Loket3 begeleidt mensen op weg naar werk 

‘Wat wij doen is kijken naar het totaalplaatje’

Ze hebben allebei gewerkt in de commerciële sector van re-integratiebedrijven, Milou Houtman en Patrick Idema. Maar beiden hadden het gevoel: ‘dat kan ook op een andere manier’. Een manier waarbij het meer om de mens draait en minder om de opdrachten en cijfers. “Werken met je hart”, zoals ze het zelf noemen. Een kennismaking.

Milou (48) heeft een achtergrond als creatief therapeut in het speciaal onderwijs. “We gingen met kinderen met problemen aan de slag met beeldende opdrachten. Want alles wat je maakt is een vertaling van jezelf”, vertelt Milou. “Die kennis en ervaring kwam me erg goed van pas in het huidige werk.” Later werkte Milou nog als intercedente bij een uitzendbureau en, net als Patrick (47), bij een commercieel re-integratiebedrijf. De werkwijze daar was voor hen de prikkel om het op hun eigen manier te gaan doen. In 2013 zijn ze gestart met eigen re-integratiebedrijf Loket3.

Het team van Loket3, met 2e van links Milou en 4e van rechts Patrick.

Patrick legt uit: “In beginsel ondersteunden we jongvolwassenen vanuit de Wet Wajong en werkten we nauw samen met verschillende (speciaal)-onderwijsinstellingen. Momenteel gaan we geen enkele hulpvraag uit de weg en werken we veel samen met het UWV (Wajong, WIA, WW en Ziektewet) en diverse gemeenten waar we samenwerken vanuit de participatiewet en bijstand. Maar ook melden werkzoekenden zichzelf bij ons. Voor de duidelijkheid: we zijn geen uitzendbureau. We helpen mensen re-integreren in de samenleving. Onze kandidaten hebben een steuntje in de rug nodig om op termijn weer deel te gaan nemen aan het arbeidsproces of de juiste richting in het onderwijs.”

Loket3 is een kleinschalig re-integratiebedrijf met naast de eigenaren Milou en Patrick zeven medewerkers. De meesten daarvan zijn jobcoaches die de kandidaten gedurende het traject persoonlijk en als team motiveren, begeleiden en ondersteunen op meerdere leefgebieden. Milou: “Onze kandidaten hebben vaak een arbeidsbelemmering om uiteenlopende redenen. Dat kan van alles zijn. Ze hebben allemaal een verschillend niveau en zitten in verschillende fases in hun traject, de zogeheten participatieladder. Deze geeft aan waar mensen zich op dat moment bevinden en welke ondersteuning daarbij behoort. Hoe verder iemand zich ontwikkelt op deze ladder, hoe meer we hem/haar los kunnen laten en in laten stromen op weg naar werk. Dat kan een stagetraject zijn, onbetaald werk, een tijdelijke baan of uiteindelijk een betaalde baan met een vast contract. We streven naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.”

Patrick vult aan: “De begeleiding is altijd tijdelijk. Alleen is de duur enorm variabel. De ene kandidaat kent meer mentale (psychische) danwel fysieke uitdagingen dan de ander en vraagt dus meer tijd, aandacht en ondersteuning. Daar zit ook vaak de tegenstrijdigheid.

Vanuit onze opdrachtgevers (UWV en gemeentes) werken we vanuit vaste kaders en onderscheid Loket3 zich door veelal te werken vanuit persoonlijke betrokkenheid en een ‘out of the box’ denk- en handelswijze. Daar komt ons zorg-hart naar boven en laten we toch niet los.”

Milou: “Het hebben en houden van een betaalde baan is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Sommige mensen met een zogeheten ‘arbeidsbelemmering’ – achterstand tot de arbeidsmarkt –  raken in een isolement of een vicieuze cirkel die ze moeilijk zelfstandig kunnen doorbreken. Ze hebben een laag zelfbeeld, geen vertrouwen en zijn moeilijk bereikbaar. Daar zetten wij met onze coaches extra op in (veiligheid en vertrouwen). Wij gaan thuis bij mensen langs. We krijgen dan een goede indruk van hun woonomstandigheden en hun leefwijze. Waar nodig kunnen we ondersteunen met creatieve oplossingen voor praktische problemen. Vanaf dat moment blijven we hen benaderen en betrekken. We werken veel in groepsverband waardoor er ook sociale controle en groepsdynamieken ontstaan. Zo organiseert Loket3 ieder seizoen een thema-activiteit met bijbehorend doel. Tevens houden we rond de kerst een groot kerstontbijt voor onze kandidaten, sfeervol, gezellig en saamhorig. Dit creëert meerwaarde, verbinding, betrokkenheid en soms ook vriendschappen. Ook kijken we tijdens een EK of WK gezamenlijk naar voetbal op ons kantoor in Cwartier.”

Patrick vervolgt: “Onze groepsactiviteiten zijn heel belangrijk (o.a. Sporti3f) waar we sport als middel inzetten. Hierin nemen we de kandidaten mee naar buiten en is men letterlijk in beweging met de natuurlijke weerstanden. Dat kan op de mountainbike zijn, maar ook wandelend of een geïmproviseerd balspel. Daarin stimuleren we de kandidaten om persoonlijk, sociaal, mentaal en fysiek te groeien. Enerzijds op tijd te komen, in groepsverband te functioneren, afspraken met elkaar na te leven maar ook om te incasseren.

En ook hier weer die onderlinge groepsdynamiek. Onze coaches observeren tijdens deze activiteiten en kunnen zo steeds beter inschatten hoe een kandidaat zich ontwikkelt. In de persoonlijke gesprekken wordt hierop verder geborduurd. Uiteindelijk is het doel om ze weer in hun kracht te zetten en eventueel aan werk te helpen. De coaches van Loket3 blijven veelal samenwerken, zelfs tijdens de betaalde baan. Het hebben en houden van duurzaam meedoen is het uiteindelijke doel van Loket3. Want iedereen verdient een kans!”