Misvormd zelfbeeld

Politici hanteren nogal eens de uitdrukking: “Ik herken mij niet in het geschetste beeld.” Dit soort volksvertegenwoordigers herkent zichzelf niet eens in hun eigen spiegelbeeld.

De leukste ervaring op dit gebied had ik 12 maart 2005 op de jaarvergadering van de PvdA Limburg. Het organiserend comité had mij gevraagd de partij op een ludieke manier een spiegel voor te houden. Ik koos ervoor mij als Tom de Caluwé, sociotherapeut en moraalanalyticus, op de sprekerslijst te laten plaatsen. Voor menig PvdA-er bleek mijn ludieke oorwassing een serieuze aanval op hun zelfbeeld wat leidde tot luidruchtig verzet. 

In 2005 stond de PvdA in onze provincie bol van de rellen en dagblad De Limburger hielp mij in mijn voorbereiding aan vele incidenten die het rechtvaardigden de betreffende politici een spiegel voor te houden: De dames Tans en Minken bijvoorbeeld. Zij trokken in de media de beerput helemaal open en eisten dat het fractiebestuur moest opstappen; Binnen het college van gedeputeerden konden de PvdA coryfeeën Wolfs en Kersten niet meer door één deur; De Roermondse PvdA verkeerde in crisis; Statenlid Hein Tilborgs was totaal de weg kwijt en ‘kroonprins’ Frans Timmermans maakte pa Eurlings in de krant met de grond gelijk over diens imagoplannen voor Limburg. Zelf stelde hij daar enkel loze kreten tegenover: ‘Open de ramen van het provinciehuis, ontwikkel een helder, coherent en visionair beleid, analoog aan de visie van grote bedrijven op Europese ontwikkelingen en het komt vanzelf goed met het imago.’

Genoeg stof dus om de helft van de zaal gniffelend te laten genieten van het tandenknarsen van de andere helft.

Aan het eind van mijn betoog sprong een enkel ‘slachtoffer’ verbolgen op, roepend onder geen beding deel te zullen nemen aan de door mij aangekondigde workshops: 

“Resumé, welke lessen wil ik u vandaag meegeven?

  1. Vergeet Limburg. Omarm de ideeën van professor Rudy Andeweg uit Leiden. Limburg is passé, een stippellijn op een kaart. Denk in landsdelen en regio’s.
  2. Als u al nadenkt, denk dan in CC. Dat is Creatief en Concreet.
  3. Verander van perspectief en bekijk de standpunten van uw opponent vanuit zijn of haar schoenen.

In tegenstelling tot Frans Timmermans wil ik dit concreet maken. Zo dadelijk starten wij in zaal Douven de workshop ‘Shoe-strings’. Bij binnenkomst doen wij onze schoenen uit, knopen die bij elkaar, gooien ze op één hoop en halen er dan willekeurig een ander paar uit. We halen de knopen eruit, (Let op de symboliek!) doen deze schoenen aan en lossen onze interne conflicten op door de dialoog met de eigenaar aan te gaan. 

In de Boessen-zaal start gelijktijdig de workshop ‘Meet me down under’ waarbij u in een Pietje Bell-achtige sfeer, zittend onder de tafels (een creatief uitdagende omgeving!), plannen ontwikkelt die tot koerswijziging leiden.

Ik dank u voor uw aandacht.”

Na afloop kreeg ik van velen die door hadden dat ik niet al te serieus moest worden genomen een hartelijke handdruk … maar niet van de kroonprins! 

Ton Adriaens