bisdom en de St. Martinus-parochie ontstond de kapel, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Zo werd de Moeselkapel een Mariakapel. In deze VrouwSpecial een speciaal plekje voor Maria! 

De eigenaren van de boterfabriek hadden het gebouw geschonken. Een terrein van 700 ha rondom de fabriek werd publiekelijk verpacht, wat zorgde voor een groot kapitaal waarvan de kapel gebouwd kon worden. Na de ingebruikname kende de kapel een grote toeloop. Mensen uit heel Weert kwamen er ‘s zondags de rozenkrans bidden en als iemand het sacrament der zieken had ontvangen, baden buurtbewoners drie avonden op rij de rozenkrans in de kapel. Maar ook negen dagen op rij een noveen houden was een gewoonte in die tijd. Door de hoge inkomsten in de eerste jaren werd in 1926 begonnen met de bouw van een nieuwe kapel. Nog steeds is de Moeselkapel dé plek bij uitstek waar mensen een kaarsje komen branden.

Het beeld van O.L. Vrouwe is in de kapel centraal geplaatst in een nis in een grot naar het voorbeeld in Lourdes. Rondom het Mariabeeld zijn in een grote krans lampjes aangebracht die gaan branden als er geld in de automaat wordt gedaan. Voor de grot staat het beeld van de H. Bernadette. Voor haar zou Maria in de grot in Lourdes verschenen zijn. Regelmatig hangen bezoekers een rozenkrans om de handen van Bernadette.
De kapel beschikt over een grote groep van vrijwilligers, twee van hen zijn Pierre Piepers en Mat van Gemert. Zij onderhouden en verbeteren de kapel waar mogelijk. Zo is het kruis op het altaar geplaatst in een troonhemeltje, gemaakt van oude banken uit de kapel. De Godslamp boven het altaar is op de kop getikt uit een kerkgebouw dat afgebroken zou worden. De lamp bevat een kaars die altijd brandt als er hosties in het tabernakel zijn omdat ‘de Heer dan aanwezig is’. 

Van oudsher is de Moeselkapel zeer geliefd bij gelovigen om een kaars op te steken. Vooral de grote noveenkaarsen zijn in trek. Vaak worden dan mooie en kwetsbare intenties opgeschreven in het boek dat achter in de kapel ligt. In de examentijd komen ook veel jongeren een kaarsje branden om Maria om hulp vragen. Weken later is in het intentieboek dan een dankwoord te lezen als het examen succesvol was. Omdat mensen tegenwoordig weinig of geen kleingeld op zak hebben, is het ook mogelijk om digitaal te betalen met een QR-code. 

Achter de grot is de zeer kleine sacristie waar de priester zich omkleedt en de mis voorbereidt. Hier staat ook apparatuur, zoals wifi, monitoren van camerabewaking, cd-speler en -brander. Apparatuur voor de ringleiding voor slechthorenden is ingebouwd in de ruimte die met een sierlijk hekwerk wordt afgesloten.
In 2012 – aan de vooravond van haar eeuwfeest – onderging de kapel een zeer grote renovatie. Het dak werd geheel vernieuwd en geïsoleerd. De asbestdakbedekking werd vervangen door 8000 echte natuurleien. Via een donateursactie kon iedereen voor € 10,- symbolisch een ‘lei kopen’. Aan de binnenkant van het dak werd de oude dakisolatie en de blauwe verflaag verwijderd en zijn de oorspronkelijke schilderingen en motieven aangebracht. 

Naast het altaar hangt de oude torenklok die vroeger vanuit de hal met een touw werd geluid. Maar omdat de klank te veel leek op de bel van de ijscoman is een zwaardere klok in de toren gehangen en kreeg de torenklok (uit 1724!) een plek naast het altaar.
In de halfronde achterzijde van de kapel zijn vijf glas-in-lood ramen te zien. Centraal een rond raam met het Heilig Hart-afbeelding met aan beide zijden eenvoudige ramen die geschonken zijn door oud-priesters.

In het halletje bij de entree zijn aan beide zijden zogeheten devotietegels aangebracht. Het gaat dan vooral om dankbaarheid naar Maria. Ook tegenwoordig nog worden geregeld tegeltjes geplaats. Iedereen die hier behoefte aan heeft wordt in staat gesteld (in overleg) een tegel te plaatsen. In de kapel vinden nog diensten plaats op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 9.00 uur. Uiteraard is de kapel geliefd voor trouwerijen, doopfeesten en uitvaarten.

De kapel is iedere dag geopend van 9.00 tot 19.00 uur.