Medicijn APK

Afgelopen maand kwam er een bericht van de Patiëntenfederatie Nederland. Ongeveer een op de zes permanente medicijngebruikers in Nederland heeft geen tot nauwelijks contact met een zorgverlener over het medicijngebruik.

We merken in onze apotheek dat er veel vraag is naar informatie over geneesmiddelen. Veel van onze cliënten vinden het prettig om regelmatig contact te hebben over het geneesmiddelgebruik. Laagdrempelig contact via e-mail of via de service-apotheek app op de mobiel neemt steeds meer de plaats in van het telefoontje.
Ook wordt er veel gebeld vanuit de apotheek. Kort overleg met de cliënt welke afspraken er zijn gemaakt met de voorschrijver. ‘Wel zo prettig’, horen we vaak terug, want het ging allemaal zo snel in dat consult van een paar minuten.
Uw apotheek biedt daarnaast een farmaceutisch consult voor kortere vragen of indien gewenst een medicatie-review waarbij ook de voorschrijver(s) worden betrokken. Samen beslissen over medicijngebruik zorgt ervoor dat er meer vertrouwen is in het gebruik van de geneesmiddelen en dat zorgt er weer voor dat geneesmiddelen beter worden ingenomen.

Hoe zorgen we ervoor dat onze cliënten medicatie goed blijven gebruiken? In de praktijk blijkt dat geneesmiddelen vaak niet volgens het doseeradvies worden ingenomen. Tabletten worden vergeten of overgeslagen uit angst voor bijwerkingen. Het gevolg is vaak dat de behandeling niet voldoende aanslaat en dat er sterkere medicatie wordt voorgeschreven die ook weer tot meer bijwerkingen kan leiden.
Door samen met de cliënt te beslissen over de medicatie die wordt gebruikt, zien we dat het vertrouwen in de behandeling toeneemt en daardoor ook beter resultaat geeft.
We blijven denken in oplossingen!

drs. Pieter D.J. Zuijdgeest,
apotheker

Apotheek Zuijdgeest
www.apotheekzuijdgeest.nl