Met de hele klas nar het theater

Wat draagt een bezoek aan een theatervoorstelling bij aan de culturele opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen? Om dat antwoord te geven nodigt het Munttheater scholen, leerkrachten en gezinnen uit om zelf een van de vele educatie- of familievoorstellingen te komen beleven die er in het schooljaar 2020-2021 geprogrammeerd staan. Uiteraard moet ook het theater nog even afwachten of- en zo ja, hoe de deuren weer geopend mogen worden in verband met corona en de 1,5 meter maatschappij. In ieder geval zijn er plannen genoeg!

Theater is meer dan televisie op een podium. Goed jeugdtheater neemt kinderen mee in een magische wereld, prikkelt hun fantasie, inspireert en daagt hen uit. Dat kan mooi, anders of lelijk zijn, het kan je laten lachen, je verbazen, ontroeren of misschien ongemakkelijk laten voelen. Het doet íets met je. Daarom hoopt het Munttheater de speciale kinderloper snel uit te kunnen rollen voor alle kinderen, ouders en scholen om een middag te beleven die ze niet snel meer vergeten.

Samenwerking gezelschappen

Om een afwisselend en uitdagend programma te brengen, werkt het Munttheater nauw samen met professionele gezelschappen die gelaagd en avontuurlijk kwaliteitstheater maken. Het Laagland uit Sittard, SALLY Dansgezelschap uit Maastricht, philharmonie zuidnederland en Oorkaan. Deze gezelschappen werken vaak samen om een mooie mix (cross-overs) te maken, elk vanuit hun eigen discipline, en daarmee een breed palet van genres in één voorstelling aan te bieden. Zo kunnen leerlingen kennismaken met alle vormen van podiumkunst: van klassiek ballet tot popmuziek, van toneel tot cabaret.

Educatieprogramma

Een theaterbeleving voor alle basisschoolleerlingen uit Weert en omgeving! In seizoen 2020-2021 kunnen alle leerlingen terecht voor een voorstelling die past in de belevingswereld van hun eigen leeftijd en groep. Met daaraan gekoppeld een educatieprogramma met achtergrondinformatie, opdrachten en filmpjes om het theaterbezoek voor te bereiden, en na afloop de voorstelling na te bespreken in de klas. Alle voorstellingen sluiten aan op de – op school geldende – kerndoelen en zijn veelal uitgezocht in samenspraak met het onderwijs.

Aanbod voor 2020-2021

Er is een bont palet aan voorstellingen te zien in schooljaar 2020-2021: in samenwerking met Bruna Weert komt tijdens de Boekenweek Tosca Menten naar het theater met de voorstelling ‘Knotsknettergek’. In de veelgeprezen voorstelling ‘Keihard’ van Sally Dansgezelschap Maastricht worden de leerlingen van de groepen 7 en 8 betrokken bij de dansvoorstelling door contact en interactie. ‘Vreemde Eend’ van Het Laagland en Sally sluit aan bij de themamaand ‘Weert Respecteert’: voor de kleinste groepen wordt in een speelse mix van dans en theater het thema ‘anders zijn’ behandeld. De klassieke muziekgezelschappen philharmonie zuidnederland en Oorkaan bieden met de voorstellingen ‘Vreemde Streken’ en ‘Broer’ bijzondere (interactieve) muziekvoorstellingen voor de middengroepen.

Betaalbaar

Om het theaterbezoek toegankelijk te maken voor alle scholen biedt het Munttheater het educatieprogramma voor het basisonderwijs tegen een vaste lage eenheidsprijs per leerling aan. Want dat is het doel: elk kind de kans bieden om gedurende de jaren op de basisschool zo veel mogelijk theatervoorstellingen te beleven. Leuker dan dit wordt leren niet! Dit wil je je leerlingen meegeven. Kijk voor meer info op www.munttheater.nl/educatie

Bijzondere Backstage Theater Tour

Ben je zelf docent en wil je met je klas op een ander moment het Munttheater backstage bezoeken? Ook dat kan! Groep 5 t/m 8 kan met hun individuele klas komen kijken tijdens de ‘Bijzondere Backstage Theater Tour’, ontwikkeld in samenwerking met Het Laagland. Een theatrale interactieve rondleiding achter de schermen van het theater. Een beleving van anderhalf uur waar de leerlingen zelf op de vloer aan de slag mogen en plekken bezoeken waar het publiek normaal niet mag komen.

Familievoorstellingen

Naast de educatieve voorstellingen onder schooltijd heeft het Munttheater zoals altijd ook weer een zeer afwisselende familieprogrammering voor alle leeftijden in het reguliere programma van 2020-2021. Voorstellingen om samen met de familie even te ontsnappen aan de werkelijkheid en een stap te zetten in de magische wereld van het theater! Vanwege corona volgt de bekendmaking van het nieuwe programma 2020-2021 op een latere datum.