Mensen met dementie passende zorg en ondersteuning bieden

Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert

Wanneer uw naaste dementie heeft, is het belangrijk om op een goede manier met deze ziekte om te gaan. Hoe kunt u de persoon met dementie het beste benaderen? Hoe kunt u omgaan met dementie? En wat kunt u beter niet doen? Wij zetten 10 tips voor u op een rij.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Weert samen met (maatschappelijke) organisaties, zorgaanbieders, vrijwilligers, ondernemers, seniorenverenigingen en mantelzorgers nagedacht over deze vraag. Gezamenlijk is een Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert opgesteld waarin onderstaande ambitie centraal staat: Weert is een solidaire samenleving met ruimte

en respect voor mensen met een vorm van dementie en hun omgeving. Wij vinden het belangrijk om mensen die met dementie te maken krijgen, passende zorg en ondersteuning te bieden zodat hun kwaliteit van leven zoveel mogelijk past bij hun behoefte. In Weert is het voor mensen met dementie mogelijk om deel te nemen aan alledaagse activiteiten. Het is belangrijk dat inwoners meer weten over dementie en hoe om te gaan met mensen die dementie hebben. Ze weten wat ze zelf kunnen doen om die mensen en hun familie te steunen.

De komende jaren zal gewerkt worden aan een dementievriendelijk Weert, door middel van tal van activiteiten. In dit artikel willen wij een tweetal projecten uitlichten die van grote meerwaarde kunnen zijn voor personen met dementie en hun mantelzorgers.

 

TIPS over het omgaan met personen met dementie

Wanneer uw naaste dementie heeft, is het belangrijk om op een goede manier met deze ziekte om te gaan. Hoe kunt u de persoon met dementie het beste benaderen? Hoe kunt u omgaan met dementie? En wat kunt u beter niet doen? Wij zetten 10 tips voor u op een rij.

• Plan regelmatige rustmomenten in op de dag, zodat prikkels en informatie verwerkt kunnen worden. • Kom in beweging. Zoek hierbij naar een manier die uw naaste prettig vindt. Gaat u liever niet wandelen? Dan kunt u misschien samen tuinieren.
• Trek de aandacht wanneer u iets wilt zeggen. Leg bijvoorbeeld even uw hand op de arm van uw naaste en maak oogcontact.
• Praat in korte zinnen. Gebruik in elke zin maar één boodschap. En wacht even totdat uw naaste de tekst heeft verwerkt.
• Lach met elkaar en gebruik humor.
• Hang een duidelijke kalender en klok op. Stimuleer uw naaste om klok te kijken en gebeurtenissen af te strepen zodra ze hebben plaatsgevonden.
• Zorg voor structuur: een duidelijke dagindeling geeft de persoon met dementie houvast.
• Probeer uw naaste niet te veel te corrigeren of tegen te spreken. Dat confronteert de persoon met dementie met wat hij niet meer kan of weet.
• Test uw naaste niet door hem veel vragen te stellen, bijvoorbeeld het laten opnoemen van de namen van de kinderen.
• Gedraag u niet vrolijker dan u zich voelt. Uw naaste merkt het wanneer u niet echt vrolijk bent. 
Bron: www.alzheimer-nederland.nl 

Dementiemaatje Annie Bonnen met cliënt


Wil jij ook iets betekenen voor iemand met dementie? Voor meer info kun je terecht bij Punt Welzijn: 0495-697900 mantelzorg@puntwelzijn.nl

Dementiemaatjes

Een maatje komt bij de persoon met dementie thuis, biedt gezelschap en dient als ‘praatpaal’ voor de mantelzorger. Het gaat vooral om het aanwezig zijn, het luisteren en aandacht geven. Het maatje kan eventueel ook wat tips geven over de dagelijkse gang van zaken. Dit geeft de mantelzorger ademruimte om iets voor zichzelf te doen en de dagelijkse zorg voor zijn naaste tijdelijk los te laten. Een maatje kan, in overleg met de mantelzorger, leuke dingen doen met degene met dementie. Als dementiemaatje krijg je gratis scholing aangeboden in de vorm van een cursus waarin je veel leert over de verschillende vormen van dementie en hoe je omgaat met mensen met dementie. Ook wordt er aandacht besteed aan de rol van mantelzorgers en de invloed die dementie op hun leven kan hebben. Een casemanager dementie begeleidt de dementiemaatjes. 

“Het is zo mooi en dankbaar werk dat mij erg veel voldoening schenkt.” Aan het woord is Annie Boonen, die al jaren dementiemaatje is. Annie (72) heeft jaren in de verpleging gewerkt waarvan 12 jaar met mensen met dementie. “Zorgen zit in je”, vertelt ze. “Ik ben jaren met de Zonnebloem met zieken mee
op reis geweest en de laatste jaren met de stichting AlleGoeds die mensen met dementie en hun mantelzorger een week vakantie aanbiedt. Dat werk verrijkt me en dat vind ik ook in het maatjesproject. Punt Welzijn en een casemanager dementie brengen jou als maatje in contact met de zorgvrager en zijn/haar mantelzorger. De bedoeling is dat je leuke dingen doet met de persoon. Geen verpleegkundige handelingen, alleen maar zorgen voor gezelschap en ontspanning. Vaak ga ik met ze wandelen. Bij minder goed weer gaan we kaarten, Rummikub spelen, een praatje maken of liedjes zingen. Hierdoor wordt de mantelzorger (vaak de partner) ontlast en kan even tijd voor zichzelf nemen. De bezoeken die ik afleg gaan in overleg, net als de frequentie. Meestal zijn het vaste dagdelen, waardoor er duidelijkheid en vastigheid is bij de cliënten. Veelal betreft het ouderen. Meerdere keren per jaar hebben we overleg, met Punt Welzijn, de casemanagers dementie en de andere maatjes. We luisteren hierbij naar elkaars ervaringen en eventuele vragen. De ondersteuning is prettig en via opleidingen worden nieuwe maatjes getraind en wegwijs gemaakt in dementie. Ook ontvangen we een paar keer per jaar een bedankje. Door mijn werk in de zorg heb ik ervaring in het omgaan met mensen met dementie. Er zijn meerdere vormen en stadia die kunnen zorgen voor andere reacties en houding. Mantelzorgers staan erg dichtbij (meestal de partner, kinderen of buren) en hebben naast de zorg- en huishoudelijke taken ook emotioneel nogal wat te verwerken. Doordat wij een band met de mantelzorgers opbouwen, kunnen zij hun hart luchten en hun verhalen kwijt”.

Huisartsen en geriaters schatten in wanneer er bij iemand sprake is van beginnende dementie. Punt Welzijn kan door professionals of mantelzorgers ingeschakeld worden om de mantelzorger te ondersteunen. Punt Welzijn zoekt een match en houdt het traject in de gaten. Annie: “We zijn vrij om invulling aan onze taak te geven en hoeven niet te rapporteren. Wat je met de persoon doet hangt ook af van zijn of haar situatie. Veelal komen ouderen met de ziekte dementie te weinig buiten. Wij kunnen daar invulling aan geven door met ze naar buiten te gaan. Lopen aan de arm, met de rollator of in de rolstoel.

Want bewegen is goed en belangrijk, zeker in de buitenlucht en de zon. Mensen met de ziekte dementie zijn blij als we komen, maar ze zijn soms ongeremd en onvoorspelbaar in hun reactie. Dat maakt het erg bijzonder. Het is zo mooi om in deze fase iets te kunnen betekenen voor hen en hun mantelzorger. Ik zou mensen willen stimuleren om te overwegen ook ‘maatje’ te worden. Het is een zeer zinvolle besteding die niet alleen anderen blij maakt maar ook jezelf. Doen!”

Programma voor mensen met dementie

Dit jaar is SGL gestart met het nieuwe programma Dimenzie in het Bibliocenter in Weert.

Dimenzie is een programma voor vitale mensen met dementie die actief willen blijven, maatschappelijk betrokken zijn en zo lang mogelijk zelfstandig willen leven.  Het programma richt zich op alledaagse onderwerpen van de maatschappij. Actuele thema’s, literatuur, kunst, politiek; het zijn allemaal onderwerpen die genoeg gespreksstof geven en tot mooie gesprekken kunnen leiden. Ook daarmee houden deelnemers hun hersenen fit! Voor mensen die het leuk vinden om met anderen over deze uiteenlopende onderwerpen te praten is dit programma zeer geschikt. De onderwerpen worden samen bepaald. Indien mogelijk wordt er een atelier of museum bezocht. Mooi aan de samenwerking met de bibliotheek is dat de deelnemers gebruik kunnen maken van de collectie boeken en films van de bibliotheek. Deelnemers kunnen ook aansluiten bij lezingen die in de bibliotheek worden gegeven. 

Wat het programma Dimenzie uniek maakt, is het feit dat deelnemers terecht komen bij mensen met dezelfde leeftijd en interesses. De groep bestaat uit maximaal 12 personen en elke deelnemer kan daarbij aangeven wat hij of zij wil leren. Deze vorm van maatwerk en specialiseren zorgt voor passende programma’s. Actief blijven met naasten, hobby’s, bewegen, het alledaagse, staat daarbij centraal. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven en midden in het leven staan, ook mét de veranderingen die bij dementie voorkomen, daar gaat het om!