Maastro kan zóveel betekenen voor mensen met kanker

Het zijn enerverende jaren bij Maastro. Die staan geheel in het teken van de nieuwste radiotherapeutische behandeling voor kankerpatiënten. Maastro wil zo patiënten optimaal laten profiteren van de nieuwste technieken en inzichten. “Met protonentherapie kan het meebestralen van gezond weefsel aanzienlijk verminderd worden en kunnen we de kans verkleinen op sommige specifieke bijwerkingen die kunnen ontstaan bij radiotherapie,” aldus Maria Jacobs, bestuurder van Maastro.

Standaard bestraling Bestraling is vaak een vast onderdeel in de behandeling van kanker. De standaard bestraling wordt meestal toegediend met fotonen. Dit zijn hoogenergetische X-stralen die zowel een ingangs- als uitgangsdosis hebben, wat onder meer de richting van de bestraling bepaalt. De huidige fotonentechnieken zijn dermate geavanceerd dat ze meestal aan de strenge dosisbeperkingen van de gezonde organen voldoen, terwijl ze tegelijkertijd ook het te bestralen gebied goed bestralen. Echter bij een aantal patiënten blijkt de standaardbehandeling niet aan deze eisen te kunnen beantwoorden. Voor deze patiënten kan protonentherapie een uitkomst bieden om de kans op bijwerkingen te reduceren.

Zuidoost-Nederland
Welke specifieke bijwerkingen dat zijn, is natuurlijk afhankelijk van het type kanker en van de plek waar de kanker zich bevindt. Hierbij is te denken aan het sparen van het hart, het voorkomen van een droge mond, slikklachten, neurocognitieve achteruitgang (minder goed kunnen denken, concentreren en/of onthouden) en specifiekere hersenschade. De protonentherapie wordt slechts op drie plekken in Nederland gegeven. Naast Maastro in Maastricht, ook in Delft en Groningen. Maastro ontvangt voor deze behandeling dan ook patiënten uit geheel Zuidoost-Nederland.

Hoofd-hals en borst
Bij protonentherapie stopt de straling grotendeels in de tumor. Die komt hierdoor niet in het omliggende gezonde weefsel. Dat is vooral winst voor de omliggende risico-organen. “We zijn begonnen met patiënten met hoofd-halskanker,” vertelt Maria Jacobs. “Voor deze patiënten kunnen we met protonentherapie bijvoorbeeld de kans op slikklachten en een droge mond veel kleiner maken.” Daarna volgden de patiënten met borstkanker. Zij hebben vooral voordeel bij protonentherapie als het hart in de buurt ligt van het te bestralen gebied. Protonentherapie spaart immers het hart en kan de kans verlagen op het ontwikkelen van een hartinfarct in de jaren na de behandeling.

Neuro- en longkankerpatiënten
Intussen kunnen ook patiënten met hersentumoren voor protonentherapie terecht bij Maastro. En binnenkort eveneens patiënten met longkanker. Maria Jacobs: “Ook voor hen biedt behandeling met protonentherapie profijt. Bij patiënten met hersentumoren is de verwachting dat er minder achteruitgang is van de neurocognitieve functie. Bij longkankerpatiënten blijkt dat we de dosis op het hart kunnen verlagen en is er een verminderde kans op schade aan de longen en slokdarm.”

Planvergelijking
Patiënten met longkanker kunnen naar verwachting vanaf medio oktober naar Maastro komen voor protonentherapie. De ontwikkelingen voor protonentherapie gaan dus snel. Welke patiënten in aanmerking komen voor deze nieuwe behandeling, is onder andere afhankelijk van het tempo waarop landelijke protocollen voor protonentherapie voor specifieke tumorsoorten goedgekeurd worden. Hierin staat beschreven wanneer patiënten in aanmerking komen voor protonenbestraling. Uiteindelijk is de verwachting dat 3% van alle radiotherapie patiënten in aanmerking komt voor deze nieuwe behandeling.

Trots
Onderzoek is – naast patiëntenzorg en onderwijs – al vele jaren één van de drie pijlers van Maastro. Een succesvolle pijler; Maastro heeft een vooraanstaande positie opgebouwd binnen radiotherapie. “Wij willen zoveel mogelijk vernieuwing zo snel mogelijk doorvoeren. Ik ben dan ook enorm trots op onze kliniek en het baanbrekend werk dat wij doen met onderzoek, bestralingen en de allernieuwste protonentherapie. Maastro kan zóveel betekenen voor mensen met kanker. Wij willen dat onze patiënten optimaal profiteren van de nieuwste mogelijkheden van radiotherapie. Die drive zie je bij iedereen binnen onze organisatie. Onderzoekers en clinici komen regelmatig bij elkaar om samen af te stemmen welke behoeftes er zijn en waar kansen liggen. Er is wederzijdse betrokkenheid en begrip.” De ‘oogst’ van 2018 is te meten aan de meer dan 100 publicaties van wetenschappelijke resultaten, de ontvangst van enkele belangrijke awards en grants. Dat zegt veel over de kwaliteit van het onderzoek van Maastro. “Ook meten we hoeveel we daadwerkelijk implementeren in de kliniek. Daarin zien we duidelijk een stijging. Patiënten kunnen bij ons rekenen op radiotherapie volgens de nieuwste inzichten.”

Maastro. Voor meer informatie over bestralingen van kankerpatiënten kijk op www.maastro.nl