Levenservaring en specialisatie belangrijk voor advocaten in Familie- en Erfrecht

Je maakt liever geen gebruik van advocaten, maar als de situatie erom vraagt is het goed om te kunnen rekenen op vakkundige, integere, realistische maar bovenal oprechte specialisten. Advocatenkantoor Aben & Slag is een kantoor waar de belangen van de cliënten altijd voorop staan. Dat geldt ook voor de twee advocaten die Elly Stals, die recent met pensioen ging, hebben opgevolgd. In gesprek met hen over Familie- en Erfrecht.

Menselijke kant

Mathilde Becking en Ton Weierink hebben een grote staat van dienst in de advocatuur. Beiden hebben op diverse grote en middelgrote advocatenkantoren gewerkt en maakten daar kennis met de diversiteit van mensen en karakters. Ton: “Ik werk sinds een jaar bij Aben & Slag en Mathilde vanaf februari van dit jaar.” Mathilde vult hem aan: “Het kantoor Aben & Slag kenmerkt zich door een open en collegiale sfeer. Een heerlijke plek om te werken, zeker omdat die sfeer goed aansluit bij onze karakters. Wij zijn advocaten die de belangen van onze cliënten zo optimaal mogelijk willen behartigen, waarbij de menselijke kant altijd voorop staat. Daarbij hebben wij oog voor de emoties van cliënten, maar zijn wij er ook om de cliënten te wijzen op de toepasselijke wetgeving. Wetgeving die soms kan botsen met de emotionele belevingswereld van cliënten. Op basis van onze ervaring en kennis weten wij dat er heel veel oplossingen mogelijk zijn om toch aan de wensen van cliënten tegemoet te komen.”

Vakkundig

Vorig jaar ging Elly Stals, advocaat Familie- Erfrecht en Scheidingsmediator, met pensioen. Ondertussen is het team weer op volle sterkte met de aanstelling van Mathilde en Ton, beiden gespecialiseerd in familie- en erfrecht. Deze vakgebieden zijn erg breed en veel mensen hebben daar in hun persoonlijke levenssfeer wel eens mee te maken gehad. Of het dan ging over echtscheidingen, omgangsregelingen of nalatenschap, het zijn zaken die vaak gepaard gaan met emotie en strijd. Een vakkundige advocaat kan hier verhelderend en doortastend bij helpen. Mathilde: “Naast advocaat ben ik ook mediator. Dat betekent dat ik bij een echtscheiding met beide partijen in overleg ga en streef naar oplossingen die voor de betrokken partijen acceptabel zijn. In de gesprekken voel ik snel of er ruimte is om onder begeleiding te komen tot een goede afhandeling. Het voordeel is dat partijen achter de keuzes staan, partijen hebben immers samen overeenstemming bereikt.”

Ton: “Daarnaast staan wij cliënten ook bij als het niet lukt om gezamenlijk tot een oplossing te komen en behartigen wij de belangen van cliënten in gerechtelijke procedures. Dat betekent ook dat wij cliënten moeten wijzen op de risico’s en gevolgen van bepaalde afspraken en besluiten die zij nemen. Hierbij hebben wij nauw contact met de cliënt en bespreken wij alle voor- en nadelen die samenhangen met de ingenomen standpunten.”
Als gespecialiseerde advocaten Familie- en Erfrecht zijn Mathilde en Ton aangesloten bij een specialistenvereniging (VFAS). Dit betekent dat hun kennis up to date is. Dat gecombineerd met een ruime levenservaring maakt dat zij de cliënten optimaal kunnen begeleiden en bijstaan op het vlak van familie- en erfrecht.

Erfrecht

Familie- en erfrechtadvocaten houden zich naast de afwikkeling van echtscheidingen ook bezig met onder meer bewindzaken, alimentatieregelingen (of wijzigingen daarin), beëindiging van samenlevingsvormen, onder curatele stelling en erfrechtzaken. Bij deze laatste categorie moet je denken aan de begeleiding van cliënten bij de afwikkeling van nalatenschappen, of het uitblijven daarvan. Ton: “In deze kwesties zijn het bijna altijd strijdende partijen, waar een geschiedenis achter zit. Veel emoties, zowel van het overlijden, als van het conflict dat daaruit is voortgekomen. Uitspraken als ‘vader heeft dit altijd gezegd’, of ‘het testament klopt niet’, komen daarbij vaak over tafel. Een heftige juridische strijd over de nalatenschap kan ook het rouwproces beïnvloeden.”

Mathilde: “Een ander aspect van erfrecht is bijvoorbeeld het tijdig aanpassen van het testament van cliënten en eventueel hun ouders. Soms kan er nog geregeld worden dat er een uitsluitingsclausule wordt opgenomen. Dit om pijnlijke en ongewenste situaties in de toekomst te voorkomen. Dan gaat familierecht direct over in erfrecht.”
Eensgezind voegen beiden toe: “Wij realiseren ons dat onze zaken gaan over mensen. Hen bijstaan in een bijzondere fase van hun leven geeft ons voldoening. Zowel onze (specialistische) kennis en levenservaring is hierbij erg belangrijk want het is en blijft mensenwerk.”