Medicijnen mee op reis

Vakantietijd, dus tijd om de koffers te pakken. Denk bij het inpakken van uw medicijnen ook aan de regelgeving in het vakantieland!
Veel van onze cliënten komen in onze apotheek om een actueel overzicht van de medicatie op te vragen voor vakantie. Dat is wel zo verstandig en kan goed van pas komen als er zorg moet worden
verleend in het buitenland.
Ook via onze Serviceapotheek app op je telefoon heb je eenvoudig toegang tot je eigen medicijndossier met alle relevante gegevens voor onderweg.
In tegenstelling tot wat sommigen patiënten denken, is het medicijnpaspoort géén geldige medicijnverklaring om elk middel mee te nemen naar het buitenland.

Als u geneesmiddelen meeneemt die onder de Opiumwet vallen, is in de landen van het Schengengebied (grofweg: de EU-landen met enkele uitzonderingen – zie www.hetcak.nl) altijd een zogenaamde Schengenverklaring noodzakelijk.

Niet alleen de sterke morfine-afgeleide pijnstillers vallen onder de Opiumwet!
Onder de opiumwetgeneesmiddelen vallen naast de opioïden en cannabis ook slaap- en kalmeringsmiddelen en ADHD-medicijnen. Gebruikt u bijvoorbeeld lorazepam of diazepam dan zijn daarvoor Schengenverklaringen noodzakelijk.

Buiten de Schengenlanden varieert de regelgeving nogal. Bovendien zijn daarvoor andere regelingen en verklaringen van toepassing. Zelfs geneesmiddelen die niet onder de Opiumwet vallen, mogen niet naar alle landen worden meegenomen. Zo is het verboden om nicotine-kauwgom mee te nemen naar Singapore. Als een patiënt nicotine-kauwgom gebruikt, moet de patiënt dit in een apotheek in Singapore kopen.
Met de Medicijnen mee op reis-hulp van het CAK kunt u zien welke stappen nodig zijn als u op reis gaat en medicijnen wilt meenemen. Bijvoorbeeld of er een medicijnverklaring nodig is. En zo ja, aan welke eisen deze moet voldoen.

Kijk ook op de info via apotheek.nl Medicijnen op reis voor algemene informatie over reizen met medicijnen!
We blijven denken in oplossingen en wensen u een fijne zomer!

drs. Pieter D.J. Zuijdgeest,
apotheker

Apotheek Zuijdgeest
www.apotheekzuijdgeest.nl