Maria Jacobs van Maastro: “Op mijn middelbare school in Weert start de rode draad voor mijn loopbaan”

Maastro: Innovatieve behandelingen van bestraling van kankerpatiënten.

Recentelijk had de eerste protonenpatiënt de primeur bij Maastro in Maastricht. Een innovatieve behandeling van bestraling voor kankerpatiënten. Aan het roer van dit radiotherapeutisch instituut staat Dr. Maria Jacobs als bestuurder. Ze groeide op in Ospel, in een tijd waarin ideële overtuigingen hoogtij vierde. “We leerden maatschappelijk betrokken te zijn en oog te hebben voor mensen met minder kansen,” aldus Maria Jacobs. “Nog altijd voor mij belangrijke drijfveren.”
 

Grote stad
Ze heeft goede herinneringen aan Ospel, een mooi en fijn dorp. Na de basisschool ging ze naar het Atheneum op het Philip van Horne Scholengemeenschap in Weert. “De grote stad lonkte,” vertelt ze. “En dus ging ik naar Eindhoven voor de studie Personeel en Organisatie. Hier was meer te zien en te beleven. Het was de tijd van volop dromen over een betere wereld. Die tijdsgeest heeft me zeker gevormd.”

Eigen visie  

Na haar studie ging ze werken als personeelsfunctionaris in de psychiatrie en in 1982 als sectorhoofd Personeelszaken in het ziekenhuis in Sittard. “Ik ontwikkelde een eigen visie. Tegelijkertijd ontdekte ik dat ik zelf aan het roer wilde staan. In 1994 stapte ik over naar een managementfunctie.” In 1996 schreef ze zich in voor de studie Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. “Ik leerde de dingen te zien vanuit een ander perspectief. In combinatie met mijn personeelswerk, versterkte dit mijn visie op goed management. In 2005 werd ik directeur van een aantal verpleeghuizen en thuiszorg in de Westelijke Mijnstreek: een grote organisatie met zo’n 1.500 medewerkers. Voor mij is dat nog altijd dé plek waar ik heb leren besturen.”

Wij-gevoel
In 2008 maakte Maria Jacobs de overstap naar Maastro, een innovatief radiotherapeutisch instituut in Maastricht. “Een kleine organisatie met ongeveer 300 medewerkers. Samen hebben we één focus: hoe kunnen we de zorg elke dag voor onze patiënten nog verder verbeteren? Dit doen we door patiëntenzorg te combineren met wetenschappelijk onderzoek. We hebben een sterke drive om onze onderzoeksresultaten zo snel mogelijk te gebruiken in de dagelijkse zorg voor onze patiënten. Voor ons is alleen het allerbeste goed genoeg voor onze patiënt. Dat creëert een sterk wij-gevoel en daarvan heeft de patiënt profijt.”

Enorme vooruitgang
Bij Maastro deed ze eveneens haar promotieonderzoek naar de manier waarop in Nederland innovaties plaatsvinden binnen de radiotherapie. Ze promoveerde hierop in 2017. “Wie nu de diagnose kanker krijgt, heeft gemiddeld ruim 60% kans om over 5 jaar nog te leven. Van de mensen die 60 jaar geleden de diagnose kanker kregen, was niet meer dan 25% na 5 jaar nog in leven. Een enorme vooruitgang! Die is vooral te danken aan de toename van wetenschappelijke kennis over kanker. Kennis die vervolgens wordt omgezet in innovatieve behandelingen. Daarnaast hebben eveneens diverse technische innovaties en organisatorische innovaties hun steentje bijgedragen.”

Belangrijke ontwikkeling
De innovatie waarmee Maastro onlangs is gestart, betreft dus de protonentherapie. Deze innovatieve behandeling kan de kans op bijwerkingen verminderen. “Dat is winst voor een kleine groep patiënten met kwetsbare organen dichtbij de tumor. In Zuidoost Nederland zijn we het enige radiotherapeutisch instituut dat protonentherapie aanbiedt. Een belangrijke ontwikkeling waarin Maastricht UMC+ voor 20% participeert. Ook werken we samen met ziekenhuizen in Eindhoven, Nijmegen, Arnhem/Deventer en Tilburg.”

Fascinatie
Voor haar promotie verdiepte Maria Jacobs zich eveneens in goede innovaties die niet werden geïmplementeerd. Daaruit bleek dat de helft van veel belovende innovaties niet verder is gekomen dan een wetenschappelijke publicatie. “Dat fascineert me. Waarom hebben patiënten er de ene keer wel profijt van en andere keer niet? Na mijn promotie ben ik hiermee verder gegaan. Eén dag in de week houd ik me nu bezig met wetenschappelijk onderzoek. Erg leuk om te doen. Het is heel inhoudelijk; het biedt een mooie afwisseling met mijn werk als bestuurder. Uiteindelijk hoop ik te komen tot een lijst die geregeld moet worden om een zo groot mogelijke kans van slagen te hebben om succesvol resultaten te kunnen omzetten ten gunste van de patiënt.”

Rode draad
Terugkijkend op haar loopbaan ziet ze als rode draad dat ze zich blijft inzetten voor mensen die kwetsbaar zijn. “Zo heb ik het vanuit mijn jeugd meegekregen. Mijn middelbare school in Weert vormt hiervan een belangrijk onderdeel. Natuurlijk heeft mijn visie zich verder ontwikkeld. Misschien zijn de hele ideële kantjes er wel wat van af. Door de jaren heen heb ik gezien wat realistisch is. Maar het uitgangspunt is uiteindelijk nooit veranderd; dat is ook mijn drijfveer als commissaris bij ZOWonen en toezichthouder bij Proteion. Het geeft mijn werk extra voldoening.”

Voor meer informatie over bestralingen van kankerpatiënten,
kijk op www.maastro.nl.
http://www.maastro.nl

Maria Jacobs