Integraal Kindcentrum Leuken, groot maar kleinschalig en huiselijk

Op de plek waar al meer dan 100 jaar een school staat werd in mei 2017 het IKC Leuken geopend. Het integraal kind centrum biedt onder één dak onderwijs en kinderopvang aan. De gebouwen van de voormalige St. Arnoldusschool waren te oud, te klein en niet meer passend bij hedendaags onderwijs. Vanuit een grote projectgroep is samen met de architect gestreefd naar een multifunctioneel gebouw dat naast de kinderen ook door de buurt, diverse verenigingen of organisaties gebruikt kan worden. Op het ruime perceel hoefde het geen hoog gebouw te worden en is de school gesitueerd richting het aangelegde park. Binnen twee jaar bleek de school te klein en moest er een verdieping toegevoegd worden die in 2019 in gebruik werd genomen. Maar met 510 leerlingen per 1 februari jl. is er opnieuw sprake van ruimtegebrek en lopen er op dit moment gesprekken met de gemeente om de school qua ruimte toekomstbestendig te maken.

Bij de realisatie is bewust gekozen voor een natuurlijke look. Een lichte steen, veel houten elementen en groene kleuren. Het gebouw is energiezuinig, met zonnepanelen, warmtepompen met temperatuurinstelling per lokaal, een moderne ventilatie en automatische lampen.

De school heeft vier verschillende ingangen. Hierdoor gaan de kinderen verspreid naar binnen en naar buiten. Dat zorgt voor een logische spreiding in aantallen en voorkomt drukte. Bij de laatste verbouwing is er voor de groepen 4-5 een speciale buitentrap gemaakt zodat zij direct bij hun klaslokalen op de eerste etage komen. Bij de grote hoofdingang is gekozen voor een ruime opzet met veel ramen wat zorgt voor veel lichtinval in de grote centraal gelegen hal.

Binnen het IKC is ook een kindercentrum gehuisvest. In twee groepen worden elke dag vanaf 6.30 uur baby’s en peuters gebracht voor dagopvang of buitenschoolse opvang. De kinderopvang is de afgelopen jaren enorm gegroeid en krijgt na de uitbreiding ook meer ruimte. De basisschool en het kindercentrum zoeken actief de samenwerking op, zodat de naam IKC (Integraal KindCentrum) Leuken ook voor iedereen zichtbaar en merkbaar is.

Centraal in het gebouw ligt de grote hal die multifunctioneel is ingericht. De grote trappen kunnen ook gebruikt worden als tribune bij uitvoeringen en voorstellingen. De wand van de speelzaal is flexibel en te verwijderen waardoor een groot podium ontstaat. Zo zijn er met kerst, tijdens de boekenweek en natuurlijk onlangs met vastelaovundj tal van grote activiteiten voor de leerlingen. Maar ook activiteiten voor en door de buurt en de wijkraad kunnen hier plaatsvinden. “Als school staan we letterlijk en figuurlijk midden in de wijk”, zegt directeur Margo Jacobs.

Midden in de school ligt een grote open keuken. Deze is bewust zo centraal gesitueerd dat het een ontmoetingspunt is voor medewerkers en bezoekers. Omdat er lesgegeven wordt volgens het ‘vijf-gelijke-dagen model’ (elke dag van 8.30 – 14.00 uur) blijven de leerkrachten tussen de middag in de klassen bij de leerlingen. Zodra de school om 14.00 uur uit is ontmoeten zij elkaar bij deze keuken voor een collegiaal overleg en een ‘bijkletsmoment’.

Voor de school ligt de grote speelplaats met veel klimtoestellen. De voorzijde van de school is bewust gesitueerd richting het nieuw aangelegde park, waar in het voorjaar en de zomer veelvuldige gebruik van wordt gemaakt. Het park – midden in de wijk – geeft een ruimtelijk gevoel. Het speelplein krijgt in de loop van dit jaar nog meer extra bomen.

Gymlessen vinden plaats in sporthal Aan de Bron waar de leerlingen met de bus naar toe gebracht worden. De kleuters van groep 1-2 krijgen elke week sport en spel in de eigen speelzaal van het IKC. Onder leiding van de combinatiefunctionaris Beweging van Punt Welzijn, zijn deze lessen in vakkundige handen. De leerkracht assisteert, maar kan ook toekijken en de kinderen observeren.

De klaslokalen liggen gecentreerd rondom zogeheten leerpleinen. Ook hier weer veel ramen en openheid. De leerkrachten kunnen in de groep lesgeven en de kinderen kunnen, alleen of in kleine groepjes, op het leerplein samenwerken. Ook beschikt elk leerplein over een eigen ‘bibliotheek’ waar kinderen hun boeken uitzoeken. Zo wordt lezen extra gestimuleerd.