Koninklijke onderscheidingen Koningsdag 2021

Dertien inwoners van de gemeente Weert kregen een Koninklijke onderscheiding toegekend vanwege Koningsdag 2021. Burgemeester Ina Leppink-Schuitema reikte de onderscheidingen uit op maandag 26 april. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dit niet tijdens een bijeenkomst, maar bij de gedecoreerden thuis.

Mevrouw Veugen, de heer Kuipers en de heer Peters werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

De overige personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

De gedecoreerden van dit jaar zijn:

 • Mevr. M.T.F. (Miep)  Coolen – Cardinaal (Swartbroek)
  1983 – heden Vrijwilliger Parochie Sint Cornelius Swartbroek
  1985 – heden Vrijwilliger Schutterij Sint Cornelius Swartbroek
  1993 – heden Bestuurslid Vrouwenvereniging Swartbroek
 • Mevr. C.J.H. (Katrien) Cup – Weekers (Keent)
  1995 – 2015 Mantelzorger
  2002 – heden Vrijwilliger buurthuis Fatima
  2006 – heden Omroepster Weert FM (voorheen Huisomroep Weert)
  2016 – heden Vrijwilliger playback artiest “History”
 • Mevr. L.P.M. (Lukie) Dentener – Florack (Centrum) 
  1981 – heden Trainer Coach Turn- en Gymnastiekvereniging Jan van Weert
  1997 – heden Mantelzorgactiviteiten
  Onbekend Vrijwilliger Stichting Sint Nicolaas Weert
 • Mevr.  M.G.F. (Mia) Janssen–Van den Berken (Boshoven)
  1970 – 1980 Leidster Scouting Don Bosco Kessel-Eik
  1989 – 2017 Vrijwilliger Schutterij Sinte Catharina 1480 Weert
  1990 – heden Vrijwilliger Sint Oda Parochie
  1993 – heden Bestuurslid Veilig Verkeer Afdeling Weert
  2012 – heden Vrijwilliger Gemeentearchief Weert
  2016 – heden Vrijwilliger Tafeltje-dek-je
 • Mevr. M.H.J. (Mariet) Kessels – Moonen (Stramproy)
  1987 – 2020 Mantelzorger
  1987 – heden Vrijwilliger Parochie Sint Willibrordus Stramproy
  2013 Vrijwilliger Oud Limburgs
  Schuttersfeest Stramproy
 • Dhr. H.M.M. (Harrie) Kuipers (Molenakker)
  1994 – 2004 Vrijwilliger Vereniging 
  Nederlandse Bedevaarten
  2000 – heden Vicevoorzitter Franciscus Hospice Weert
  2000 – heden Vrijwilliger NL doet
  2002 – heden Medeoprichter Netwerk Palliatieve Zorg Weert
  2004 – 2016 Bestuurslid/vrijwilliger CDA afdeling Weert
 • Mevr. Y.C. (Yvonne) Lemmen – Lagarde (Laarveld) 
  Onbekend – 2012 Gastvrouw Spoedeisende hulp Groene Hart Ziekenhuis Gouda
  Onbekend – 2012 Lid Missie, Ontwikkelingswerk en Vredesvraagstukken RK kerk Gouda
  Onbekend – heden Coördinator maatjes project, Stichting Humanitas
  2014 – heden Secretaresse/coördinator/vrijwilliger Nederlandse Rode Kruis afdeling Weert  
  2015 – heden Vrijwilliger vluchtelingenhulp
  2019 – heden Bestuurslid Stichting Vrienden van Hornehoof
 • Dhr. J.M.G. (Jan) Lemmen (Laarveld)
  Onbekend – 2012 Stadsgids Gouda
  2009 – 2012 Secretaris Sociëteit “Ons Genoegen” Gouda
  2012 – heden Vrijwilliger Stichting de Aldenborgh
  2013 – heden Stadsgids en secretaris Stadsgidsen Weert
  2015 – 2019 Taalcoach AZC Weert
  2019 – heden Lid Commissie Cultuurhistorie gemeente Weert
 • Dhr. H.H.M. (Harry) Peters (Boshoven)
  1988 – heden Diverse functies bij Atletiek- en Wandelsportvereniging Weert
  1998 – 2015 Vrijwilliger Atletiekunie
  2000 – 2001 Penningmeester/vicevoorzitter Oud Limburgs Schuttersfeest 2001
  2002 – 2010 Diverse onbezoldigde functies bij de Rabobank
  2010 – 2014 Fractievoorzitter VVD afdeling Weert
  2014 – 2017 Penningmeester Vrienden van de Atletiek
 • Mevr. A.M.B. (Jeanny) Peters – Houben (Boshoven)
  1995 – 2010 Teamcaptain Tennisclub Lichtenberg Weert
  1995 – heden Vrijwilliger/trainer Atletiek Vereniging Weert
  Onbekend Mantelzorger
 • Dhr. H.J. (Henk) Schaekers (Moesel)
  1990 – heden Secretaris/voorzitter/penningmeester Model Spoorweg Vereniging Weert
  1994 – heden Penningmeester/vrijwilliger Stedelijke Harmonie Sint Antonius Weert
  2002 – 2012 Vrijwilliger Stichting jeugdcommissie Scouting Keent Moesel
  2015 – heden Vrijwilliger invullen belastingaangiften FNV
  2016 – heden Penningmeester Stichting Muziekhuis Weert
  2018 – heden Vrijwilliger kledingafdeling Sponsorwinkel
 • Dhr. J.H. (Jan) Verbeek (Stramproy)
  1979 – 1989 Bestuurslid school-kerkbestuur Vlodrop
  1996 – 2010 Penningmeester Weerter Mannenkoor
  2003 – heden Ouderenadviseur Ouderenvereniging Sint Willibrordus Stramproy
  2008 – heden Lid Participatieraad Weert
  2010 – heden Secretaris Senioren Koepel Weert
  2000, 2006, 2013 Vrijwilliger Oud Limburgs Schuttersfeest Boshoven en Stramproy
 • Mevrouw A.M.G.C. (Anna) Veugen (Centrum)
  1982 – heden Diverse functies Kring Weert van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
  1983 – heden Diverse functies Sectie Genealogie van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
  1992 – heden Lid hoofdbestuur van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
  2010 – heden Vrijwilliger Stichting De Aldenborgh