Jokken mag niet!

Weert Magazine is het blad dat verbindt. In deze column wil ik gelijkgezinde (on)gelovigen verbinden maar ook potentiële kerkverlaters waarschuwen. Wil je je uitschrijven uit de Katholieke Kerk? Vertrouw dan niet op de kerkelijke vertegenwoordigers. Terwijl ze de gelukzalige blik van een Rubens-engel opzetten kunnen ze met de arrogantie van een Trump of een Baudet de meest bizarre opvattingen verkondigen. Én … er zijn erbij die jokken!

Voor de duidelijkheid even de feiten op een rij: In maart 2010 heb ik mij laten uitschrijven als lid van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat moest gebeuren bij de parochie waar je was gedoopt. Ik schreef een keurig briefje naar het betreffende parochiekantoor en enige tijd later stond er een vooraanstaand vertegenwoordiger van de katholieke kerk bij mij aan de deur. We gingen uitgebreid in op de motivatie voor mijn uitschrijving: structureel seksueel misbruik binnen de kerk, opvattingen over homofilie, echtscheiding, aidsbestrijding, verbod op condoomgebruik, financiële malversaties in het Vaticaan, alles kwam voorbij, maar het gleed van hem af als wijwater van een priesterhand. Hij bleef zich stoïcijns bedienen van teksten als: ‘God heeft de vrouw voor de man geschapen’, ‘In elke mand zit wel een rotte appel’, ‘Voor zowel hongersnood als aidsbestrijding in Afrika is geboortebeperking middels periodieke onthouding een geschikt middel’. Ik werd voor honderd procent bevestigd in mijn oordeel over de Katholieke Kerk. De bevestiging van mijn uitschrijving bestond slechts uit een kopie van mijn eigen brief waarop ‘uitgeschreven’ was gepend en die was voorzien van een handtekening.

In februari van dit jaar las ik in De Limburger dat lokale kerken niet altijd even zorgvuldig omgaan met uitschrijvingen. Potverdorie, het zal toch niet waar zijn? Meteen een mail gestuurd naar het SILA, de Stichting Interkerkelijke LedenAdministratie. Ik bleek in het SILA-bestand nog steeds geregistreerd te staan als lid van de Rooms-Katholieke Kerk. ‘Het SILA heeft echter een louter administratieve functie en u moet zich tot uw kerkgenootschap of plaatselijke parochie wenden om desgewenst ook uw registratie als kerklid te beëindigen.’ Nondedju, dan ook nog een mail naar het IPAL, de ledenadministratie van de Rooms-Katholieke Kerk. Ook daar was niets bekend over mijn uitschrijving. Reactie van een medewerkster van dit Interdiocesaan Platform Automatisering en Ledenadministratie: ‘Het lijkt erop dat ze u destijds niet geholpen hebben met uw vraag. U staat nog steeds ingeschreven. De parochie dient voor de uitschrijving te zorgen en u te voorzien van een bevestiging.’ En die heb ik, maar hij strookt niet met de feitelijke waarheid. Is dit gesjoemel, valsheid in geschriften, bedrog, fopperij, fraude, misleiding, oplichterij, nep, verlakkerij, voorde-gek-houderij? Kiest u maar. Ik hou het op jokken. En jokken mag niet! Is het achtste gebod niet ‘Gij zult geen valse getuigenis afleggen’? Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid durf ik te stellen dat ik niet de enige ben die belazerd is. U bent dus gewaarschuwd.