Lijsttrekker D66 Lizbeth Steinbach: ‘Thuis leerden we al om aan te pakken en problemen op te lossen’

Ze is geboren en getogen in Weert, ’n Wieërter maegdje dus (det gein Wieërts kaltj), die trots is op haar stad en zich al jaren inzet voor “een beter leven voor inwoners”. Dat doet ze in haar werk als ambtenaar in Sittard-Geleen, maar ook als raadslid voor D66 in de Weerter gemeenteraad. En nu is ze naast fractievoorzitter ook lijsttrekker voor de verkiezingen en klaar voor de volgende vier jaar verantwoordelijkheid en uitdaging. Een kennismaking met de energieke Lizbeth Steinbach.

Lizbeth (42) is geboren op Moesel. Haar eerste levensjaren woonde ze op Boshoven. Daar bouwde haar vader hun eerste eigen huis en zij ging er naar de basisschool. Lizbeth: “Mijn vader was metselaar. Hij verbouwde 34 jaar geleden een oude boerderij op Tungelroy, waar nu mijn ouders en mijn partner en ik wonen. Mijn vader komt uit Duitsland en was gelegerd op de kazerne in Budel. Hij ging op stap in Weert en leerde mijn moeder kennen bij Nieuw Weert in de Beekstraat. Ik kom uit een heel ondernemende familie, mijn opa (Vaessen) was jarenlang kolenboer aan de Suffolkweg en samen met oma de uitbaters van Blaakven aan de Geuzendijk. Mijn tante had café ’t Stammeneeke op Boshoven. Aanpakken is ons al vroeg meegegeven. Mijn ouders waren en zijn nog steeds erg oplossingsgericht. Bij problemen vroegen ze vaak ‘en hoe ga je het oplossen?’ Die opvoeding heeft wel bijgedragen aan mijn karakter. Ik ben van aanpakken en heb altijd oplossingen voorhanden.”

Paarden en politiek

“Ik ben een beetje selfmade. Op de basisschool kreeg ik het LBO-mavo-advies. Ik ben daarop naar de Philips van Horne gegaan, doorgestroomd naar de HAVO en aansluitend ben ik gaan studeren; de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening en de propedeuse Nederlands Recht behaald. In 2002 trad ik in dienst bij het Openbaar Ministerie en in 2009 begon ik als leerplichtambtenaar bij de gemeente Sittard-Geleen. Ondertussen ben ik daar beleidsmedewerker Jeugd.

In mijn vrije tijd hield ik van paardrijden en gaf ik paardrijles op manege Keent. Zodoende werd ik voorzitter van de Stichting Fokpaardendag Weert, die jaarlijks de ‘Paersmêrrentj’ organiseert. In 2015 voelde ik de behoefte om meer te gaan betekenen voor ‘mijn’ stad. Ik ben mij gaan verdiepen in de politieke partijen en wat hun gedachtegoed was. Past het bij hoe ik in het leven sta? Uiteindelijk sloot de visie van D66 het beste aan. Ik ben gaan meelopen en heb veel vergaderingen bijgewoond. De achtergronden van mijn baan kwamen goed van pas bij mijn kijk op de politiek. Ik weet dat dingen soms tijd nodig hebben en waarom zaken lang(er) kunnen duren.”

Veranderen

“Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heb ik mee mogen schrijven aan het verkiezingsprogramma en was ik campagnecoördinator. Op de kieslijst stond ik op de tweede plek, helaas haalden we maar een zetel. In november 2019 stopte Marie-Michèle Stokbroeks en nam ik haar plaats in de gemeenteraad in. Sindsdien ben ik een gedreven raadslid in een eenmansfractie. Gelukkig hebben we een brede partij met veel leden in de steunfractie en daarbuiten.

Ik doe het op mijn manier; vanuit inhoud, maar wel toekomstgericht. Als D66 vinden we dat de politiek en democratie iets nodig hebben. Meer openheid en verbinding. En zeker meer betrokkenheid van de inwoners. De afgelopen tijd zijn eerste stappen voor verandering in gang gezet. Díe behoefte voor verandering voel ik ook in de raad maar vooral in onze partij.

Maar veranderen doe je niet alleen. Wij willen dat doen mét Weert. We moeten meer luisteren en het gesprek aangaan. D66 wil zodoende per wijk kijken wat nodig is en daar invulling aan geven. Bij het opstellen van ons verkiezingsprogramma hebben we een brede enquête uitgezet. Wat willen de inwoners en wat kunnen wij daar voor doen? Met ons programma willen we Weert meer woonstad maken, toekomstbestendig, groen en leefbaar. Belangrijk voor ons is onderwijs. Onderwijs is cruciaal voor een leefbare samenleving en vitale economie. Het zorgt voor het bevorderen van de dialoog en de verbinding. Dat maakt onderwijs dé duurzame investering voor de toekomst. Ook het klimaat heeft veel aandacht nodig. Hoe gaan we om met hittestress en wateroverlast? Voor ons is cultuur heel belangrijk; Weerter cultuur en cultuur in Weert. Tegelijkertijd tijd moeten we realistisch blijven, Weert is een stad in een provincie, in het land ‘BV Nederland’ en verbonden met Europa. Ook andere overheden bepalen en dan is er soms weinig invloed voor een gemeentebestuur.
Maar daar waar het kan en waar het moet gaat D66 voorop. Niet uitgaan van hoe het geweest is, maar uitgaan van hoe we de ideale toekomst willen vormgeven. Mét Weert en voor Weert. Wij zijn er klaar voor!”